Идентичността на Създателя е неповторима и ти не бива да се придържаш към идеята за политеизма

Въпреки че Сатана има повече умения и способности от човека, макар да може да прави неща, които са непостижими за човека, независимо дали завиждаш на онова, което Сатана прави, или се стремиш към него, независимо дали делата му предизвикват омраза или отвращение у теб, независимо дали можеш да ги видиш, или не, независимо колко много може да постигне Сатана или колко много хора може да подмами да му се кланят и да го боготворят, и независимо от начина, по който го определяш, по никакъв начин не можеш да кажеш, че Сатана притежава властта и могъществото на Бог. Трябва да знаеш, че Бог е Бог, има само един Бог и освен това трябва да знаеш, че само Бог има власт, само Бог притежава могъществото да управлява всички неща и да властва над тях. Само защото Сатана има способността да заблуждава хората и може да се представя за Бог, да имитира знаменията и чудесата, които Бог е направил, и върши неща, подобни на направените от Бог, ти погрешно вярваш, че Бог не е неповторим, че има много Богове, че тези различни Богове просто имат по-големи или по-малки умения и че просто има разлика в степента на власт, която упражняват. Класифицираш величието им по реда на появата им и според възрастта им и погрешно вярваш, че освен Бог има и други божества и че могъществото и властта на Бог не са неповторими. Ако имаш подобни представи, ако не признаваш неповторимостта на Бог, ако не вярваш, че само Бог притежава власт, и оставаш верен на политеизма, тогава нека ти кажа, че ти си най-долното от всички създания, ти си истинско въплъщение на Сатана и абсолютно порочен човек! Разбирате ли на какво се опитвам да ви науча, като изричам тези слова? Независимо от времето, мястото или произхода ти, не бива да бъркаш Бог с никой човек, предмет или нещо. Независимо колко непознаваеми и непостижими да ти се струват Божията власт и същината на Самия Бог, независимо от това доколко деянията и думите на Сатана съответстват на твоята представа и въображение, независимо от това колко убедителни ти се струват, не бъди глупак, не бъркай тези понятия, не отричай съществуването на Бог, не отричай идентичността и положението на Бог, не избутвай Бог през вратата, за да каниш Сатана да Го замени сърцето ти, ставайки твой Бог. Не се съмнявам, че сте в състояние да си представите последствията от подобни действия!

(„Словото“, Т.2, „За познаването на Бог“, „Самият Бог, единственият I“)

Предишна: Само Бог, Който притежава идентичността на Създателя, има неповторимата власт

Следваща: Въпреки че човечеството е покварено, то все още живее под върховенството на властта на Създателя

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger