Ежедневната храна и течности, които Бог подготвя за човечеството (част 2)

Какви теми обсъдихме току-що? Започнахме с разговор за околната среда, в която живее човешкият род, за това какво е направил Бог за тази среда и за приготовленията, които е направил. Обсъдихме какво е устроил Той; взаимоотношенията между нещата на творението, които Бог е подготвил за човечеството, и как Бог е уредил тези взаимоотношения, за да предотврати вредата, която нещата на Неговото творение могат да причинят на човечеството. Бог също така е смекчил вредата, която много различни фактори в Неговото творение може да нанесат върху околната среда на човечеството, като е позволил на всички неща да служат на най-висшата си цел и да осигурят на човечеството благоприятна околна среда с полезни елементи, и по този начин е позволил на човечеството да се адаптира към тази среда и постоянно да продължава цикъла на живот и възпроизводство. След това говорихме за храната, от която се нуждае човешкото тяло — ежедневните храна и течности за човечеството. Това е и необходимо условие за оцеляването на човечеството. Тоест човешкото тяло не може да живее само с дишане, само със слънчева светлина, вятър или подходящи температури. Човешките същества имат нужда и да напълнят стомасите си и Бог е подготвил за човечеството, без да пропуска нищо, източниците на нещата, с които биха могли да задоволят тази нужда, а именно източниците на храната за човечеството. Когато видите толкова богати и изобилни продукти — източниците на храна и течности за човечеството — можете ли да кажете, че Бог е източникът на снабдяване на човечеството и на всички неща на Неговото творение? Ако по време на сътворението Бог беше създал само дървета и трева или произволен брой други живи същества и ако всички тези различни живи същества и растения бяха предназначени за храна на кравите и овцете или за зебрите, елените, а различни други видове животни, например лъвовете, трябваше да ядат неща като зебри и елени, а тигрите — неща като овце и прасета, но нямаше нито едно нещо, подходящо за ядене от хората, щеше ли да се получи? Не. Човешкият род нямаше да може да оцелее дълго. Какво би станало, ако хората ядяха само листа? Щеше ли да се получи? Могат ли хората да ядат тревата, предназначена за овцете? Може и да не им навреди, ако опитат малко, но ако ядяха такива неща дълго време, стомасите им нямаше да могат да го понесат и хората нямаше да живеят дълго. Дори има неща, които животните могат да ядат, но са отровни за хората — животните ги ядат без последствия, но за хората не е така. Тоест Бог е създал човешките същества, така че Той най-добре познава принципите и структурата на човешкото тяло и знае от какво се нуждаят хората. Бог познава със съвършена яснота състава и съдържанието на тялото, неговите нужди и функционирането на вътрешните му органи, както и начина, по който те абсорбират, елиминират и метаболизират различните вещества. Хората не го знаят; понякога се хранят неразумно или се занимават с безразсъдна грижа за себе си, която, ако се прекали с нея, води до дисбаланс. Ако се храниш и се наслаждаваш на нещата, които Бог е подготвил за теб, по нормален начин, няма да имаш здравословни проблеми. Дори понякога да имаш лошо настроение или застой на кръвта, това не представлява никакъв проблем. Просто трябва да ядеш определен вид растения и застоят ще се разсее. Бог е направил приготовления за всички тези неща. И така, в Божиите очи човешкият род стои много по-високо от всяко друго живо същество. Бог е подготвил среда за всеки вид растение и е подготвил храна и среда за всеки вид животно, но човешкият род е най-взискателен към своята среда и потребностите му не могат да бъдат пренебрегвани ни най-малко; ако това стане, човечеството няма да може да продължи да се развива, да живее и да се възпроизвежда по нормален начин. Бог е този, който знае това най-добре в Своето сърце. Когато Бог го е правил, Той му е отдал по-голямо значение, отколкото на всичко останало. Може би не си способен да почувстваш важността на някое незабележително нещо, което виждаш и на което се радваш в живота си, или на нещо, което виждаш, на което се радваш и което имаш от раждането си, но Бог вече е направил приготовления за теб отдавна или тайно. Във възможно най-голяма степен Бог е премахнал и смекчил всички отрицателни елементи, които са неблагоприятни за човечеството и могат да навредят на човешкото тяло. Какво показва това? Нима сега не показва отношението, което Бог е имал към човечеството, когато го е създал? Какво е било това отношение? Отношението на Бог е било внимателно и сериозно и не е допускало намеса на никакви вражески сили или външни фактори или условия, които не са от Него. В това сега може да се види отношението на Бог към създаването и управлението на човешкия род. А какво е отношението на Бог? Чрез средата, подходяща за оцеляване и живот, на която се радва човечеството, както и чрез ежедневните му храна и течности и ежедневните му нужди, можем да видим отговорното отношение на Бог към човечеството, което Той е съхранил, откакто е създал човека, заедно с решимостта Му да спаси човечеството в този момент. Видима ли е Божията автентичност в тези неща? А Неговата чудесна природа? А Неговата неизмеримост? Неговото всемогъщество? Бог използва Своите мъдри и всемогъщи пътища, за да се погрижи за цялото човечество, както и да осигури нужното на всички неща на Своето творение. Сега, след като ви казах толкова много, можете ли да кажете, че Бог е източникът на живот за всички неща? (Да.) Несъмнено е така. Имате ли някакви съмнения? (Не.) Божията грижа за всички неща е достатъчна, за да покаже, че Той е източникът на живот за всички неща, защото Той е източникът на грижата, която позволява на всички неща да съществуват, да живеят, да се възпроизвеждат и да продължават, и няма друг източник освен Самия Бог. Бог се грижи за всички потребности на всички неща и за всички потребности на човечеството, независимо дали става дума за най-основните екологични нужди на хората, за нуждите им в ежедневието или за нуждата от истината, която Той осигурява за човешките души. Във всяко отношение Божията идентичност и Неговият статут са от огромно значение за човечеството; единствено Самият Бог е източник на живот за всички неща. Тоест Бог е Владетелят, Господарят и Снабдителят на този свят — този свят, който хората могат да видят и усетят. Нима това не е Божията идентичност за човечеството? В това няма нищо невярно. Затова, когато видиш птици да летят в небето, трябва да знаеш, че Бог е създал всичко, което може да лети. Във водата плуват живи същества, които имат свои начини за оцеляване. Дърветата и растенията, които живеят в почвата, покълват и поникват през пролетта, дават плодове и листата им падат през есента, а до зимата всички листа са окапали, тъй като растенията се подготвят да презимуват. Това е начинът им на оцеляване. Бог е създал всички неща и всяко от тях живее в различна форма и по различен начин и използва различни методи, за да покаже своята жизнена сила и формата, в която живее. Независимо от начина им на живот, всички те са под Божията власт. С каква цел управлява Бог всички различни форми на живот и всички живи същества? Нима не е в името на оцеляването на човешкия род? Той контролира всички закони на живота в името на оцеляването на човешкия род. Това показва колко важно за Бог е оцеляването на човешкия род.

Способността на човешкия род да оцелява и да се възпроизвежда нормално е изключително важна за Бог. Затова Бог постоянно се грижи за човешкия род и за всички неща, които Той е създал. Той се грижи за всички неща по различни начини и като поддържа оцеляването на всички неща, Той дава възможност на човешкия род да продължи да се движи напред и подпомага нормалното му оцеляване. Това са двата аспекта на нашето общение днес. Какви са тези два аспекта? (В общ план Бог е създал средата, в която живее човекът. Това е първият аспект. Бог е приготвил и материалните неща, от които човечеството се нуждае и които може да види и докосне.) Разговаряхме за нашата основна тема през тези два аспекта. Каква е основната ни тема? (Бог е източникът на живот за всички неща.) Сега би трябвало да разбирате защо моето общение по тази тема имаше такова съдържание. Имаше ли дискусии, които не са свързани с основната тема? Никакви! Може би, след като сте чули тези неща, някои от вас са придобили известно разбиране и сега усещат, че тези думи имат тежест, че са много важни, но други може да ги разбират само буквално и да смятат, че тези думи сами по себе си са маловажни. Независимо как разбирате това в настоящия момент, когато преживеете до определен ден, когато разбирането ви достигне определена точка, т.е. когато познанието ви за Божиите дела и за Самия Бог достигне определено ниво, тогава ще използвате свои собствени думи, които са практически, за да дадете дълбоко и истинско свидетелство за Божиите дела.

Мисля, че сегашното ви разбиране е все още доста повърхностно и буквално, но след като сте чули тези два аспекта на Моето общение, можете ли поне да познаете какви методи използва Бог, за да се погрижи за човечеството, или какви неща предоставя на човечеството? Имате ли обща представа, основно разбиране? (Да.) Но дали тези два аспекта, за които говорих, са свързани с Библията? Свързани ли са те с Божия съд и Божието порицание в Епохата на царството? (Не.) Тогава защо говорих за тях? Дали защото хората трябва да ги разберат, за да познават Бог? (Да.) Наложително е да знаете тези неща и е наложително да ги разбирате. Когато се стремите да разберете Бог в Неговата цялост, не се ограничавайте само до Библията и не се ограничавайте само до Божия съд и порицаването на човека. Каква е целта Ми, като казвам това? Целта е хората да разберат, че Бог не е Бог само на Своите избраници. В момента следваш Бог и Той е твоят Бог, но дали Той е Бог на онези, които не Го следват? Дали Бог е Бог на всички онези хора, които не Го следват? Дали Бог е Бог на всички неща? (Да.) Дали тогава Божието дело и Неговите действия са ограничени само до онези, които Го следват? (Не.) Какъв е обхватът на Неговото дело и действията Му? На най-ниско ниво Неговото дело и Неговите действия обхващат цялото човечество и всички неща на творението. На най-високо ниво те обхващат цялата вселена, която хората не могат да видят. И така, можем да кажем, че Бог върши Своето дело и извършва Своите действия сред цялото човечество и това е достатъчно, за да могат хората да опознаят Самия Бог в Неговата цялост. Ако искаш да познаваш Бог, да Го познаваш истински, да Го разбереш истински, не се ограничавай само до трите етапа на Божието дело или до разкази за делата, които Той е извършил в миналото. Ако се опитваш да Го опознаеш по този начин, ограничаваш Бог, поставяш Му предел. Виждаш Бог като нещо много малко. Как ще се отрази това на хората? Никога няма да си способен да опознаеш чудесната природа и върховенството на Бог, нито Неговата сила и всемогъщество, нито обхвата на Неговата власт. Такова разбиране ще окаже влияние върху способността ти да приемеш факта, че Бог е Владетел на всички неща, както и върху познанието ти за истинската идентичност и статута на Бог. Тоест, ако разбирането ти за Бог е ограничено по обхват, тогава това, което можеш да получиш, също е ограничено. Затова трябва да разшириш обхвата и хоризонта си. Трябва да се стремиш да разбереш всичко това — обхвата на Божието дело, Неговото управление, Неговата власт и всички неща, които Той управлява и над които Той властва. Именно чрез тези неща трябва да разбереш делата на Бог. С такова разбиране несъзнателно ще почувстваш, че Бог ръководи, управлява и се грижи за всички неща, и ще се почувстваш като част от всички неща, като елемент от тях. Тъй като Бог осигурява всичко, приемаш и Божието управление и осигуряване. Това е факт, който никой не може да отрече. Под Божието управление всички неща се подчиняват на свои закони и имат свои правила за оцеляване. Съдбата и нуждите на човечеството също са свързани с Божието управление и осигуряване. Затова под Божието господство и управление човечеството и всички неща са взаимосвързани, взаимозависими и преплетени. Това е целта и значението на Божието творение на всички неща.

(„Словото“, Т.2, „За познаването на Бог“, „Самият Бог, единственият VIII“)

Предишна: Ежедневната храна и течности, които Бог подготвя за човечеството (част 1)

Следваща: Първа част: Бог определя граници за всеки вид терен

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger