Първа част: Бог определя граници за всеки вид терен

Днес ще говоря по темата за това как тези закони, които Бог е въвел за всички неща, хранят целия човешки род. Това е доста обширна тема, затова можем да я разделим на няколко части и да ги обсъдим една по една, за да можете да ги разграничите ясно. Така ще ви е по-лесно да възприемете темата и постепенно ще можете да я разберете.

Първа част: Бог определя граници за всеки вид терен

И така, нека започнем с първата част. Когато Бог сътвори всички неща, Той очерта границите на планините, равнините, пустините, хълмовете, реките и езерата. На земята има планини, равнини, пустини и хълмове, както и различни водни басейни. Те представляват различни видове терени, нали? Между тях Бог очерта граници. Когато говорим за очертаване на граници, това означава, че планините имат свои очертания, равнините — свои собствени очертания, пустините имат определени граници, а хълмовете — определена площ. Има и определено количество водни басейни, като реки и езера. Тоест, когато Бог е създал всички неща, Той е разделил всичко много ясно. Бог вече е определил колко километра трябва да бъде радиусът на всяка планина и докъде да се простира тя. Той е определил и колко километра трябва да бъде радиусът на всяка равнина и докъде да се простира тя. Когато е създавал всички неща, Той е определил и границите на пустините, както и големината на хълмовете, техните пропорции и това, с което граничат — всичко това е било определено от Него. Той е определил големината на реките и езерата по време на създаването им — всички те имат своите граници. И така, какво означава, когато говорим за „граници“? Току-що говорихме за това как Бог управлява всички неща, като установява закони за всички неща. Това означава, че обхватът и границите на планините няма да се разширяват или намаляват заради въртенето на земята или с течение на времето. Те са постоянни, непроменливи и Бог е този, който диктува тяхната неизменност. Що се отнася до площите на равнините, техния обхват и границите им — те са определени от Бог. Те имат своите граници и е невъзможно да се издигне произволно могила върху земята на някоя равнина. Равнината не може изведнъж да се превърне в планина — това би било невъзможно. Това е смисълът на законите и границите, за които току-що говорихме. Що се отнася до пустините, тук няма да споменаваме конкретните функции на пустините или на друг вид терен или географско положение, а само техните граници. Под Божието управление границите на пустинята също няма да се разширят. Това е така, защото Бог ѝ е дал закон и граници. Колко голяма е площта ѝ и каква е функцията ѝ, с какво граничи и къде се намира — това вече е определено от Бог. Тя няма да надхвърли границите си или да измести позицията си, а площта ѝ няма да се разшири произволно. Въпреки че потоците от вода, като например реките и езерата, са редовни и непрекъснати, те никога няма да се движат извън обхвата си или извън границите си. Всички те текат в една посока, посоката, в която трябва да текат, по закономерен начин. Така че според законите на Божието управление никоя река или езеро няма да пресъхне произволно или произволно да промени посоката или количеството на своя поток заради въртенето на земята или с течение на времето. Всичко това е под контрола на Бог. С други думи, всички неща, създадени от Бог в средата на този човешки род, имат своите определени места, площ и граници. Тоест, когато Бог е създал всички неща, техните граници са били установени и те не могат да бъдат произволно променяни, подновявани или изменяни. Какво означава „произволно“? Това означава, че те няма случайно да се изместят, разширят или да променят първоначалната си форма под влияние на атмосферните условия, температурата или скоростта на въртене на земята. Например, една планина е с определена височина, основата й е с определена площ, има определена надморска височина и има определено количество растителност. Всичко това е планирано и изчислено от Бог и няма да бъде променено произволно. Що се отнася до равнините, по-голямата част от хората живеят в тях и никакви промени в климата няма да се отразят на тяхната площ или на значението на тяхното съществуване. Дори нещата, които се намират в тези различни терени и географски условия, създадени от Бог, няма да бъдат произволно променени. Например, съставът на пустинята, видовете подземни минерални залежи, количеството и цветът на пясъка в пустинята, плътността на пустинята — те няма да се променят произволно. Защо няма да се променят произволно? Това се дължи на Божията власт и Неговото управление. Във всички тези различни терени и географски условия, създадени от Бог, Той управлява всичко по планиран и подреден начин. Така че всички тези географски условия все още съществуват и все така изпълняват функциите си хиляди и дори десетки хиляди години, след като са били създадени от Бог. Въпреки че има определени периоди, в които изригват вулкани, и периоди, в които се случват земетресения, и има големи размествания на земята, Бог категорично няма да позволи на нито един вид терен да загуби първоначалната си функция. Само благодарение на това управление от страна на Бог, Неговата власт и контрол над тези закони, всичко това — всичко, което вижда и на което се наслаждава човешкият род — може да оцелее на земята по подреден начин. Тогава защо Бог управлява по този начин всички тези различни терени, които съществуват на земята? Неговата цел е всички живи същества, които оцеляват в различни географски среди, да имат стабилна среда и да са в състояние да продължат да живеят и да се размножават в тази стабилна среда. Всички тези неща — подвижните и неподвижните, тези, които дишат през ноздрите си, и тези, които не дишат — съставляват уникална среда за живот на човешкия род. Само този вид среда е в състояние да отглежда поколение след поколение хора и само този вид среда може да позволи на хората да продължат да оцеляват мирно поколение след поколение.

Това, за което говорих току-що, е донякъде обширна тема, така че може би изглежда малко отдалечена от живота ви, но вярвам, че всички вие можете да я разберете. Тоест, Божиите закони в Неговото господство над всички неща са много важни — наистина много важни! Кое е условието за растежа на всички същества съгласно тези закони? Това се дължи на Божието управление. Благодарение на Неговото управление всички неща изпълняват своите функции в рамките на Неговото управление. Например, планините отглеждат горите, а горите на свой ред изхранват и защитават различните птици и зверове, които живеят в тях. Равнините са платформа, подготвена за хората, за да засаждат култури, както и за различни птици и зверове. Те позволяват на по-голямата част от човечеството да живее на равна земя и осигуряват удобство в живота на хората. Равнините включват и пасищата — огромни тревни площи. Пасищата осигуряват растителна покривка на земната повърхност. Те защитават почвата и изхранват говедата, овцете и конете, които живеят върху пасищата. Пустинята също изпълнява своя собствена функция. Това не е място, където да живеят хора; ролята ѝ е да направи влажния климат по-сух. Потоците на реките и езерата осигуряват на хората питейна вода по удобен начин. Там, където те текат, хората ще имат вода за пиене и нуждите на всички неща от вода ще бъдат задоволени по удобен начин. Това са границите, очертани от Бог за различните терени.

(„Словото“, Т.2, „За познаването на Бог“, „Самият Бог, единственият IX“)

Предишна: Ежедневната храна и течности, които Бог подготвя за човечеството (част 2)

Следваща: Втора част: Бог определя граници за всяка форма на живот

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger