Бог властва над всичко и осигурява всичко, Той е Бог на всички неща

След като поговорихме за някои от тези неща, сега смятате ли, че сте научили нещо за основната тема, която обсъдихме току-що? Смятате ли, че започвате да я разбирате? Вярвам, че вече имате приблизителна представа защо избрах да говоря за тези аспекти в рамките на по-широката тема. Така ли е? Може би бихте могли да разкажете малко за това каква част от нея сте разбрали. (Цялото човечество е било изхранвано от законите за всички неща, определени от Бог. Когато Бог е определял тези закони, Той е предоставил на различните раси различна среда, различен начин на живот, различна храна, различен климат и температура. Това е станало, за да може цялото човечество да се засели на земята и да оцелее. Оттук разбирам, че Божиите планове за оцеляването на човешкия род са много прецизни, и разбирам Неговата мъдрост и съвършенство, както и любовта Му към нас, хората.) (Определените от Бог закони и обхвати не могат да бъдат променени от нито един човек, събитие или предмет. Всичко е под Неговата власт.) Ако погледнем от гледна точка на законите за растежа на всички неща, определени от Бог, нима цялото човечество, в цялото му разнообразие, не е подсигурено и изхранвано от Бог? Ако тези закони бяха унищожени или ако Бог не беше установил тези закони за човечеството, какви щяха да бъдат перспективите пред човешкия род? Нима хората ще имат някакъв източник на храна, след като загубят основната си жизнена среда? Възможно е източниците на храна да се превърнат в проблем. Ако хората загубят източниците си на храна, т.е. ако не могат да добият нищо за ядене, колко дни ще могат да продължат? Вероятно няма да издържат и месец и самото им оцеляване ще се превърне в проблем. Затова всяко нещо, което Бог прави за оцеляването на хората, за тяхното по-нататъшно съществуване, възпроизводство и препитание, е много важно. Всяко нещо, което Бог прави сред нещата на Своето творение, е тясно свързано и неразделно от оцеляването на човечеството. Нима Божието управление може да продължи, ако оцеляването на човечеството се превърне в проблем? Дали Божието управление ще продължи да съществува? Божието управление се съвместява с оцеляването на цялото човечество, което Той изхранва, така че независимо от това какви приготовления прави Бог за всички неща от Своето творение и какво прави за хората, всичко това Му е необходимо и е от решаващо значение за оцеляването на човечеството. Ако се отклоним от тези закони, които Бог е определил за всички неща, ако тези закони бъдат нарушени или подкопани, всички неща няма да могат да съществуват повече, няма да продължи да съществува жизнената среда на човечеството, нито ежедневното му препитание, нито самото човечество. Поради тази причина Божието управление на спасението на човечеството също ще престане да съществува.

Всичко, което обсъдихме, всяко отделно нещо, всеки елемент е тясно свързан с оцеляването на всеки отделен човек. Вие може да кажете: „Това, за което говориш, е твърде обширно и не е нещо, което можем да видим“, а може би има хора, които биха казали: „Това, за което говориш, няма нищо общо с мен“. Въпреки това, не забравяй, че живееш само като част от всички неща; че си едно от всички неща на творението под Божието управление. Нещата от Божието творение не могат да бъдат отделени от Неговото управление и нито един човек не може да се отдели от Неговото управление. Изгубването на Неговото управление и на Неговото обезпечаване би означавало, че животът на хората, животът на хората в плът, ще изчезне. Ето значението на това, че Бог е създал жизнена среда за човешкия род. Няма значение към коя раса принадлежиш или на кое парче земя живееш, било то на запад или на изток — не можеш да се отделиш от жизнената среда, която Бог е създал за човечеството, и не можеш да се отделиш от начина на изхранване и от запасите на жизнената среда, която Той е създал за хората. Независимо какъв е поминъкът ти, на какво разчиташ, за да живееш, и на какво разчиташ, за да поддържаш живота си в плът, не можеш да се отделиш от Божието управление и Неговата власт. Някои казват: „Аз не съм земеделец; не засаждам посеви, за да си изкарвам прехраната. Не разчитам на небето за храната си, така че оцеляването ми не се осъществява в жизнената среда, създадена от Бог. Не съм получил нищо от тази среда“. Така ли е? Казваш, че не отглеждаш реколта за прехраната си, но не ядеш ли зърнени храни? Не ядеш ли месо и яйца? Не ядеш ли зеленчуци и плодове? Всичко, което ядеш, всички тези неща, от които се нуждаеш, са неразделни от жизнената среда, установена от Бог за човешкия род. А източникът на всичко, от което се нуждае човечеството, не може да бъде отделен от всички неща, създадени от Бог, които в своята съвкупност представляват твоята жизнена среда. Водата, която пиеш, дрехите, които носиш, и всички неща, които използваш — кое от тях не е получено от нещата на Божието творение? Някои хора казват: „Има неща, които не се получават от нещата на Божието творение. Ето, пластмасата е едно от тези неща. Тя е създадена от човека по химически път“. Така ли е? Пластмасата наистина е създадена от човека и е химически продукт, но откъде идват първоначалните компоненти на пластмасата? Първоначалните компоненти са получени от материали, създадени от Бог. Нещата, които виждаш и на които се наслаждаваш, всяко нещо, което използваш, всичко е получено от нещата, които Бог е създал. Тоест, към която и раса да принадлежи човек, какъвто и поминък да има и в каквато и жизнена среда да живее, той не може да се отдели от това, което Бог му е осигурил. И така, свързани ли са тези неща, които обсъждахме днес, с нашата тема „Бог е източникът на живот за всички неща“? Дали нещата, които обсъдихме днес, спадат към тази по-голяма тема? (Да.) Може би част от това, за което говорих днес, е малко абстрактно и трудно за обсъждане. Въпреки това мисля, че сега вече вероятно сте го разбрали по-добре.

Последните няколко пъти на общение темите, по които разговаряхме, бяха доста разнообразни, а обхватът им — доста широк, така че са необходими известни усилия от ваша страна, за да възприемете всичко това. Причината е, че това са теми от вярата на хората в Бог, които никога досега не са били разглеждани. Някои хора възприемат тези неща като мистерия, а други — като история. Коя гледна точка е правилна? От каква гледна точка възприемате всичко това? (Разбрахме колко методично Бог е подредил всички неща от Своето творение и че всички неща имат закони, а чрез тези думи можем да разберем повече за Божиите дела и Неговите педантични мерки за спасението на човешкия род.) През това време на общение разбрахте ли докъде се простира обхватът на Божието управление над всички неща? (Над цялото човечество, над всичко.) Нима Бог е Бог само на една раса? Нима Той е Бог на един тип хора? Нима Той е Бог само на малка част от човечеството? (Не, не е.) Тъй като случаят не е такъв, ако според вашето познание за Бог Той е Бог само на малка част от човечеството или ако Той е само вашият Бог, дали тази гледна точка е правилна? Тъй като Бог управлява и властва над всички неща, хората трябва да виждат Неговите дела, Неговата мъдрост и Неговото всемогъщество, които се разкриват в Неговото властване над всички неща. Това е нещо, което хората трябва да знаят. Ако кажеш, че Бог управлява всички неща, властва над всички неща и управлява цялото човечество, но ако не разбираш или не прозреш Неговата власт над хората, нима можеш наистина да признаеш, че Той властва над всички неща? Може би си мислиш в сърцето си: „Мога, защото виждам, че животът ми се управлява напълно от Бог“. Но наистина ли Бог е толкова малък? Не, не е! Ти виждаш само Божието спасение за себе си и Неговото дело в теб и само от тези неща съдиш за Неговата власт. Това е твърде стеснен обхват и има пагубно въздействие върху изгледите ти да опознаеш истински Бог. Той също така ограничава истинското ти познание за Божията власт над всички неща. Ако ограничиш познанието си за Бог до обхвата на това, което Бог осигурява за теб и Неговото спасение за теб, никога няма да си способен да осъзнаеш, че Той властва над всичко, че Той управлява всички неща и управлява цялото човечество. Нима можеш наистина да осъзнаеш, че Бог управлява съдбата ти, ако не успееш да осъзнаеш всичко това? Не, не можеш. В сърцето си никога няма да си способен да осъзнаеш този аспект — никога няма да си в състояние да достигнеш такова високо ниво на разбиране. Разбирате какво казвам, нали? Всъщност знам до каква степен сте в състояние да разберете тези теми, това съдържание, за което говоря, така че защо продължавам да говоря за това? Това е така, защото тези теми са неща, които трябва да бъдат ценени от всеки един последовател на Бог, от всеки един човек, който иска да бъде спасен от Бог — от съществено значение е да се разберат тези теми. Въпреки че в момента не ги разбираш, един ден, когато животът ти и твоето преживяване на истината достигнат до определено ниво, когато промяната в житейския ти нрав достигне до определено ниво и когато достигнеш до определено ниво на духовен ръст, едва тогава тези теми, които споделям в общение, наистина ще осигурят и задоволят стремежа ти към познаването на Бог. И така, тези думи са предназначени да положат основа, да ви подготвят за вашето осъзнаване в бъдеще, че Бог властва над всички неща, и за вашето разбиране на Самия Бог.

Колкото разбиране за Бог има в сърцата на хората, толкова място заема Той в сърцата им. Колкото голяма е степента на познаване на Бог в сърцата им, толкова голям е Той в сърцата им. Ако Богът, когото познаваш, е празен и неясен, тогава Богът, в когото вярваш, също е празен и неясен. Богът, когото познаваш, е ограничен в рамките на личния ти живот и няма нищо общо със Самия истински Бог. Затова познаването на практическите действия на Бог, познаването на реалността на Бог и Неговото всемогъщество, познаването на истинската идентичност на Самия Бог, знанието за това, което Той има, и това, което Той е, познаването на действията, които Той е проявил сред всички неща на Своето творение — тези неща са много важни за всеки човек, който се стреми към познаване на Бог. Те имат пряко отношение към това дали хората могат да навлязат в истината реалност. Ако ограничиш разбирането си за Бог само до думите, ако го ограничиш до собствените си незначителни преживявания, до това, което смяташ, че е Божията благодат, или до незначителните си свидетелства за Бог, тогава казвам, че Бог, в когото вярваш, съвсем не е Самият истински Бог. Не само това, но може да се каже и че Бог, в когото вярваш, е въображаем Бог, а не истинският Бог. Това е така, защото истинският Бог е Този, Който властва над всичко, Който ходи сред всичко, Който управлява всичко. Той е Този, Който държи в ръцете Си съдбата на цялото човечество и на всичко. Делото и действията на Бог, за които говоря, не са ограничени само до малка част от хората. Тоест те не се ограничават само до хората, които в момента Го следват. Неговите дела се проявяват сред всички неща, в оцеляването на всички неща и в законите за промяна на всички неща. Ако не можеш да видиш или разпознаеш нито едно дело на Бог сред всички неща на Неговото творение, тогава не можеш да свидетелстваш за нито едно от делата Му. Ако не можеш да свидетелстваш за Бог, ако продължаваш да говориш за малкия така наречен „Бог“, когото познаваш, за този Бог, който е ограничен до собствените ти идеи и съществува само в тесните граници на ума ти, ако продължаваш да говориш за такъв вид Бог, Бог никога няма да похвали вярата ти. Когато свидетелстваш за Бог, ако свидетелстваш само за това как се наслаждаваш на Божията благодат, как приемаш Божието дисциплиниране и Неговото порицание и как се радваш на Неговите благословии в свидетелството си за Него, това далеч не е достатъчно и дори не се доближава до удовлетворяването Му. Ако искаш да свидетелстваш за Бог по начин, който съответства на Неговата воля, да свидетелстваш за самия истински Бог, от Неговите действия трябва да прозреш какво има Бог и какво е Той. Трябва да виждаш Божията власт в Неговия контрол над всичко и да прозреш истината за това как Той се грижи за цялото човечество. Ако признаваш единствено, че ежедневната ти прехрана и нещата от първа необходимост в живота ти идват от Бог, но не виждаш истината, че Бог е взел всички неща от Своето творение, за да подсигури цялото човечество, и че като управлява всичко, Той ръководи цялото човечество, никога няма да можеш да свидетелстваш за Бог. С каква цел казвам всичко това? Правя го, за да не приемате това с лека ръка, за да не смятате погрешно, че тези теми, за които говорих, са без значение за личното ви навлизане в живота, и за да не приемате тези теми само като вид знание или доктрина. Ако слушате това, което казвам, с подобна нагласа, нищо няма да спечелите. Ще загубите тази голяма възможност да познавате Бог.

С каква цел говоря за всички тези неща? Моята цел е хората да познават Бог, да накарам хората да разберат практическите действия на Бог. Едва след като разбереш Бог и познаваш Неговите действия, ще имаш възможността или способността да Го познаваш. Как би подходил, ако например искаш да разбереш даден човек? Нима ще бъде, като се вглеждаш във външния му вид? Нима ще бъде, като се вглеждаш в това, което носи и как се облича? Нима ще бъде, като се вглеждаш в начина, по който ходи? Нима ще бъде, като се вглеждаш в обхвата на знанията му? (Не.) Как разбираш даден човек? Преценяваш го въз основа на речта и поведението му, неговите мисли и нещата, които изразява и разкрива за себе си. Така се опознава даден човек, така го разбираш. По същия начин, ако искате да познавате Бог, ако искате да разберете Неговата практическа страна, Неговата истинска страна, трябва да Го опознаете чрез делата Му и чрез всяко едно практическо нещо, което Той прави. Това е най-добрият и единственият начин.

(„Словото“, Т.2, „За познаването на Бог“, „Самият Бог, единственият IX“)

Предишна: Четвърта част: Бог очертава граници между различните раси

Следваща: Бог уравновесява взаимоотношенията между всички неща, за да осигури стабилна жизнена среда на човечеството

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger