Четвърта част: Бог очертава граници между различните раси

Четвърто, Бог е очертал граници между различните раси. На земята има бели хора, черни хора, кафяви хора и жълти хора. Това са различните типове хора. Бог е определил и региони за живот на тези различни типове хора и без да го осъзнават, хората живеят в подходящата за тях жизнена среда под Божието управление. Никой не може да излезе извън нея. Например, нека разгледаме белите хора. Какъв е географският регион, в който живеят повечето от тях? Повечето живеят в Европа и Америка. Географският регион, в който живеят предимно чернокожи, е Африка. Кафявите хора живеят предимно в Югоизточна и Южна Азия, в страни като Тайланд, Индия, Мианмар, Виетнам и Лаос. Жълтите хора живеят предимно в Азия, т.е. в страни като Китай, Япония и Южна Корея. Бог е разпределил по подходящ начин всички тези различни видове раси, така че различните раси да бъдат разпределени в различни части на света. В тези различни части на света Бог отдавна е подготвил жизнената среда, подходяща за всяка отделна човешка раса. В тези жизнени среди Бог им е подготвил почви с различен цвят и състав. С други думи, компонентите, които изграждат телата на белите хора, не са същите като тези, които изграждат телата на черните хора, и са различни от компонентите, които изграждат телата на хората от другите раси. Когато Бог е създал всички неща, Той вече е бил подготвил жизнена среда за тази раса. Целта Му е била, когато този тип хора започнат да се размножават и да увеличават броя си, те да бъдат установени в определен регион. Преди Бог да създаде човешките същества, Той вече е бил обмислил всичко — Той щял запази Европа и Америка за белите хора, за да им позволи да се развиват и оцеляват. Така че, когато Бог е създавал земята, Той вече е имал план, Той е имал цел и намерение да постави това, което е поставил на дадено парче земя, и да отгледа това, което е отгледал на това парче земя. Например, Бог е подготвил отдавна какви планини, колко равнини, колко водоизточника, какви птици и зверове, какви риби и какви растения да има на тази земя. Когато е подготвял жизнената среда за даден тип човешки същества, за дадена раса, Бог е трябвало да вземе предвид много въпроси от най-различни гледни точки: географските условия, състава на почвата, различните видове птици и зверове, размера на различните видове риби, компонентите, от които се състоят телата на рибите, разликите в качеството на водата, както и всички различни видове растения… Бог отдавна е подготвил всичко това. Тази среда е жизнената среда, която Бог е създал и подготвил за белите хора и която е присъща за тях. Разбрахте ли, че когато Бог е създал всички неща, Той е вложил много мисъл в това и е действал според план? (Да, разбрахме, че Божиите съображения за различни видове хора внимателно са били обмислени. Той е обмислил с най-голямо внимание и прецизност жизнената среда, която Той е създал за различните видове хора, както и какви видове птици, зверове и риби, колко планини и равнини да подготви.) Вземете например белите хора. Какви храни консумират предимно белите хора? Храните, които белите хора консумират, са много различни от храните, които ядат азиатците. Основните храни, които белите хора консумират, се състоят главно от месо, яйца, мляко и птици. Зърнените храни, като хляб и ориз, обикновено са допълнителни и се поставят отстрани на чинията. Дори когато ядат зеленчукова салата, те често добавят няколко парчета печено говеждо или пилешко месо и дори когато ядат храни на пшенична основа, те често добавят сирене, яйца или месо. Това означава, че техните основни храни не се състоят предимно от храни на пшенична основа или ориз; те ядат голямо количество месо и сирене. Често пият ледена вода, защото храната, която консумират, е много калорична. Така че белите хора са изключително силни. Такъв е източникът на тяхното препитание и жизнената среда, подготвена за тях от Бог, която им позволява да водят този начин на живот, който е различен от начина на живот на хората от други раси. В този начин на живот няма правилно или неправилно — той е вроден, предопределен от Бог и произтича от Божиите повели и Неговите разпоредби. Това, че тази раса има този начин на живот и тези източници за препитание, се дължи на расата и на жизнената среда, подготвена за нея от Бог. Може да се каже, че жизнената среда, която Бог е подготвил за белите хора, и ежедневната храна, която те извличат от тази среда, е богата и изобилна.

Бог е подготвил необходимите условия за живот и на другите раси. Има и чернокожи хора — къде се намират чернокожите? Те са разположени предимно в Централна и Южна Африка. Какво е подготвил Бог за тях в тази жизнена среда? Тропически дъждовни гори, най-различни птици и зверове, а също и пустини и всякакви растения, които съжителстват с хората. Те разполагат с източници на вода, свой поминък и храна. Бог не е бил предубеден към тях. Каквото и да са правили, оцеляването им никога не е било проблем. Те също населяват определено място и определен регион в дадена част на света.

Нека сега поговорим за жълтите хора. Жълтите хора се намират предимно в източната част на земята. Какви са разликите между средата и географското положение на Изтока и Запада? По-голямата част от земята на изток е плодородна и богата на материали и минерални залежи. Тоест, има най-различни надземни и подземни ресурси в изобилие. И за тази група хора, за тази раса, Бог е подготвил съответната почва, климат и различни географски условия, които са подходящи за тях. Въпреки че има големи разлики между тези географски условия и условията на запад, необходимата храна, поминъкът и източниците за оцеляване на хората също са подготвени от Бог. Просто средата за живот е по-различна от тази на белите хора на запад. Но кое е единственото нещо, което трябва да ви кажа? Броят на хората от източната раса е сравнително голям, така че Бог е добавил много елементи в тази част на земята, които са различни от западните. Там Той е добавил много разнообразна природа и всякакви материали в изобилие. Природните ресурси там са много изобилни; теренът също е променлив и разнообразен и е подходящ за изхранването на огромния брой хора от източната раса. Това, което отличава Изтока от Запада е, че на изток — от юг на север, от изток на запад — климатът е по-добър от този на Запада. Четирите сезона са ясно разграничени, температурите са подходящи, природните ресурси са в изобилие, а природните дадености и видовете терени са много по-добри, отколкото на запад. Защо Бог е направил това? Бог е създал много рационален баланс между белите и жълтите хора. Какво означава това? Това означава, че всички аспекти на храната на белите хора, нещата, които те използват, и нещата, които им доставят удоволствие, са далеч по-добри от това, на което могат да се радват жълтите хора. Бог обаче не е предубеден към никоя раса. Бог е дал на жълтите хора по-красива и по-добра жизнена среда. Това е балансът.

Бог е предопределил кои типове хора в коя част на света трябва да живеят; могат ли хората да излязат извън тези граници? (Не, не могат.) Какво чудно нещо! Дори и да има войни или посегателства през различни епохи или в извънредни времена, тези войни и посегателства категорично не могат да унищожат жизнената среда, която Бог е предопределил за всяка раса. Тоест, Бог е поставил определен тип хора в определена част на света и те не могат да излязат извън тези граници. Дори хората да имат някаква амбиция да променят или разширят територията си, без Божието позволение това ще бъде много трудно постижимо. Ще им бъде много трудно да успеят. Например, белите хора искаха да разширят територията си и колонизираха някои други държави. Германците нахлуха в някои страни, а Великобритания веднъж окупира Индия. Какъв беше резултатът? В крайна сметка те се провалиха. Какво разбираме от техния провал? Не е позволено да се разрушава това, което Бог е предопределил. Така че, независимо от това колко голям импулс може да сте видели в експанзията на Великобритания, накрая тя все пак трябваше да се оттегли и да остави земята, която все още принадлежи на Индия. Тези, които живеят на тази земя, все още са индийци, а не британци, защото Бог не би го позволил. Някои от изследователите на историята или политиката са представили дисертации по този въпрос. Те посочват причините за неуспеха на Великобритания, като казват, че това може да се дължи на факта, че определен етнос не може да бъде покорен, или на някаква друга човешка причина. Това не са истински причини. Истинската причина е в Бог — Той не би го позволил! Бог позволява на хората от даден етнос да живеят на определена земя и ги заселва на нея, и ако Бог не им позволи да се преместят от тази земя, те никога няма да могат да се преместят. Ако Бог им отреди определен регион, те ще живеят в този регион. Човечеството не може да се освободи или да се измъкне от тези определени региони. Това е сигурно. Без значение колко големи са силите на нашествениците или колко слаби са тези, които са нападнати, успехът на нашествениците в крайна сметка се решава от Бог. Той вече е предопределен от Него и никой не може да го промени.

Това е начинът, по който Бог е разпределил различните раси. Какви дела е извършил Бог, за да разпредели расите? Първо, Той е подготвил мащабната географска среда и е разпределил хората по различни места, а след това поколение след поколение са оцелявали по тези места. Това е решено — определеният регион за тяхното оцеляване е установен. И животът им, това, което ядат и пият, както и поминъкът им — Бог отдавна е определил всичко това. И когато Бог е създавал всички неща, Той е направил различни приготовления за различните видове хора: има различен състав на почвата, различен климат, различни растения и различни географски условия. На различните места има дори различни птици и зверове, а в различните води има специални видове риба и водни продукти. Дори видовете насекоми се определят от Бог. Например всичко, което расте на американския континент, е много голямо, много високо и много издръжливо. Корените на дърветата в планинската гора са много плитки, но те растат много високи. Те могат дори да достигнат височина от сто или повече метра, а дърветата в горите в Азия в повечето случаи не са толкова високи. Вземете например растенията алое. В Япония те са много тесни и тънки, но алоето в САЩ е много голямо. Тук има разлика. Това е един и същ вид растение със същото име, но на американския континент то израства в особено големи размери. Разликите в тези различни аспекти може да не се виждат или възприемат от хората, но когато Бог е създавал всички неща, Той ги е очертал и е подготвил различни географски условия, различни терени и различни живи същества за различните раси. Това е така, защото Бог е създал различни видове хора и Той знае от какво се нуждае всеки от тях и какъв е начинът му на живот.

(„Словото“, Т.2, „За познаването на Бог“, „Самият Бог, единственият IX“)

Предишна: Трета част: Бог поддържа околната среда и екологията, за да храни човешкият род

Следваща: Бог властва над всичко и осигурява всичко, Той е Бог на всички неща

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger