Втора част: Бог определя граници за всяка форма на живот

Благодарение на тези граници, които Бог е очертал, различните терени са създали разнообразни условия за оцеляване, а тези условия за оцеляване са удобни за различните видове птици и зверове и са им предоставили пространство за оцеляване. На тази основа са развити границите на условията за живот на различните живи същества. Това е втората част, за която следва да говорим. Преди всичко, къде живеят птиците, зверовете и насекомите? Живеят ли в гори и горички? Те са техният дом. И така, освен че е определил границите на различните географски условия, Бог е очертал граници и е установил закони и за различните птици и зверове, риби, насекоми и всички растения. Поради разликите между различните географски условия и поради съществуването на разнообразни географски условия, различните видове птици и зверове, риби, насекоми и растения имат различни условия за живот. Птиците, зверовете и насекомите живеят сред различните растения, рибите живеят във водата, а растенията растат на земята. Земята включва различни зони като планини, равнини и хълмове. Щом птиците и зверовете си създадат дом, те няма да се скитат наоколо, в която и да е посока. Техните домове са горите и планините. Ако един ден домовете им бъдат разрушени, този ред ще се превърне в хаос. Какви са последствията, когато редът се превърне в хаос? Кои са първите, които ще пострадат? Това е човешкият род. Виждали ли сте някакви особени явления в тези закони и граници, които Бог е установил? Например слонове, които се разхождат в пустинята. Виждали ли сте нещо подобно? Ако това наистина се е случило, би било много странно явление, защото слоновете живеят в гората и това е средата за живот, която Бог е подготвил за тях. Те имат своя среда за живот и свой дом, така че защо им е да се скитат наоколо? Нима някой е виждал лъвове или тигри, които се разхождат край брега на океана? Не, не сте. Домът на лъвовете и тигрите са горите и планините. Нима някой е виждал китове или акули от океана да плуват през пустинята? Не, не сте. Китовете и акулите създават домовете си в океана. Има ли хора, които живеят заедно с кафяви мечки, в жизнената среда на хората? Има ли хора, които винаги са заобиколени от пауни или други птици, както в дома си, така и извън него? Някой да е виждал орли или диви гъски да си играят с маймуни? (Не.) Всички тези явления биха били странни. Причината, поради която говоря за тези неща, които ви се струват толкова странни, е да ви накарам да разберете, че всички неща, създадени от Бог — независимо дали са неподвижни и дали могат да дишат през ноздрите си — имат свои собствени закони за оцеляване. Много преди Бог да създаде тези живи същества, Той вече е бил подготвил за тях собствени домове и собствени условия за живот. Тези живи същества са имали своя постоянна среда за живот, своя храна и свои постоянни домове, както и свои постоянни места, подходящи за тяхното оцеляване, места с подходящи за оцеляването им температури. Затова те не биха се скитали където и да е, не биха застрашили оцеляването на човешкия род и не биха повлияли на живота на хората. Така Бог управлява всички неща, като осигурява на човешкия род най-добрата среда за живот. Всяко от живите същества има своя храна, която поддържа живота му в собствената му среда за живот. С тази храна те се привързват към естествената си среда за живот. В тази среда те продължават да оцеляват, да се размножават и да се развиват в съответствие със законите, които Бог е установил за тях. Заради тези закони, заради Божието предопределение, всички неща живеят в хармония с човешкия род и човешкият род съжителства във взаимозависимост с всички неща.

(„Словото“, Т.2, „За познаването на Бог“, „Самият Бог, единственият IX“)

Предишна: Първа част: Бог определя граници за всеки вид терен

Следваща: Трета част: Бог поддържа околната среда и екологията, за да храни човешкият род

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger