Божието явление и делото Му

Ежедневни Божии слова Откъс 46

Възхвалата дойде в Сион и Божията обител се появи. Разпространява се славното свято име, възвеличавано от всички народи. О, Всемогъщи Боже! Вселенският предводител, Христос от последните дни — Той е сияйното слънце, изгряло над хълма Сион, който се издига величествено и великолепно над цялата вселена…

Всемогъщи Боже! Призоваваме Те, ликувайки, танцуваме и пеем. Ти наистина си нашият Изкупител, великият Вселенски цар! Ти създаде група победители и изпълни Божия план за управление. Всички народи ще се стекат на този хълм. Всички народи ще паднат на колене пред престола! Ти си единственият истински Бог и си достоен за слава и чест. Цялата слава, възхвала и власт да бъдат за престола! От престола блика изворът на живот, който напоява и храни многобройния Божи народ. Животът се променя с всеки ден; съпътстват ни нова светлина и откровения, които неизменно носят със себе си нови прозрения за Бог. Чрез изживяванията си ние постигаме пълна увереност в Бог. Словата Му се явяват непрестанно, явяват се в онези, които са прави. Наистина сме толкова благословени! Всеки ден се срещаме лице в лице с Бог, общуваме с Бог във всичко и признаваме върховенството на Бог над всичко! Внимателно размишляваме върху Божието слово, сърцата ни се уповават смирено в Бог и така се явяваме пред Него, за да получим светлината Му. Всеки ден в живота ни, в нашите дела, думи, мисли и идеи ние живеем в Божието слово и винаги можем да разграничаваме. Божието слово прекарва нишката през ухото на иглата; едно след друго всички неща, които се крият в нас, внезапно излизат на светло. Общението с Бог не бива да се отлага; нашите мисли и идеи се разголват пред Него. Във всеки един момент ние живеем пред престола на Христос, където биваме съдени. Всичко в телата ни все още е заето от Сатана. Днес, за да се възстанови Божието върховенство, Неговият храм трябва да бъде пречистен. За да принадлежим изцяло на Бог, ние трябва да се впуснем в битка на живот и смърт. Едва когато нашата стара същност бъде разпната, възкръсналият живот на Христос ще може да царува триумфално.

Сега Светият Дух се втурва в нападение срещу всяко наше кътче и започва битка, за да ни спечели отново! Ако сме готови да се отречем от себе си и да подкрепяме Бог, Той винаги ще ни осветява и пречиства отвътре и ще Си възвърне онова, което Сатана е заел, за да ни направи пълноценни възможно най-скоро. Не губете време — изживявайте всеки момент в Божието слово. Съзиждайте се заедно със светиите, бъдете доведени в царството и навлезте в славата заедно с Бог.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Слова на Христос в Началото“, „Глава 1“)

Ежедневни Божии слова Откъс 47

Филаделфийската църква се оформи и това се дължи единствено на Божията благодат и милосърдие. Боголюбиви сърца се раждат у неизброимите светци, които следват без колебание своя духовен път. Те са непоколебими във вярата си, че единственият истински Бог се е въплътил, че Той е Вселенският предводител, който управлява всичко съществуващо: това е потвърдено от Светия Дух и е непоклатимо като планините! И това никога няма да се промени!

О, Всемогъщи Боже! Днес Ти отвори духовните ни очи, позволи на слепите да видят, на куците да ходят, а на прокажените да получат изцеление. Ти отвори прозореца към небето и ни позволи да прозрем тайните на духовния свят. Да сме изпълнени с Твоите свети думи и да сме избавени от нашата човешка природа, покварена от Сатана — това е Твоето неизмеримо велико дело и Твоето неизмеримо голямо милосърдие. Ние сме Твои свидетели!

Дълго време Ти си останал скрит, скромно и мълчаливо. Преживял си възкресението от мъртвите, страданието на разпятието; познал си радостите и скърбите на човешкия живот, преследването и несгодите. Ти си изпитал и вкусил болката на човешкия свят и си бил отхвърлен от епохата. Въплътеният Бог е Самият Бог. Заради Божията воля Ти ни спаси от нищетата, като ни подкрепяше с дясната Си ръка и щедро ни даряваше Своята благодат. Без да жалиш усилия, Ти вложи живота Си в нас; цената, която плати чрез Своята кръв, пот и сълзи, е кристализирана в светците. Ние сме плод[а] на Твоите ревностни усилия; ние сме цената, която си платил.

О, Всемогъщи Боже! Заради Твоята любяща доброта и милост, Твоята праведност и величие, Твоята святост и смирение, всички народи ще се поклонят пред Теб и ще Те боготворят вечно.

Днес Ти направи пълноценни всички църкви — филаделфийската църква — като по този начин изпълни Своя шестхилядолетен план за управление. Светците могат смирено да Ти се подчинят, свързани в духа и съпровождащи Те в любов, съединени с източника на извора. Живата вода на живота тече непрестанно и отмива и прочиства от църквата цялата мръсотия и нечиста вода, за да пречисти отново Твоя храм. Ние опознахме практическия истински Бог, вървяхме в думите Му, осъзнахме своите функции и задължения и направихме всичко възможно, за да се посветим изцяло на църквата. Винаги смирени пред Теб, ние трябва да се вслушваме в работата на Светия Дух, за да няма в нас пречки пред волята Ти. Сред светците цари взаимна любов и силата на едни компенсира слабостите на други. Те непрекъснато могат да вървят в духа, просветлени и озарени от Светия Дух. Те прилагат истината на практика веднага след като я разберат. Те вървят в крак с новата светлина и следват Божиите стъпки.

Подкрепяйте активно Бог — да му позволите да ви управлява означава да вървите с Него. Всичките ни идеи, представи, мнения и светски затруднения изчезват като дим във въздуха. Позволяваме на Бог да царува триумфално в нашия дух, вървим с Него и така придобиваме трансцендентност, побеждаваме света и духът ни витае свободно, постигнал избавление — всичко това ще се осъществи, когато Всемогъщият Бог стане цар. Как може да не танцуваме и да не пеем хвалебствия, да не възхваляваме и да не принасяме нови химни?

Наистина има много начини да възхваляваме Бог: да призоваваме името Му, да се доближаваме до Него, да мислим за Него, да четем молитви, да се включваме в общение, да съзерцаваме и размишляваме, да казваме молитви и да пеем песни за възхвала. Във всички тези видове хвалебствия има радост, има и помазване; има мощ, но има и бреме. В хвалебствията има вяра, има и ново прозрение.

Подкрепяйте активно Бог, съгласувайте службата си и се слейте в едно, изпълнявайте намеренията на Всемогъщия Бог, бързайте да станете свято духовно тяло, стъпчете Сатана и сложете край на съдбата му. Филаделфийската църква е възнесена в Божието присъствие и се проявява в Неговата слава.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Слова на Христос в Началото“, „Глава 2“)

Забележка:

а. В текста на оригинала липсва думата „плод“.


Ежедневни Божии слова Откъс 48

Победоносният Цар седи на славния Си трон. Той е завършил изкуплението и е повел целия Си народ към славна поява. Той държи вселената в ръцете Си и със Своята божествена мъдрост и мощ е издигнал и укрепил Сион. В Своето величие Той съди грешния свят. Осъдил е всички нации и всички народи, земята и моретата и всички живи същества в тях, както и онези, които са пияни от виното на разврата. Бог със сигурност ще ги осъди и несъмнено ще им се разгневи, и в това ще се разкрие величието на Бог, Чийто съд е светкавичен и се въздава без забавяне. Огънят на гнева Му без съмнение ще изпепели отвратителните им престъпления и бедствието ще ги сполети всеки момент. Те няма да познаят пътя към спасението, нито ще има къде да се скрият; ще ридаят и ще скърцат със зъби, и ще донесат унищожение върху себе си.

Победоносните възлюбени Божии синове със сигурност ще останат в Сион, за да не го напуснат никога повече. Многобройните народи ще слушат внимателно гласа Му, ще следят отблизо действията Му и звуците на техните хвалебствия никога няма да отшумят. Яви се единственият истински Бог! В духа си трябва да сме уверени в Него и да Го следваме плътно. Трябва да се втурнем напред с всички сили и никога повече да не се колебаем. Краят на света се разгръща пред нас; нашето обучение дори сега се ускорява от правилния църковен живот, както и от хората, делата и нещата, които ни заобикалят. Нека побързаме да си върнем сърцата, които толкова обичат света! Нека побързаме да си върнем зрението, което сега е толкова замъглено! Нека забавим стъпките си, за да не прекосим границите. Нека държим устата си затворени, за да можем да вървим според Божието слово, и вече да не спорим за нашите придобивки и загуби. Затова се отречете от вашата ненаситна привързаност към материалистичния свят и към богатството! Освободете се от натрапчивата привързаност към съпрузите, дъщерите и синовете си! Обърнете гръб на своите възгледи и предразсъдъци! Събудете се, защото времето е кратко! Надигнете глава, погледнете нагоре в духа си и се оставете на властта на Бог. Каквото и да се случи, не бъдете като жената на Лот. Колко е жалко да бъдеш отхвърлен! Наистина, колко жалко! Събудете се!

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Слова на Христос в Началото“, „Глава 3“)

Ежедневни Божии слова Откъс 49

Планините и реките се променят, водите текат по пътя си, а човешкият живот е мимолетен спрямо земната твърд и небето. Само Всемогъщият Бог е живот вечен и възкръснал, продължаващ поколение след поколение във вечността! Той държи в ръцете Си всички събития и всички неща, а Сатана е стъпкан в нозете Му.

Днес Бог ни освобождава от хватката на Сатана чрез предопределеното избавление. Той действително е нашият Изкупител. Вечният възкресен живот на Христос наистина се е превърнал в част от същността ни и ни повелява да се свържем с Божия живот, за да се изправим лице в лице с Него и да Го ядем, да Го пием и да Му се наслаждаваме. Това е себеотрицателната жертва, направена от Бог с цената на кръвта на сърцето Му.

Сезоните идват и си отиват, но и във ветрове и мраз, сред толкова много страдания, гонения и изпитания, толкова много от присъщите за света отлъчвания и злословия, толкова много скалъпени обвинения на властите, вярата на Бог и Неговата решимост остават непоклатими. Изцяло посветен на Божията воля и на стремежа да осъществи докрай Божието управление и план, Той загърбва собствения Си живот. Не щади усилия за несметното множество Свои хора и грижливо ги храни и пои. Колкото и да сме грешни, колкото и да сме трудни, от нас се иска само да Му се покорим и възкресеният Христов живот ще промени старата ни природа… Той неспирно полага усилия за всички първородни синове, лишавайки се от почивка и храна. Колко дни и колко нощи, сред парещ зной и сковаващ мраз Той всеотдайно ни наблюдава от Цион.

Светът, домът, работата и всичко друго напълно пренебрегнати — с радост и охота, защото светските наслади са напълно чужди Нему… Думите, изречени от устата Му, отекват в сърцата ни и разкриват съкровено пазени неща. Как може да не сме убедени? Всяко изречение, произнесено от Него, може да се изпълни в нас по всяко време. Каквото и да вършим, било то в Негово присъствие или скришом от Него, няма нищо, което Той да не знае и да не разбира. Всичко ще бъде разкрито пред Него въпреки нашите планове и кроежи.

Да седим пред Него с дух, изпълнен с радост, спокойствие и лекота, но същевременно да усещаме постоянна празнота и да се чувстваме истински задължени на Бог: това е невъобразимо и непостижимо чудо. Светият Дух е достатъчно доказателство, че Всемогъщият Бог е единственият истински Бог! Това доказателство е неопровержимо! Ние от тази група сме неописуемо благословени! Ако не беше Божията милост и благодат, щяхме да сме обречени на гибел и да последваме Сатана. Само Всемогъщият Бог може да ни спаси!

Ах! Всемогъщи Боже, практически Боже! Ти събуди духовното ни зрение и ни позволи да съзрем тайнствата на духовния свят. Безгранични са хоризонтите в царството. Да бъдем бдителни, докато чакаме. Денят не може да е твърде далеч.

Вихрят се пламъците на войната, пушечен дим се стеле във въздуха, времето се затопля, климатът се изменя, чума ще се разрази и единственият изход пред хората е смъртта — за тях няма никаква надежда за оцеляване.

О, Всемогъщи Боже, практически Боже! Ти си нашата непревземаема крепост! Ти си нашето убежище. Сгушваме се под Твоето крило и бедите не могат да ни застигнат. Такава е Твоята божествена грижа и закрила.

Всички ние извисяваме глас в песен; с песента си Те възхваляваме и звънкото наше хвалебствие прокънтява из целия Цион! Всемогъщият Бог, практическият Бог ни е подготвил за тази великолепна крайна цел! Бъдете бдителни — да, внимавайте! Все още не е твърде късно.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Слова на Христос в Началото“, „Глава 5“)

Ежедневни Божии слова Откъс 50

Откакто Всемогъщият Бог — Царят на Царството е засвидетелстван, обхватът на Божието управление се е разгърнал в своята цялост из цялата вселена. Не само, че Божието явяване е засвидетелствано в Китай, но името на Всемогъщия Бог е засвидетелствано във всички народи и по всички места. Всички те зоват това свято име, стремят се към общение с Бог с всички възможни средства, стремят се да разбират волята на Всемогъщия Бог и да Му служат в сътрудничество в църквата. Това е удивителният начин, по който действа Светият Дух.

Езиците на различните народи се различават един от друг, но Духът е само един. Този Дух обединява църквите във вселената и е напълно едно цяло с Бог, без ни най-малка разлика. Това е нещо, което не подлежи на съмнение. Сега Светият Дух ги призовава и гласът Му ги събужда. Това е гласът на Божията милост. Всички те зоват святото име на Всемогъщия Бог! Освен това го възхваляват и пеят. Никога не може да има отклонение в делото на Светия Дух; тези хора правят всичко възможно, за да напреднат по правилния път, те не отстъпват — чудеса се трупат едно след друго. Това е нещо, което хората трудно си представят и за което е невъзможно да се размишлява.

Всемогъщият Бог е Цар на живота във вселената! Той седи на славния престол и съди света, господства над всички и управлява всички народи; всички народи коленичат пред Него, молят Му се, приближават се към Него и общуват с Него. Независимо от колко време вярвате в Бог, колко високо е положението ви или колко сте се издигнали по старшинство, ако в сърцата си се противопоставяте на Бог, трябва да бъдете съдени, да паднете по очи пред Него и да стенете умолително. Това реално е да пожънете плодовете на собствените си действия. Този ридаещ звук е звукът от мъките в езерото от огън и жупел и е викът от наказанието с железния жезъл на Бог. Това е съд пред престола на Христос.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Слова на Христос в Началото“, „Глава 8“)

Ежедневни Божии слова Откъс 51

Появата на Бог вече се е случила във всички църкви. Това е Духът, който говори. Той е бушуващ пламък, изпълнен е с величие и съди. Той е Човешкият син, облечен в дълга до петите дреха и препасан около гърдите със златен пояс. Главата и косата Му са бели като бяла вълна и очите Му са като огнен пламък; нозете Му приличат на лъскава мед, като в пещ изковани, а гласът Му е като звучене на много води. Той държи в десницата Си седем звезди и в устата Си двуостър меч, и лицето Му сияе като слънцето в силата си!

Дадено е свидетелство за Човешкия син и Самият Бог се яви открито. Божията слава заструи и засия ярко, както свети слънцето в силата си! Славният Му лик блести с ослепителна светлина; чий поглед би посмял да Му се противопостави? Съпротивата води до смърт! Нито капка милост не е проявена към нито една от мислите в сърцата ви, към никоя от думите, които произнасяте, към никое от делата ви. Всички ще разберете и ще видите онова, с което сте се сдобили — нищо друго, освен Моят съд! Мога ли да търпя, когато не полагате усилия да ядете и пиете от думите Ми, а вместо това своеволно прекъсвате и разрушавате изграденото от Мен? С такъв човек няма да се отнеса благо! Ако поведението ти се влоши още повече, ще бъдеш погълнат в пламъци! Всемогъщият Бог се разкрива в духовно тяло, без дори частичка плът или кръв от главата до петите. Той се издига над вселенския свят, седнал на славния престол на третото небе, управляващ всичко съществуващо! Вселената и всичко съществуващо са в Моите ръце. Каквото кажа, това ще бъде. Както го предопределя, така ще стане. Сатана е под нозете Ми; той е в бездънната пропаст! Когато гласът Ми прозвучи, небето и земята ще изчезнат и ще се превърнат в нищо. Всичко съществуващо ще се обнови — това е неизменна истина, която е напълно вярна. Победих света и всички онези, които са зли. Седя тук и ви говоря, и всички, които имат уши, да слушат, и всички, които са живи, да приемат.

Дните ще достигнат своя край; всичко съществуващо в този свят ще се превърне в нищо и всичко ще се възроди отново. Запомнете това! Не го забравяйте! Не може да има неяснота! Небето и земята ще преминат, ала думите Ми няма да преминат! Нека ви призова отново: не тичайте напразно! Събудете се! Покайте се и спасението е близо! Вече се явих сред вас и гласът Ми прозвуча. Гласът Ми прозвуча пред вас; всеки ден той ви посреща, лице в лице, и всеки ден е свеж и нов. Виждаш Ме и Аз те виждам. Непрекъснато говоря с теб, лице в лице. Ти обаче Ме отхвърляш и не Ме познаваш. Моите овце слушат гласа Ми, а вие все още се колебаете! Колебаете се! Сърцата ви са закоравели, очите ви са заслепени от Сатана и не можете да видите славния Ми лик — колко сте жалки! Колко жалки наистина!

Седемте Духа пред Моя престол са разпратени по всички краища на земята и Аз ще изпратя Своя Вестител да говори пред църквите. Аз съм праведен и истински; Аз съм Бог, който изследва дълбините на човешкото сърце. Светият Дух говори на църквите и това са Моите думи, които излизат от Моя Син; всички, които имат уши, да слушат! Всички, които са живи, да приемат! Просто яжте и пийте от тях и не изпитвайте съмнения. Всички, които се подчиняват и се вслушват в думите Ми, ще получат големи благословии! Всички, които искрено търсят лика Ми, непременно ще намерят нова светлина, ново просветление и нови откровения; всичко ще бъде свежо и ново. Думите Ми ще ти се явяват по всяко време и ще отворят очите на духа ти, за да можеш да видиш всички тайни на духовния свят и да видиш, че Царството е сред хората. Влез в убежището и цялата благодат и благословии ще пребъдат с теб; глад и мор няма да могат да те докоснат, а вълци, змии, тигри и леопарди няма да могат да ти навредят. Ще дойдеш с Мен, ще вървиш заедно с Мен и ще навлезеш в славата с Мен!

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Слова на Христос в Началото“, „Глава 15“)

Ежедневни Божии слова Откъс 52

Всемогъщият Бог! Славният Му облик се разкрива, святото Му духовно тяло се надига и Той е Самият цялостен Бог! И светът и плътта са се променили и Неговото преображение на планината е личността на Бог. На главата Си носи златен венец, дрехите Му са снежнобели, Той е препасан около гърдите със златен пояс, а светът и всичко, което съществува, са в краката Му. Очите Му са като огнен пламък, в устата Си държи двуостър меч и в десницата си седемте звезди. Пътят към Царството е безкрайно ярък и Неговата слава се издига и блести; планините ликуват и водите се смеят, а Слънцето, Луната и звездите се въртят в своя строен ред, приветствайки единствения истински Бог, чието триумфално завръщане възвестява завършването на Неговия шестхилядолетен план за управление. Скачайте и танцувайте от радост! Ликувайте! Всемогъщият Бог сяда на Своя славен трон! Пейте! Победоносното знаме на Всемогъщия се вее високо над величествената, великолепна планина Сион! Всички народи ликуват, всички хора пеят, планината Сион се смее от радост и Божията слава засиява! Никога дори не съм се надявал, че ще видя Божия лик, и въпреки това днес Го видях. Лице в лице с Него всеки ден, разкривам сърцето си пред Него. Той щедро дарява ядене и пиене. Живот, думи, дела, мисли, идеи — славната Му светлина озарява всичко. Той непрестанно ни посочва пътя и присъдата Му незабавно ще сполети всяко непокорно сърце.

Да споделяме храна и жилище, да живеем заедно с Бог, да бъдем с Него, да вървим заедно, да се радваме заедно, да получаваме слава и благословии заедно, да царуваме заедно с Него и да пребъдваме заедно в това Царство — о, каква наслада! О, каква сладост! Всеки ден се срещаме с Него лице в лице, всеки ден общуваме в непрекъснат разговор и всеки ден ни се дава ново просветление и нови откровения. Нашите духовни очи са отворени и ние виждаме всичко; всички тайни на духа са разкрити за нас. Светият живот наистина е безгрижен: бягай бързо и не спирай, непрекъснато се движи напред — предстои по-прекрасен живот. Не се задоволявай само със сладкия вкус, а винаги се стреми към влизане в Бог. Той е всеобхватен и щедър и има всичко, което ни липсва. Бъди инициативен във взаимодействието, влез в Него и нищо никога няма да бъде същото. Животът ни ще бъде трансцендентен и никой човек, явление или предмет няма да може да ни обезпокои.

Трансцендентност! Трансцендентност! Истинска трансцендентност! Вътре е Божият трансцендентен живот и всичко, което съществува, е наистина свободно! Излизаме извън границите на света и всичко светско, не чувстваме привързаност към съпрузите или децата си. Надхвърляме зависимостта от болести и онова, което ни заобикаля. Сатана не смее да ни безпокои. Издигаме се напълно над всички бедствия. Ето това означава да позволим на Бог да се възкачи на престола! Стъпкваме Сатана с крака, отстояваме свидетелството си за църквата и изцяло разкриваме грозното лице на Сатана. Църквата е съградена върху Христос и славното тяло се въздигна — такъв е животът във възторг!

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Слова на Христос в Началото“, „Глава 15“)

Ежедневни Божии слова Откъс 53

Всемогъщ Бог, Отец на вечността, Княз на мира, нашият Бог е Цар! Всемогъщият Бог стъпва с нозете Си на Елеонския хълм. Колко е красиво! Слушайте! Ние, стражите, издигаме глас; с гласовете си пеем заедно, защото Бог се върна в Сион. Със собствените си очи виждаме опустошаването на Ерусалим. Извикайте с радостен глас и запейте заедно, защото Бог ни донесе утеха и изкупи Ерусалим. Бог разкри святата Си десница пред погледа на народите; появи се истинската личност на Бог! Всичките земни краища видяха спасението от нашия Бог.

О, Всемогъщи Боже! Седемте Духове са изпратени от престола Ти до всяка църква, за да разкрият всички Твои тайни. Като седиш на Своя свят престол, Ти управляваш царството Си и си го направил твърдо и непоколебимо със справедливост и правда; подчинил си всичките народи пред Себе Си. О, Всемогъщи Боже! Разпасал си кръста на царе, отворил си широко портите на града пред Себе Си, за да не се затворят никога. Защото светлината Ти дойде и славата Ти изгрява и свети ярко. Тъмнина покрива земята, непрогледен мрак е паднал върху народите. О, Боже! Но Ти си ни се явил и си ни осиял със светлината Си; славата Ти ще бъде видна върху нас. Всичките народи ще дойдат при Твоята светлина; царете ще дойдат при сиянието Ти. Надигаш очите Си и се оглеждаш: синовете Ти се събират пред Теб, идвайки отдалеч; дъщерите Ти са носени на ръце. О, Всемогъщи Боже! Твоята велика любов ни плени; Ти си този, който ни води напред по пътя към царството Ти, и Твоите святи слова проникват в нас.

О, Всемогъщи Боже! Благодарим Ти и Те хвалим! Нека Ти се възхищаваме, да свидетелстваме за Теб, да Те величаем и да Ти пеем с искрено, спокойно и цяло сърце. Нека сме единомислени и бъдем изградени заедно; дано Ти скоро ни направиш хора по Твоето сърце, които Ти ще използваш. Нека волята Ти бъде безпрепятствено изпълнена на земята!

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Слова на Христос в Началото“, „Глава 25“)

Ежедневни Божии слова Откъс 54

Всемогъщият Бог е всесилният, всепостигащ и завършен истински Бог! Той не само държи седемте звезди, надарен е със седемте Духа, има седем очи, разчупва седемте печата и отваря свитъка, но и нещо повече — Той управлява седемте язви и седемте чаши и разкрива седемте гърма. Преди много време Той засвири и със седемте тръби! Всичко, което Той е създал и завършил, трябва да Го хвали, да Му въздава слава и да възвеличава Неговия престол. О, Всемогъщи Боже! Ти си всичко. Ти си постигнал всичко и с Теб всичко е пълно, светло, еманципирано, свободно, силно и мощно! Няма нищо скрито или прикрито — с Теб всички тайни са разкрити. Освен това Ти си осъдил множеството Свои врагове. Ти разкриваш величието Си, проявяваш бушуващия Си огън, изразяваш гнева Си и освен това показваш безпрецедентната Си, вечна, напълно безкрайна слава! Всички народи трябва да се събудят, за да ликуват и да пеят с цялата си сила, възхвалявайки този всемогъщ, напълно истински, вечно жив, изобилен, славен и истинен Бог, който е от вечността до вечността. Неговият трон трябва да се възвеличава постоянно, святото Му име трябва да се възхвалява и прославя. Това е Моята, Божията, вечна воля и е безгранична благословия, която Той ни разкрива и ни дарява! Кой от нас не я наследява? За да наследи Божието благословение, човек трябва да възхвалява святото Му име и да дойде, за да обгради трона Му в поклонение. Всички, които отиват пред Него с други мотиви и други намерения, ще бъдат стопени от бушуващия Му огън. Днес е денят, в който враговете Му ще бъдат съдени, и също е денят, в който те ще загинат. Освен това той е и денят, в който Аз, Всемогъщият Бог, ще се разкрия и в който ще придобия слава и почест. О, всички народи! Станете бързо, за да възхвалявате и приветствате Всемогъщия Бог, който от незапомнени времена до вечността изпраща към нас любяща доброта, извършва спасение и ни дарява благословения, прави синовете Си пълноценни и успешно постига Своето царство! Това е чудесното Божие дело! Това е вечното предопределение и уредба на Бог — че Самият Той е дошъл да ни спаси, да ни направи пълноценни и да ни въведе в слава.

Всички, които не стават и не свидетелстват, са предци на слепите и царе на невежеството. Те ще станат вечно невежи, вечните глупаци, вечните мъртъвци, които са слепи. Именно поради тази причина нашите духове трябва да се пробудят! Всички хора трябва да се надигнат! Весели си, хвали и възхвалявай без край Царя на славата, Бащата на милосърдието, Синът на изкуплението, щедрите седем Духа, Всемогъщия Бог, който носи величествен бушуващ огън и праведен съд и който е напълно достатъчен, изобилен, всемогъщ и пълноценен. Неговият трон ще бъде възхваляван завинаги! Всички хора трябва да видят, че това е Божията мъдрост, това е Неговият чудесен път към спасението и постигането на Неговата славна воля. Ако не станем и не свидетелстваме, тогава щом моментът отмине, няма да има връщане назад. Дали ще получим благословии или нещастие, се решава по време на този настоящ етап от нашето пътуване, въз основа на това, което правим, какво мислим и какво преживяваме в момента. Как трябва да действате? Свидетелствайте за Бог и Го възхвалявайте завинаги. Възхвалявайте Всемогъщия Бог, Христос от последните дни — вечния, уникален, истински Бог!

Отсега нататък трябва да видите ясно, че всички онези, които не свидетелстват за Бог, които не свидетелстват за този уникален, истински Бог, както и онези, които таят съмнения за Него — всички те са болни и мъртви и са онези, които се противопоставят на Бог! Божиите думи са доказани още от древни времена: който не събира с Мен, разпилява, и който не е с Мен, той е против Мен. Това е неизменна истина, която е издълбана в камък! Онези, които не свидетелстват за Бог, са лакеи на Сатана. Такива хора са дошли да смущават и мамят Божиите деца и да прекъсват Неговото управление. С тях трябва да се разправят с меч! Всички, които им показват добри намерения, търсят своето собствено унищожение. Вие трябва да слушате и да вярвате в словата на Божия Дух, да вървите по пътя на Божия Дух и да изживявате думите на Божия Дух. Освен това трябва да възхвалявате трона на Всемогъщия Бог за вечни времена!

Всемогъщият Бог е Богът на седемте Духа! Той е също така Богът със седемте очи и седемте звезди. Той отваря седемте печата и целият свитък е разгънат от Него! Той затръби със седемте тръби и седемте чаши и седемте язви са в ръцете Му, за да бъдат освободени по Негова воля. О, седемте гърма, които винаги са били запечатани! Времето да ги разкрие дойде! Този, който ще донесе седемте гърма, вече се е явил пред очите ни!

Всемогъщи Боже! С Теб всичко е еманципирано и свободно. Няма трудности и всичко тече гладко! Нищо не се осмелява да Те възпре или да Ти попречи и всички се покоряват пред Теб. Всеки, който не се подчини, ще умре!

Всемогъщият Бог, Богът със седем очи! Всичко е съвършено ясно, всичко е светло и открито и всичко е разкрито и разголено. С Него всичко е кристално ясно и не само Самият Бог е такъв, но и Неговите синове са такива. Нито един човек, нито един предмет и никоя материя не могат да бъдат скрити пред Него и Неговите синове!

Седемте звезди на Всемогъщия Бог са светли! Църквата е усъвършенствана от Него. Той установява Своите църковни посланици и цялата църква е в Неговата подкрепа. Той отваря всичките седем печата и сам привежда в изпълнение Своя план за управление и Своята воля. Свитъкът е тайнственият духовен език на Неговото управление и е разгънат и разкрит от Него!

Всичките хора трябва да се вслушат в Неговите седем звучащи тръби. С Него всичко е известено, за да не трябва да се крие никога повече, и няма повече тъга. Всичко е разкрито и всичко е победоносно!

Седемте тръби на Всемогъщия Бог са отворени, славни и победоносни тръби! Те са и тръбите, които съдят враговете Му! Насред триумфа Му Неговият рог се въздига! Той управлява цялата вселена!

Той е приготвил седемте чаши на язвите, които са насочени към враговете Му, и ги е излял в краен порой, и тези врагове ще бъдат погълнати в пламъците на Неговите бушуващи огньове. Всемогъщият Бог показва силата на Своята власт и всичките Му врагове загиват. Седемте последни гърма вече не трябва да бъдат запечатани пред Всемогъщия Бог; всички те са разкрити! Всички те са разкрити! Той умъртвява враговете си със седемте гърма, като стабилизира земята и я кара да полага труд за Него, за да не бъде опустошена никога повече!

Праведният Всемогъщ Бог! Ние Те възхваляваме завинаги! Ти заслужаваш безкрайна похвала и вечен възторг и възхвала! Твоите седем гърма не само ще бъдат използвани за Твоя съд, но ще бъдат използвани повече за Твоята слава и власт, за да завършиш всички неща!

Всички народи празнуват пред престола, възхвалявайки и хвалейки Всемогъщия Бог, Христос от последните дни! Техните гласове разтърсват цялата вселена като гръмотевица! Абсолютно всички неща съществуват заради Него и възникват заради Него. Кой се осмелява да не отдаде цялата слава, почест, власт, мъдрост, святост, победа и откровения изцяло на Него? Това е изпълнението на Неговата воля и това е окончателното завършване на изграждането на Неговото управление!

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Слова на Христос в Началото“, „Глава 34“)

Ежедневни Божии слова Откъс 55

Седем гърма излизат от престола, разтърсват вселената, преобръщат небето и земята и отекват в небесата! Звукът пронизва ушите и хората не могат нито да избягат, нито да се скрият от него. Избухват гръмотевици и светкавици и в един миг небето и земята се преобразяват и хората са на прага на смъртта. След това, със светкавична скорост, целият космос е обгърнат от силен порой, падащ от небето! В най-далечните краища на земята той отмива всичко от главата до петите, щателно като с душ, и не оставя нито петънце. Нищо не може да бъде скрито от него, нито някой може да избяга от него. Ехтящи гръмотевици проблясват като светкавици със студена светлина и карат хората да треперят от страх! Острият двуостър меч поразява синовете на бунта и врагът е изправен пред бедствие, от което няма къде да се скрие. Те са замаяни от порива на вятъра и дъжда и, олюлявайки се от удара, веднага падат мъртви в течащите води и биват отнесени. Има само смърт и няма начин да оцелеят. Седемте гърма произлизат от Мен и изразяват намерението Ми, което е да поразя най-големите синове на Египет, да накажа нечестивите и да очистя църквите Си, така че всички да чувстват близост помежду си, да бъдат верни на себе си в действията си и да бъдат едно сърце с Мен, така че всички църкви в космоса да могат да бъдат изградени в една. Това е Моята цел.

Гърмът отеква, а след него се носят ридания. Някои се събуждат от съня си и, силно разтревожени, търсят дълбоко в душите си и се втурват обратно пред трона. Те прекратяват необузданите си измами и възмутителни действия. Не е твърде късно такива хора да бъдат събудени. Аз гледам от трона. Аз гледам дълбоко в сърцата на хората. Спасявам онези, които Ме желаят искрено и пламенно, и се смилявам над тях. Ще спася във вечността онези, които Ме обичат в сърцата си повече от всички останали, онези, които разбират волята Ми и Ме следват до самия край на пътя. Ръката Ми ще ги държи в безопасност, така че те няма да се срещнат с тази сцена и няма да пострадат. Някои хора, като видят тази проблясваща светкавица, изпитват неизразимо страдание в сърцата си и съжаляват до крайна степен. Ако продължават да се държат по този начин, е твърде късно за тях. О, всичко и всяко нещо! Всичко ще бъде извършено. Това също е едно от Моите средства за спасение. Аз спасявам онези, които Ме обичат, и поразявам нечестивите, и правя царството Си здраво и стабилно на земята, и позволявам на всички нации и всички народи, на всички във вселената и в краищата на земята, да знаят, че Аз съм величие, Аз съм бушуващ огън, Аз съм Богът, който претърсва най-съкровеното кътче в сърцето на всеки човек. От този момент нататък съдът на големия бял престол се разкрива явно на масите и на всички народи се обявява, че съдът е започнал! Несъмнено всички, чиито думи не са искрени, онези, които се съмняват и не смеят да бъдат сигурни, онези прахосници на време, които разбират желанията Ми, но не искат да ги приложат на практика — всички те трябва да бъдат съдени. Вие трябва да се грижите да изследвате собствените си намерения и мотиви и да заемете правилното си място, да практикувате Моите думи на сериозно, да цените житейския си опит и да не действате с повърхностен ентусиазъм, а да направите живота си пораснал, зрял, стабилен и опитен — само тогава ще последвате сърцето Ми.

Откажете на сатанинските лакеи и на злите духове, които разрушават и унищожават това, което Аз изграждам, всяка възможност да използват нещата в своя полза. Те трябва да бъдат силно ограничени и възпрени. Те могат да бъдат победени само с помощта на остър меч. Най-лошите трябва да бъдат изкоренени незабавно, за да се предотвратят бъдещи проблеми. И църквата ще бъде усъвършенствана, свободна от всякакви деформации, и ще бъде здрава, пълна с жизненост и енергия. След мигащата светкавица проехтяват гръмотевици. Не трябва да бъдете небрежни и не трябва да се отказвате, а трябва да направите всичко възможно, за да наваксате, и със сигурност ще можете да видите какво прави ръката Ми, какво искам да спечеля, какво искам да отхвърля, какво искам да усъвършенствам, какво искам да изкореня, какво искам да поразя — всичко това ще се разгърне пред очите ви, позволявайки ви ясно да видите Моето всемогъщество.

От престола към вселената и краищата на земята отекват седемте гърма. Голяма група хора ще бъде спасена и ще се покори пред Моя трон. Следвайки тази светлина на живота, хората търсят начин да оцелеят и не могат да направят нищо друго, освен да дойдат при Мен, да коленичат в поклонение и с устата си да извикат името на всемогъщия истински Бог и да изкажат своите молби. А що се отнася до онези, които Ми се противят, които втвърдяват сърцата си, гърмът отеква в ушите им и без съмнение те трябва да загинат. Това е просто резултатът, който ги очаква. Моите възлюбени синове, които тържествуват, ще останат в Сион, и всички народи ще видят какво ще получат, и огромна слава ще се яви пред вас. Това наистина е голямо благословение — то е сладост, която е трудно да се изкаже.

И седемте гърма, които излизат, са спасение за онези, които Ме обичат, които Ме желаят с истински сърца. Онези, които Ми принадлежат и които съм предопределил и избрал, са способни да дойдат под Моето име. Те могат да чуят гласа Ми, който е Божият зов към тях. Нека онези в краищата на земята видят, че Аз съм праведен, Аз съм верен, Аз съм любяща доброта, Аз съм състрадание, Аз съм величие, Аз съм бушуващ огън и в крайна сметка Аз съм безмилостен съд.

Нека всички в света видят, че Аз съм Самият истински и завършен Бог. Всички хора са напълно убедени и никой не смее да Ми се противопостави отново, нито да Ме съди или да Ме клевети отново. В противен случай върху тях веднага идват проклятия и ги сполита бедствие. Те могат само да плачат и да скърцат със зъби, след като са предизвикали собственото си унищожение.

Нека всички народи знаят, нека бъде известно из вселената и в краищата на земята, във всеки дом и за всички хора: Всемогъщият Бог е единственият истински Бог. Всички, един след друг, ще паднат на колене и ще Ми се поклонят, и дори и децата, които току-що са се научили да говорят, ще извикат „Всемогъщи Боже“! Онези служители, които притежават власт, също ще видят с очите си истинския Бог, който се появява пред тях, и ще паднат ничком в преклонение и ще молят за милост и прошка, но наистина е твърде късно, защото времето на тяхната смърт е дошло. Те могат само да бъдат приключени и осъдени на неизмеримата бездна. Аз ще сложа край на цялата епоха и ще укрепя още повече царството Си. Всички нации и народи ще се покорят пред Мене за цялата вечност!

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Слова на Христос в Началото“, „Глава 35“)

Ежедневни Божии слова Откъс 56

Всемогъщият истински Бог, възкачилият се на трона Цар, управлява цялата вселена, изправяйки се срещу всички нации и всички народи, и всичко под небето блести с Божията слава. Всички живи същества във вселената и до краищата на земята ще видят. Планините, реките, езерата, земите, океаните, и всички живи същества са разтворили завесите си в светлината на истинското Божие лице и се съживяват, сякаш се събуждат от сън, сякаш са кълнове, които пробиват почвата!

О! Единственият истински Бог се явява пред света. Кой се осмелява да се обърне към Него със съпротива? Всички треперят от страх. Всички са напълно убедени и всички молят за прошка многократно. Всички хора падат на колене пред Него и всички уста Го боготворят! Континентите и океаните, планините, реките — всички неща Го хвалят безкрайно! Пролетта идва с топлите си бризове, носейки ситен пролетен дъжд. Подобно на всички хора, теченията на потоците текат със скръб и радост, проливайки сълзи на задлъжнялост и самообвинения. Реките, езерата, прибоят и вълните пеят, възхвалявайки святото име на истинния Бог! Звукът на хвалбите звучи с такава яснота! Старите неща, които някога са били покварени от Сатана — всяко едно от тях ще бъде обновено и променено и ще влезе в изцяло ново царство…

Това е свещената тръба и тя започна да звучи! Вслушайте се в нея. Този звук, толкова сладък, е словото на трона, което обявява на всяка нация и народ, че е дошло времето, че окончателният край е дошъл. Моят план за управление е завършен. Моето царството се яви открито на земята. Царствата на света станаха царството на Мен, който съм Бог. Моите седем тръби звучат от престола и такива чудни неща ще се случат! Хората в краищата на земята ще се втурнат заедно от всяка посока със силата на лавина и силата на гръмотевиците […].

Гледам с радост хората Си, които слушат гласа Ми и се събират от всеки народ и земя. Всички хора, които постоянно говорят за истинския Бог, хвалят и скачат от радост безкрай! Те свидетелстват на света и звукът на тяхното свидетелство за истинския Бог е като гърмящия звук на много води. Всички хора ще се тълпят в царството Ми.

Моите седем тръби звучат, като събуждат ония, които спят! Ставайте бързо, не е твърде късно. Погледнете живота си! Отворете очите си и вижте кое време е сега. Какво има да се търси? За какво трябва да се мисли? И към какво има да се придържате? Никога ли не сте обмисляли разликата в стойността между спечелването на Моя живот и спечелването на всичко, което обичате и към което се придържате? Не бъдете повече упорити и спрете да се забавлявате. Не пропускайте тази възможност. Това време няма да дойде отново! Изправете се веднага, практикувайте упражняване на духа си, използвайте различни инструменти, за да прозрете и осуетите всеки заговор и хитрост на Сатана, и триумфирайте над Сатана, за да може да се задълбочи вашият житейски опит и да можете да изживеете Моето разположение, за да може животът ви да стане зрял и опитен и винаги да следвате Моите стъпки. Невъзмутими, не слаби, движещи се винаги напред, стъпка по стъпка, право до края на пътя!

Когато седемте тръби затръбят отново, това ще бъде призив за съд, съд на синовете на бунта, съд на всички нации и всички народи, и всеки народ ще се предаде пред Бог. Божият славен лик ще се яви със сигурност пред всички нации и пред всички народи. Всеки ще бъде напълно убеден и ще вика безкрайно към истинския Бог. Всемогъщият Бог ще бъде по-славен и синовете Ми и Аз ще споделяме славата и ще споделяме царството, като съдим всички нации и всички народи, наказваме злото, спасяваме и се смиляваме над онези, които Ми принадлежат, и правим царството силно и стабилно. Чрез звука на седемте тръби ще бъдат спасени много хора, които ще се върнат пред Мен, за да коленичат и да се покланят с постоянна похвала!

Когато седемте тръби зазвучат отново, това ще бъде финалната кода на епохата, тръбният звук на победата над дявола Сатана, поздравът, който възвестява началото на открития живот в земното царство! С какво грандиозно звучене този звук отеква около трона, този тръбен звук разтърсва небето и земята, като знак за победата на Моя план за управление, който е присъдата на Сатана. Той осъжда този стар свят изцяло на смърт, за да се върне в бездънната пропаст! Този тръбен звук означава, че вратата на благодатта е на път да се затвори, че животът на царството ще започне на земята, което е правилно и редно. Бог спасява онези, които Го обичат. След като се върнат в царството Му, хората на земята ще се сблъскат с глад и мор, а седемте чаши и седемте язви на Бог ще влязат в сила последователно. Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Слова на Христос в Началото“, „Глава 36“)

Ежедневни Божии слова Откъс 57

Христос от последните дни носи живот, носи вечния и непреходния път на истината. Тази истина е пътят, по който човек намира живота, и е единственият път, по който човек познава Бог и получава Неговото одобрение. Ако не търсиш пътя на живота, който дава Христос от последните дни, тогава никога няма да получиш одобрението на Исус и никога няма да бъдеш достоен да влезеш през портата на небесното царство, защото си едновременно марионетка и затворник на историята. Онези, които се ръководят от правила, от думи и са оковани от историята, никога няма да могат да придобият живот, нито пък вечния начин на живот. Това е така, защото всичко, с което разполагат, е мътна вода, към която са се придържали в продължение на хиляди години, вместо водата на живота, която тече от трона. Тези, които не си набавят водата на живота, завинаги ще останат трупове, играчки на Сатана и синове на ада. Как тогава ще могат да видят Бог? Ако само се придържаш към миналото, само се стремиш да оставиш нещата такива, каквито са били, като стоиш на едно място, и не се опитваш да промениш статуквото и да отхвърлиш историята, няма ли тогава неизменно да си против Бог? Етапите на Божието дело са огромни и могъщи, като бушуващи вълни или гръмотевици, а ти седиш пасивно и очакваш унищожение, вкопчил се в глупостта си и не правиш нищо. По този начин как може да се смяташ за човек, който следва следите на Агнеца? Как можеш да докажеш, че Богът, към когото се придържаш, е Бог, който е винаги нов и никога стар? Как думите в пожълтелите ти книги могат да те пренесат в нова епоха? Как те могат да те насочат да търсиш етапите на Божието дело? И как могат да те отведат до небето? Това, което държиш в ръцете си, са думи, които могат да дадат само временна утеха, букви, но не и истини, които могат да дадат живот. Думите в писанията, които четеш, могат само да обогатят езика ти, но те не са философски слова, които биха ти помогнали да опознаеш човешкия живот, а още по-малко пътеките, които могат да те доведат до съвършенство. Това противоречие не ти ли дава храна за размисъл? Не те ли насърчава да осъзнаеш тайните, които се съдържат в него? Способен ли си сам да отидеш на небето, за да се срещнеш с Бог? Можеш ли без Божието пришествие да отидеш на небето, за да се радваш на семейно щастие с Него? Все още ли си мечтаеш? Тогава ти предлагам да спреш да мечтаеш и да погледнеш към този, който работи сега, да погледнеш и да видиш кой върши делото по спасението на човека в последните дни. Ако не го направиш, никога няма да намериш истината и никога няма да намериш живота.

Онези, които искат да получат живот, без да разчитат на истината, изречена от Христос, са най-абсурдните хора на земята, а онези, които не приемат пътя на живота, донесен от Христос, са изгубени във фантазията. И така, казвам, че онези, които не приемат Христос от последните дни, ще бъдат завинаги омразни на Бог. Христос е вратата на човека към Царството през последните дни и няма хора, които да могат да Го заобиколят. Хората могат да бъдат усъвършенствани от Бог единствено чрез Христос. Ти вярваш в Бог и затова трябва да приемеш Неговите слова и да се подчиниш на Неговия път. Не може само да мислиш за получаването на благословии, без да можеш да приемеш истината и да приемеш живота, който ти се предлага. Христос идва в последните дни, за да се даде живот на всички, които наистина вярват в Него. Неговото дело се извършва, за да бъде завършена старата епоха и да се навлезе в новата, то е пътят, по който трябва да поемат всички, които ще влязат в новата епоха. Ако не си в състояние да Го признаеш, а вместо това Го осъждаш, хулиш или дори Го гониш, тогава си обречен да гориш вечно и никога няма да влезеш в Божието царство. Затова Самият Христос е израз на Светия Дух, израз на Бог, този, на когото Бог е поверил да извърши делото Му на земята. И затова казвам, че ако не можеш да приемеш всичко, което Христос от последните дни върши, тогава хулиш Светия Дух. Възмездието, което трябва да получат онези, които хулят Светия Дух, е ясно за всички. Казвам ти също, че ако се противопоставяш на Христос от последните дни, ако отблъснеш Христос от последните дни, тогава никой няма да може да понесе последствията вместо теб. Нещо повече, от този ден нататък няма да имаш друга възможност да получиш Божието одобрение; дори да се опиташ да изкупиш вината си, никога повече няма да видиш Божието лице. Защото това, срещу което се съпротивляваш, не е човек, това, което отхвърляш, не е някакво нищожно същество, а Христос. Знаеш ли какви ще бъдат последиците от това? Няма да си допуснал малка грешка, а ще си извършил чудовищно престъпление. И така, съветвам всички да не оголват зъбите си пред истината и да не отправят необмислени критики, защото само истината може да ти донесе живот и нищо друго освен истината не може да ти позволи да се преродиш и да съзреш отново Божието лице.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Само Христос от последните дни може да даде на човека пътя към вечния живот“)

Ежедневни Божии слова Откъс 58

Това, че Моите мистерии са разкрити и се проявяват открито, а вече не са скрити, се дължи изцяло на Моята благодат и милост. Нещо повече, това, че Моето слово се появява сред хората и вече не е скрито, се дължи също на Моята благодат и милост. Обичам всички, които искрено дават всичко от себе си за Мен и Ми се посвещават. Мразя всички, които са родени от Мен, но при все това не Ме познават и дори Ми се съпротивляват. Няма да изоставя никого, който е искрено посветен на Мен, а по-скоро ще удвоя благословиите на този човек. Ще накажа двойно онези, които са неблагодарни и нарушават милостта Ми, и няма да ги оставя лесно. В Моето царство няма коварство или измама, нито светски дела. Това означава, че няма миризма на мъртъвци. По-скоро всичко е коректност и праведност; всичко е чистота и откритост, и няма нищо скрито или прикрито. Всичко е свежо, всичко е наслада и всичко е назидание. Всеки, който все още вони на мъртвец, по никакъв начин не може да остане в Моето царство и вместо това ще бъде управляван от Моя железен скиптър. Всички безкрайни мистерии, от незапомнени времена до наши дни, са напълно разкрити пред вас — групата хора, придобити от Мен в последните дни. Не се ли чувстваш благословен? Дните, когато всичко е напълно разкрито, са също така дните, в които споделяте Моето царуване.

Групата хора, които наистина управляват като царе, зависят от Моето предопределение и избор и в тях няма абсолютно никаква човешка воля. Всеки, който се осмели да вземе участие в това, трябва да понесе удар от ръката Ми и такива хора ще бъдат обект на бушуващия Ми огън. Това е другата страна на Моята праведност и величие. Казах, че управлявам всичко, Аз съм мъдрият Бог, който притежава пълната власт и не съм снизходителен към никого. Аз съм напълно безмилостен, напълно лишен от лични чувства. Аз се отнасям към всеки (колкото и добре да говори, няма да го пусна) с Моята праведност, коректност и величие, като междувременно позволявам на всеки да види по-добре чудото на делата Ми, както и какво означават делата Ми. Един по един Аз наказвах злите духове за всякакви действия, които извършват, хвърляйки ги в бездънната яма. Свърших това дело преди началото на времето, като ги оставих без положение и не им оставях място да вършат делата си. Никой от Моите избраници — хората, които са предопределени и избрани от Мен — никога не може да бъде обладан от зли духове и вместо това винаги ще бъде свят. Що се отнася до онези, които не съм предопределил и избрал, ще ги предам на Сатана и повече няма да им позволя да останат. Моите управленски закони включват Моята праведност и Моето величие във всички аспекти. Няма да пусна нито един от онези, върху които работи Сатана, а ще ги хвърля заедно с телата им в Хадес, защото Аз мразя Сатана. В никакъв случай няма да го пощадя лесно, но ще го унищожа напълно, като не ще му дам и най-малката възможност да изпълни делото си. Онези, които Сатана е покварил до известна степен (тоест които са подложени на бедствие), са под мъдрата уредба на Моята собствена ръка. Не си мислете, че това се е случило в резултат на свирепостта на Сатана. Знайте, че Аз съм Всемогъщият Бог, който управлява Вселената и всички неща! За Мен няма проблеми, които не могат да бъдат решени, а още по-малко има нещо, което не може да бъде постигнато или дума, която не може да бъде изречена. Хората не трябва да действат като Мои съветници. Пазете се да не бъдете ударени от ръката Ми и хвърлени в Хадес. Казвам ти следното! Тези, които проактивно си сътрудничат с Мен днес, са най-умните и те ще избегнат загубите и ще избегнат болката от съда. Всичко това са Мои уредби, предопределени от Мен. Не правете недискретни забележки и не говорете бомбастично, като се мислите за велики. Дали всичко това не е чрез Моето предопределение? Вие, които искате да бъдете Мои съветници, не познавате срам! Не познавате собствения си духовен ръст, колко смешно малък е! Въпреки това вие мислите, че това не е нещо важно и не познавате себе си. Отново и отново вие оставяте глухи за думите Ми, превръщайки старателните Ми усилия в напразни и изобщо не осъзнавате, че те са проявления на Моята благодат и милост. По-скоро се опитвате да демонстрирате собствения си ум отново и отново. Помните ли това? Какво наказание трябва да получат хората, които се мислят за толкова умни? Безразлични и неверни към Моите думи, като не ги гравирате в сърцата си, вие Ме използвате като претекст да направите едно или друго нещо. Злосторници! Кога ще можете да разберете напълно сърцето Ми? Вие не проверявате никакво уважение към него, така че факта, че ви наричам „злосторници“ не е неправилно отношение спрямо вас. То ви пасва идеално!

Днес ви показвам, едно по едно, неща, които някога са били скрити. Големият червен змей е хвърлен в бездънната пропаст и е напълно унищожен, тъй като запазването му не би донесло никаква полза. Това означава, че той не може да служи на Христос. Оттук нататък червените неща вече няма да съществуват. Те постепенно трябва да изчезнат. Правя това, което казвам. Това е завършването на Моето дело. Премахнете човешките представи. Всичко, което съм казал, съм го направил. Който се опитва да бъде умен, навлича разруха и презрение върху себе си и не иска да живее. Затова ще те удовлетворя и определено няма да задържа такива хора. Отсега нататък населението ще напредва в съвършенство, докато всички, които не си сътрудничат проактивно с Мен, ще бъдат пометени в нищото. Тези, които съм одобрил, ще усъвършенствам и няма да отхвърля нито един от тях. Няма никакви противоречия в това, което казвам. Онези, които не си сътрудничат с Мен проактивно, ще претърпят по-голямо наказание, въпреки че в крайна сметка Аз със сигурност ще ги спася. Дотогава обаче продължителността на техния живот ще бъде съвсем различна. Искаш ли да бъдеш такъв човек? Трябва да се изправиш и да си сътрудничиш с Мен! Със сигурност няма да се отнасям зле към всеки, който искрено дава всичко от себе си за Мен. А ти, който си Ми се посветил искрено, Аз ще ти дам всичките Си благословии. Предложи Ми се изцяло! Всичко е в Моите ръце — какво ядете, какви дрехи носите и вашето бъдеще. Ще подредя всичко както трябва, за да имате безкрайна радост, която никога няма да свърши. Това е така, защото казах: „Непременно ще благословя изобилно тези, които искрено дават всичко от себе си заради Мен“. Всички благословии ще дойдат при всеки човек, който искрено дава всичко от себе си за Мен.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Слова на Христос в Началото“, „Глава 70“)

Ежедневни Божии слова Откъс 59

Множествата Ме приветстват, множествата Ме възхваляват; хората в един глас назовават единствения истински Бог и всички вдигат взор към Мен, за да наблюдават делата Ми. Царството се спуска в света на човеците. Щедра и преизобилна е Моята личност. Кой не би ликувал от това? Кой не би затанцувал от радост? О, Цион! Развей победния си флаг в Моя чест! Изпей победната си песен, разпространявай святото Ми име! Всички създания от краищата на света! Побързайте да се пречистите, за да сте достойни за приношение пред Мен! Съзвездия в небесата! По-скоро се върнете по местата си, за да разкриете могъщата Ми власт над небесната твърд! Заслушвам се в гласовете на хората по земята, които изливат в песен безграничната си любов и почит към Мен! В този ден, когато всички създания се връщат към живот, Аз се спускам в света на човеците. В този момент, точно в този миг, всички цветя се разпукват в пищни цветове, всички птици извиват трели в хор, всички неща затрептяват от радост! Когато проехти приветствието към царството, сатанинското царство рухва, сразено от екота на този химн на царството, и вече никога не ще се върне!

Кое от земните създания се осмелява да се надигне за съпротива? Спущайки се на земята, Аз нося пожарища, нося ярост, нося всякакви бедствия. Земните царства сега са Мое царство! Облаците горе в небесата се вихрят на талази; под небесната твърд езерата и реките се разбушуват във вълнуваща и радостна мелодия. Животните, които са почивали в леговищата си, излизат оттам, и Аз пробуждам всички народи от дрямката им. Денят, очакван от несметните човешки множества, най-сетне е настъпил! Хората Ми посвещават най-красивите песни!

В този прекрасен миг, в това време на въодушевление,

във всички кътчета на небесата и по земята ехти възхвала. Кой не би бил обзет от възторг?

Чие сърце не би се изпълнило с веселие? Кой не би заплакал пред тази гледка?

Небето вече не е предишното небе, сега то е небето на царството.

Земята вече не е предишната земя, сега тя е святата земя.

И щом отмине поройният дъжд, нечистият стар свят е изцяло обновен.

Планините се променят … водите се променят…

хората също се променят … всички неща се променят…

Хей вие, смълчани планини! Надигнете се в танц в Моя чест!

Хей вие, тихи води! Впуснете се във волен поток!

А вие, хора, потънали в мечтания! Разбудете се, оживете се!

Аз съм тук … Аз съм Царят…

Цялото човечество ще съзре с очите си Моя лик, ще чуе с ушите си Моя глас,

всеки ще изживее живота в царството…

Колко омайно … колко прелестно…

Незабравимо … незаличимо…


Големият червен змей се извива в мъки сред огньовете на Моя гняв;

под Моето величествено осъждане дяволите разкриват истинските си форми;

от строгите Ми думи на хората им иде да потънат вдън земя от срам, но няма къде да се скрият.

Спомнят си миналото, насмешките и подигравките си към Мен.

И за момент не престанаха да се самоизтъкват, и за миг не спряха да се опълчват срещу Мен.

Кой не ридае днес? Кой не се терзае от угризения?

Цялата вселена е изпълнена с ридания…

изпълнена с ликуване … изпълнена с весел смях…

Несравнима радост … безподобна радост…


Леко трополене на ситни капки дъжд … във въздуха пърхат едри снежинки…

А вътре хора, скръбта се смесва с радостта … дочува се смях…

някои хлипат … други надават радостни възгласи…

Сякаш всеки е забравил … дали е пролет, натежала от облаци и дъждове,

или е лято, изпъстрено с кипящ цъфтеж, или пък есен на щедър урожай,

или е зима, скована в лед и мраз, никой не знае…

Облаците се носят по небето, а по земята океаните бушуват.

Синовете приветствено махат с ръце … човеците се впускат в танц…

Ангелите вършат делото си … ангелите предвождат паството…

Оживление цари сред хората по земята и всички земни неща се множат.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Думите на Бог към цялата вселена“, „Химн на Царството“)

Ежедневни Божии слова Откъс 60

Всеки в човечеството трябва да приеме да бъде под критичното наблюдение на Моя Дух, трябва внимателно да проверява всяка своя дума и действие и, освен това, трябва да гледа Моите удивителни дела. Как се чувствате във времето на идването на царството на земята? Когато Моите синове и народ се стичат към Моя престол, Аз официално започвам съда пред големия бял престол. Това означава, че когато лично започна Своето дело на земята и когато ерата на правосъдието наближи своя край, Аз започвам да насочвам словото Си към цялата вселена и отправям гласа на Моя Дух към цялата вселена. Чрез словото Си ще измия всички хора и неща сред всичко, което е на небето и на земята, така че земята вече да не е мръсна и безпътна, а да бъде свято царство. Ще подновя всички неща, така че да служат за Моя употреба, за да не носят повече дъха на земята и да не бъдат опетнени с аромата на земната твърд. На земята човекът е търсил пипнешком целта и произхода на словото Ми и е наблюдавал делата Ми, но никой никога не е познавал истински произхода на словото Ми и никой никога не е виждал истински удивителността в делата Ми. Едва днес, когато Аз лично идвам сред хората и изговарям словата Си, хората имат малко познание за Мен, което премахва мястото, заето от „Мен“ в техните мисли, и вместо това създава място за практическия Бог в тяхното съзнание. Човекът има представи и е изпълнен с любопитство; кой не би искал да види Бог? Кой не би искал да се срещне с Бог? Но единственото нещо, което заема определено място в сърцето на хората, е Богът, Когото те чувстват като неясен и абстрактен. Кой би разбрал това, ако не им го бях казал ясно? Кой би повярвал наистина, с увереност и без дори нотка на съмнение, че Аз наистина съществувам? Има огромна разлика между „Мен“ в сърцето на човека и „Мен“ в реалността и никой не е в състояние да направи сравнение между тях. Ако не Се бях въплътил, човекът никога нямаше да Ме познае, а дори и да Ме беше опознал, нямаше ли едно такова познание да остане само представа? Всеки ден вървя сред непрестанния поток от хора и всеки ден действам във всеки човек. Когато човек наистина Ме види, той ще може да Ме познае в словото Ми и ще разбере средствата, чрез които говоря, както и Моите намерения.

Когато царството официално дойде на земята, кое от всички неща не остава безмълвно? Кой от всички хора не се страхува? Ходя навсякъде из света на вселената и всичко е уредено лично от Мен. В този момент кой не знае, че делата Ми са удивителни? Ръцете Ми държат всичко, но същевременно Аз съм над всичко. Днес Моето въплъщение и личното Ми присъствие сред хората не са ли истинското значение на Моето смирение и скритост? Външно много хора Ми се възхищават като добър и Ме възхваляват като красив, но кой Ме познава истински? Днес защо искам да Ме познавате? Нима целта Ми не е да посрамя големия червен змей? Аз не желая да принуждавам човека да Ме възхвалява, а да го накарам да Ме познава, чрез което да Ме обикне и по този начин да Ме възхвалява. Такава възхвала заслужава името си и не е празно говорене; само възхвала като тази може да достигне престола Ми и да се извиси в небесата. Тъй като човекът е бил изкушен и покварен от Сатана, защото е бил превзет от представи и мисли, Аз Се въплътих, за да завладея лично цялото човечество, да разоблича всички човешки представи и да разкъсам мисленето на човека. В резултат на това човек вече не парадира пред Мен и вече не Ми служи, като използва собствените си представи, и по този начин човешката представа за Мен е напълно разпръсната. Когато дойде царството, първото нещо, което правя, е да започна този етап от делото и Аз правя това сред Моя народ. Вие сте Моят народ и сте родени в страната на големия червен змей, и със сигурност във вас има не малка част от отровата на големия червен змей. По този начин този етап от Моето дело е съсредоточен предимно върху вас и това е един аспект от значението на Моето въплъщение в Китай. Повечето хора не са в състояние да схванат дори частица от словата, които изричам, а когато го правят, разбирането им е мъгляво и объркано. Това е повратна точка в начина, по който говоря. Ако всички хора можеха да четат словото Ми и да разбират значението му, тогава кой от хората би могъл да бъде спасен, а не хвърлен в Хадес? Времето, когато човек Ме познае и Ми се покори, ще бъде времето, когато Си почивам, и това ще бъде точното време, когато човек може да схване смисъла на словото Ми. Днес вашият духовен ръст е твърде малък — той е почти жалко малък, дори недостоен да бъде извисяван — да не говорим за вашето познание за Мен.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Думите на Бог към цялата вселена“, „Глава 11“)

Ежедневни Божии слова Откъс 61

Когато от Изтока проблесне светкавицата, точно в мига, в който започвам да изричам думите Си — когато проблесне светкавицата, тя осветява цялата вселена и всички звезди се преобразяват. Целият човешки род е като подреден по категории. Под заревото на стълба светлина от Изтока се разкрива изначалната форма на всички човеци — със замаяни погледи, незнаещи какво да правят и още повече — как да прикрият грозните си черти. Те са подобни на животни, втурнали се да избягат от Моята светлина в планинските си леговища, но веднъж попаднал в светлината Ми, никой не ще успее да се скрие. Всички хора са зашеметени, всички чакат, всички наблюдават; щом се появи Моята светлина, всички благославят деня, в който са се родили, но и всички го проклинат. Невъзможно е толкова противоречиви емоции да добият ясен израз; стичат се реки от сълзи на самобичуване и буйният порой в миг ги отнася без следа. Моят ден отново надвисва над цялото човечество, отново събужда човешкия род и му дава още едно ново начало. Сърцето Ми тупти и планините подскачат радостно в ритъм с Него, водите се впускат в ликуващ танц, а вълните се разбиват в скалистите плитчини. Трудно е да изразя онова, което е в сърцето Ми. Искам да изпепеля с поглед всички нечисти неща; искам всички синове на непокорството да изчезнат от погледа Ми и никога повече да не съществуват. Аз не само поставих ново начало в свърталището на големия червен змей, но и започнах ново дело във вселената. Скоро земните царства ще се превърнат в Мое царство; скоро земните царства завинаги ще престанат да съществуват поради Моето царство, защото вече постигнах победа и Се завърнах триумфално. Големият червен змей е изчерпал всички мислими средства да разстрои Моя план, надявайки се да заличи постигнатото от Мен на земята, но нима Аз бих могъл да се обезсърча от измамните му хитрости? Нима заплахите му биха могли да Ме уплашат и да разклатят Моята увереност? Никога не е съществувало и едно-едничко същество на небето или на земята, което да не съм държал в шепата Си; с колко по-голяма сила се отнася това за големия червен змей, който Ми служи за противовес? Та не е ли и той предмет, който мога да управлявам със собствените Си ръце?

По време на въплъщението Ми в света на хората, напътствано от Мен, човечеството несъзнателно достигна днешния ден и неволно Ме опозна. Но никой няма никаква представа, и най-бледа идея как да извърви пътя, който предстои — а още по-малко подозира накъде ще го отведе този път. Човек може да достигне края му само под взора на Всемогъщия; само следвайки светкавицата от Изтока, ще може да прекоси прага на Моето царство. Нито един от човеците никога не съзря лицето Ми и не видя светкавицата от Изтока; тогава колко по-малко вероятно е някой да е чул словата, които произнасям от Своя престол? Всъщност още от древни времена нито едно човешко същество не е влизало в пряк досег с Моята личност; хората имат възможност да Ме видят едва днес, когато дойдох на света. Но дори и сега хората продължават да не Ме познават, защото само виждат Моя лик и чуват Моя глас, но не вникват в Моето значение. Всички човеци са такива. Тъй като сте от Моите избраници, не изпитвате ли дълбока гордост, когато виждате лицето Ми? А не ви ли обзема съкрушителен срам, задето не Ме познавате? Вървя сред хората, живея сред хората, защото се въплътих и дойдох в човешкия свят. Целта Ми не е просто да допусна човеците да зърнат Моето въплътено Аз; по-важното е, че така ще им позволя да Ме опознаят. При това посредством въплъщението Си ще осъдя човешкия род за греховете му; чрез въплъщението Си ще надвия големия червен змей и ще унищожа леговището му.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Думите на Бог към цялата вселена“, „Глава 12“)

Ежедневни Божии слова Откъс 62

Хората из цялата вселена празнуват настъпването на Моя ден и ангелите се разхождат сред избраниците Ми. Щом Сатана причини смущения, поради службата си в небесата ангелите винаги се притичват на помощ на Моите хора. Те не се поддават на дяволската измамливост от човешка слабост, а атаката на силите на мрака ги прави още по-решени да изпитат живота на хората в мъглата. Всички Мои избраници се покоряват пред Моето име и никой никога не надига глава в открито неподчинение към Мен. Благодарение на усилията на ангелите, човеците приемат Моето име и всички са в средоточието на делото Ми. Светът рухва! Вавилон е вцепенен! О, религиозен свят! Как да не го унищожа с властта Си на земята? Кой още дръзва да Ми се противи и да не Ми се подчинява? Писарите? Всеки църковен служител? Господарите и властниците на света? Ангелите? Кой не възхвалява съвършенството и жизнеността на тялото Ми? Сред всичките народи, кой не Ме славослови неуморно с песен и кой не изпитва непрестанна радост? Живея в земите, където е бърлогата на големия червен змей, но това не Ме кара да треперя от страх, нито да бягам, защото всички хора там вече го ненавиждат. Никога нищо не е изпълнило дълга си към змея, за да му угоди; вместо това всеки и всичко действа, както прецени, и поема по избрания си път. Как да не погинат страните по света? Как да не рухнат? Как Моите избраници да не приветстват случващото се? Как да не пеят възторжени песни? Това човешко дело ли е? Нима е сътворено от човешките ръце? Дадох на човека източника на съществуването му и му осигурих материални вещи, но той е недоволен от сегашните си обстоятелства и моли да го пусна в царството Си. Но как да го допусна там толкова лесно, без да плати цена и без да предложи безкористната си преданост? Вместо да настоявам да Ми даде каквото и да е, Аз поставям изисквания, за да може земното Ми царство да се изпълни със слава. Човекът бе въведен от Мен в сегашната епоха, съществува в настоящото си състояние и живее, напътстван от Моята светлина. Ако не беше така, кой от земните хора би знаел какво го очаква? Кой би разбрал волята Ми? Към изискванията на хората добавям Своите собствени: нима това не е в съгласие с природните закони?

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Думите на Бог към цялата вселена“, „Глава 22“)

Ежедневни Божии слова Откъс 63

Безчетните сътворени неща в царството започват да се съживяват и да възвръщат жизнената си сила. Поради промените в състоянието на земята, границите между една земя и друга също започват да се променят. Предрекох, че когато една земя се отдели от друга и когато една земя се съедини с друга, това ще бъде времето, когато ще разбия всички народи на парчета. Тогава ще обновя всичко сътворено и ще преразпределя цялата вселена и така ще я подредя и ще превърна старото в ново — това е Моят план и това са Моите дела. Когато всички нации и народи по света се завърнат пред Моя трон, тогава ще взема цялото небесно изобилие и ще го дам на хората в света, така че благодарение на Мен този свят ще прелива от несравнимо изобилие. Но докато старият свят продължава да съществува, Аз ще изливам гнева Си върху неговите народи, открито ще провъзгласявам из цялата вселена Своите управленски закони и ще наказвам всеки, който ги нарушава.

Когато обръщам лицето Си към вселената, за да говоря, цялото човечество чува гласа Ми и след това вижда всички дела, които съм извършил из цялата вселена. Онези, които се противят на Моята воля, тоест тези, които Ми се противопоставят с човешки дела, ще изпитат Моето наказание. Ще взема многобройните звезди на небето и ще ги направя отново, благодарение на Мен слънцето и луната ще бъдат обновени — небесата вече няма да бъдат такива, каквито са били, и несметните неща на земята ще бъдат обновени. Всичко ще достигне пълнота чрез Моите слова. Множеството от народи във вселената ще бъде преразпределено и ще бъде заменено от Моето царство, така че народите на земята ще изчезнат завинаги и всичко ще стане едно царство, което Ме почита: всички народи на земята ще бъдат унищожени и ще престанат да съществуват. От човешките същества във вселената всички, които принадлежат на дявола, ще бъдат унищожени и всички, които се кланят на Сатана, ще бъдат повалени от Моя изгарящ огън — тоест, всички ще бъдат превърнати в пепел, освен тези, които сега са в потока. Когато наказвам многото народи, тези в религиозния свят в различна степен ще се завърнат в Моето царство, завладени от Моите дела, защото ще са видели идването на Светия, яздещ бял облак. Всички хора ще бъдат разделени според собствения им вид и ще получат наказания, съизмерими с действията им. Всички, които са се опълчвали срещу Мен, ще загинат, а онези, чиито дела на земята не са Ме засягали, заради начина, по който са се оправдали, ще продължат да съществуват на земята под ръководството на Моите синове и Моя народ. Ще се явя пред безчетните народи и безчетните нации и със собствения Си глас ще озвуча земята и ще провъзглася завършването на великото Си дело, за да може всеки да го види със собствените си очи.

Докато гласът Ми набира мощ, наблюдавам състоянието на вселената. Безчетните неща на творението се обновяват чрез Моите слова. Небето се променя, както и земята. Човешкият род се показва в първоначалния си образ и постепенно всеки човек е отделен според вида си и несъзнателно намира пътя обратно към лоното на своето семейство. Това ще Ми достави голямо удоволствие. Аз съм необезпокоен от смущенията и неусетно великото Ми дело е завършено и безчетните неща на творението са преобразени. Когато създавах света, Аз оформих всички неща според вида им и поставих всяко нещо в категорията му. Когато наближи краят на Моя план за управление, ще възстановя предишното състояние на сътвореното, ще възстановя всичко до първоначалния му вид и по този начин ще променя напълно всичко, така че всичко да се завърне в лоното на Моя план. Времето настъпи! Последният етап от Моя план е на път да бъде завършен. О, нечист стар свят! Ти непременно ще паднеш под Моите слова! Непременно ще бъдеш сведен до нищото от Моя план! Ах, вие несметни неща на творението! Всички вие ще придобиете нов живот в Моите слова — ще имате своя върховен Господ! О, чист и неопетнен нов свят! Ти непременно ще се съживиш в Моята слава! О, планина Цион! Не мълчи повече — Аз се завърнах триумфално! Насред творението Аз внимателно наблюдавам цялата земя. Човечеството е започнало нов живот на земята и се е сдобило с нова надежда. О, народът Ми! Как да не се върнеш към живота в Моята светлина? Как да не скачаш от радост под Моето напътствие? Земите викат тържествуващо, водите бушуват с радостен смях! О, възкръснал Израел! Как да не изпиташ гордост от Моето предопределение? Кой е плакал? Кой е ридал? Древният Израел вече не съществува, а днешният Израел се изправя, издига се и се извисява над света и в сърцата на цялото човечество. Днешният Израел със сигурност ще придобие основа за своето съществуване благодарение на Моя народ! О, омразен Египет! Още ли Ми се противопоставяш? Как можете да се възползвате от Моето милосърдие и да се опитвате да избегнете Моето наказание? Как може да не изпитате Моето наказание? Всички, които обичам, със сигурност ще пребъдат вечно, а всички, които Ми се противопоставят, със сигурност ще бъдат наказани от Мен завинаги. Защото Аз съм ревнив Бог и няма с лека ръка да пожаля хората за всичко, което са сторили. Ще бдя над цялата земя и, явявайки се от Изток с праведност, величие, гняв и наказание, ще Се явя пред безчетното множество на човечеството!

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Думите на Бог към цялата вселена“, „Глава 26“)

Ежедневни Божии слова Откъс 64

Когато ангелите Ме възхваляват с музика, това не може да не събуди съчувствието Ми към човека. Сърцето Ми моментално се изпълва с тъга и е невъзможно да се отърва от тази болезнена емоция. В радостите и скърбите, които изпитвам, когато се отделям от човека и после отново се събирам с него, ние не можем да си разменяме чувства. Разделени на небето горе и на земята долу, Аз и човекът рядко можем да се срещнем. Кой може да се избави от носталгията по преживените чувства? Кой може да спре да си спомня за миналото? Кой не би се надявал на продължаване на чувствата от миналото? Кой не би тъгувал за Моето завръщане? Кой не би копнял за срещата Ми с човека? Сърцето Ми е дълбоко смутено, а духът на човека е дълбоко разтревожен. Макар да сме еднакви по дух, не можем често да бъдем заедно и не можем често да се виждаме. Така животът на цялото човечество е изпълнен със скръб и му липсва жизненост, защото човекът винаги копнее за Мен. Сякаш човешките същества са предмети, съборени от небето. Те викат името Ми на земята, вдигат поглед към Мен от земята, но как могат да се спасят от челюстите на хищния вълк? Как могат да се освободят от неговите заплахи и изкушения? Как може човешките същества да не се пожертват заради послушанието към подредбата на Моя план? Когато те гръмко молят, Аз отвръщам лицето Си от тях, не мога да понасям повече да ги гледам; но как бих могъл да не чуя сълзливия им плач? Аз ще поправя несправедливостите в човешкия свят. Ще извърша делото Си със собствените Си ръце по целия свят, ще забраня на Сатана да вреди отново на Моя народ, ще забраня на враговете да правят отново каквото си поискат. Ще стана Цар на земята и ще преместя трона Си там, като накарам всички Мои врагове да паднат на земята и да признаят престъпленията си пред Мен. В скръбта Ми, съчетана с гняв, ще срина цялата вселена до основи, няма да пощадя никого, ще всявам ужас в сърцата на враговете Си. Ще превърна цялата земя в развалини и ще направя така, че всички Мои врагове да паднат в тези развалини, за да не могат повече да покваряват човечеството. Планът Ми вече е определен и никой, независимо кой, не трябва да го променя. Когато се разхождам във величествена пищност над вселената, цялото човечество ще стане ново и всичко ще се възроди. Човекът вече няма да плаче, няма да вика към Мен за помощ. Тогава сърцето Ми ще се зарадва и хората ще се върнат с тържество при Мен. Цялата вселена, от горе до долу, ще се развълнува от радост…

Днес сред народите по света върша делото, което съм си поставил за цел. Аз се движа сред човечеството, вършейки цялото дело в рамките на Моя план, и цялото човечество се разпада на различни народи според волята Ми. Хората на земята са насочили вниманието си към собственото си назначение, защото денят наистина наближава и ангелите надуват тръбите си. Няма да има повече забавяне и цялото творение ще започне да танцува в ликуване. Кой може да удължи Моя ден по свое желание? Земно създание? Или звездите в небето? Или ангелите? Когато изрека словото, за да започна спасението на народа на Израил, Моят ден се стоварва върху цялото човечество. Всеки човек се страхува от завръщането на Израил. Когато Израил се завърне, това ще бъде Моят ден на слава, а също така и денят, в който всичко ще се промени и обнови. Тъй като справедливият съд неминуемо се приближава към цялата вселена, всички хора стават плахи и боязливи, защото в човешкия свят праведността е нещо нечувано. Когато се появи Слънцето на правдата, Изтокът ще бъде осветен, а след това той на свой ред ще освети цялата вселена, достигайки до всички. Ако човек наистина може да изпълни Моята праведност, защо трябва да се страхува? Целият Мой народ очаква настъпването на Моя ден, всички копнеят за идването на Моя ден. Те Ме очакват, за да донеса възмездие на цялото човечество и да установя крайната му цел в ролята Ми на Слънце на правдата. Моето царство се формира над цялата вселена и Моят трон установява властта си в сърцата на стотици милиони хора. С помощта на ангелите Моето велико постижение скоро ще бъде доведено докрай. Всички Мои синове и Моят народ с нетърпение очакват Моето завръщане и копнеят за повторното Ми събиране с тях, за да не бъдем никога повече разделени. Как може множествата в Моето царство да не тичат едни към други в радостно веселие, след като Аз съм с тях? Възможно ли е да не бъде платена цена за такова събиране? Аз съм почтен в очите на всички хора, Аз съм провъзгласен в думите на всички. Освен това, когато се завърна, ще разгромя всички вражески сили. Времето настъпи! Ще приведа делото Си в действие, ще царувам като Цар сред хората! Аз съм на път да се завърна! И съм на път да Си тръгна! Това е, на което всички се надяват, това е, което желаят. Ще позволя на цялото човечество да съзре идването на Моя ден и всички ще посрещнат идването на Моя ден с радост!

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Думите на Бог към цялата вселена“, „Глава 27“)

Ежедневни Божии слова Откъс 65

В деня на съживяването на всички неща Аз дойдох сред хората и преживях при тях чудесни дни и нощи. Едва сега човекът донякъде долавя Моята отзивчивост и когато общуването му с Мен зачестява, той съзира част от онова, което Аз притежавам и представлявам, и в резултат добива известно познание за Мен. Застанал сред хората, Аз изправям глава, оглеждам се и сега всички виждат Мен. Но щом бедствие връхлети света, хората мигом са обзети от тревога и Моят образ изчезва от сърцата им; обхванати от паника поради сполетялата ги беда, те не обръщат внимание на Моите увещания. С години живях сред хората, но те не забелязаха това и така и не Ме опознаха. Днес се обръщам към тях с тези думи, изречени от Моята уста, и карам всички да се стекат пред Мен, за да получат нещо от Мен, но те продължават да странят от Мен и затова не Ме познават. Когато стъпките Ми прекосят цялата вселена и стигна до краищата на земята, човекът ще започне да размишлява за себе си и тогава всички хора ще дойдат при Мен, ще се поклонят пред Мен и ще Ме почитат. Това ще е денят на Моята слава, денят на Моето завръщане, а също и денят на Моето оттегляне. Сега наченах делото Си сред цялото човечеството и официално се заех със заключителната част на Моя план за управление из цялата вселена. От този момент нататък всеки, проявил непредпазливост, ще бъде подложен на безмилостно наказание и то може да го сполети във всеки един момент. Правя това не защото съм безсърдечен, а по-скоро като стъпка от плана Ми за управление; всичко трябва да се развива съгласно стъпките от Моя план и никой от човеците не може да промени това. Когато официално се заема с делото Си, човекът се движи в такт с Мен и така хората из цялата вселена влизат в ритъм с Моите движения, цялото мироздание ликува и Аз подтиквам човека да върви напред. Вследствие на това, големият червен змей е докаран от Мен до състояние на ярост и объркване и служи на Моето дело и — въпреки че не желае — не е в състояние да упражнява своята воля, и тъй като няма избор, оставя се под Мой контрол. Във всички Мои планове големият червен змей е Мой противовес, Мой враг, но и Мой слуга; затова Аз и за миг не занижавам „изискванията си“ към него. Следователно, заключителната част на делото, извършвано от Моето въплъщение, приключва в неговия дом. По този начин големият червен змей е в състояние да Ми служи по-добре и така Аз ще го завоювам и ще изпълня плана Си докрай. Докато работя, всички ангели се впускат в решаващата битка заедно с Мен и се заричат да изпълнят Моите желания в заключителната фаза, за да може хората на земята да се подчинят на Моята воля както ангелите, да не желаят да се опълчват срещу Мен и да не правят нищо, което би се противопоставило на Мен. Такава е динамиката на Моето дело из цялата вселена.

Аз ще спася цялото човечество, ще го върна обратно в Моя дом, отново ще обединя небето и земята и ще накарам хората да предават „сигналите“ между небесата и земята, защото това е присъщата функция на човека — такива са целта и значимостта на пристигането Ми сред хората. По времето, когато създадох човешкия род, вече бях подготвил всичко за човеците, а впоследствие им позволих да получат, съгласно Моите изисквания, богатствата, които им дадох. Затова казвам, че хората са достигнали днешния ден, напътствани от Мен. Всичко това е част от плана Ми. Неизброимо множество хора живеят сред човечеството под закрилата на Моята любов, а също толкова неизброимо множество търпи наказанието на Моята омраза. При все че хората до един отправят молитви към Мен, те са безсилни да променят сегашните си обстоятелства; загубят ли веднъж надежда, могат само да се оставят на естествения ход и да спрат да Ми се противят, защото човекът не е способен да постигне нищо повече. Що се отнася до човешкия начин на живот, хората още не са открили истинския живот, още не са провидели несправедливостта, опустошението, окаяното състояние на света — и затова, ако не беше надвисналото бедствие, повечето от тях биха продължили да боготворят Майката Природа и да се отдават на сладостите на „живота“. Не е ли това светската реалност? Не изричам ли словата Си към хората с гласа на спасението? Защо човекът Ме обича само щом се озове сред наказания и изпитания, но никой не Ме обича, докато го закрилям? Много пъти съм въздавал пречистващите Си наказания на човечеството. Хората ги поглеждат, а после ги пренебрегват, без да ги анализират и премислят на момента — затова единственото, което сполита хората, е безмилостно осъждане. Това е само един от Моите похвати, но и него използвам, за да променя човека и да направя така, че да Ме възлюби.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Думите на Бог към цялата вселена“, „Глава 29“)

Ежедневни Божии слова Откъс 66

Аз властвам над царството и нещо повече, над цялата вселена; Аз съм както Цар на царството, така и Властелин на вселената. От днес нататък ще свикам всички, които не са Мои избраници, и ще започна делото Си сред езичниците; ще оповестя управленските Си закони пред цялата вселена, за да се заема успешно със следващата стъпка от Моето дело. За да го разпространя сред езичниците, ще въздавам наказания, което ще рече, че ще упражнявам сила срещу всички езичници. Естествено, ще извършвам тази работа успоредно с делото Си сред избраниците. Целият човешки род ще бъде завоюван в деня, в който Моите хора управляват и установят власт над земята. При това, тогава ще настъпи и денят на покой за Мен — едва тогава ще се появя пред всички, които са били завоювани. Появявам се пред светото царство, а от скверната земя се скривам. Всички завоювани и покорни пред Мен с очите си успяват да съзрат Моя лик и с ушите си да чуят Моя глас. Това е Моята благословия за родените в сетните дни, това е предопределената от Мен благодат и никой от човеците не може да промени това. Днес работя така в името на бъдещото дело. Цялото Мое дело е взаимосвързано и в цялото Ми дело има призив и отклик: нито една стъпка не спира ненадейно и нито една стъпка не се извършва независимо от другите. Нима това не е вярно? Нима извършеното в миналото дело не гради основата за работата днес? Нима изречените в миналото думи не са предвестник за думите днес? Нима днешните стъпки не следват дирята на предприетите в миналото? Когато тържествено разгърна свитъка, хората из цялата вселена ще бъдат порицани, хората по целия свят ще бъдат подложени на изпитания и това ще бъде апогеят на Моето дело; всички хора живеят в земя без светлик, всички хора живеят в заплаха от заобикалящата ги среда. С други думи, това е животът, който хората никога не са изпитвали още от времето на сътворението до днес, и никой през вековете не се е „наслаждавал“ на такъв живот — затова казвам, че осъществих дело, неизвършвано никога преди. Това е истинското състояние на нещата и същинското значение. Тъй като Моят ден се приближава до човечеството, тъй като той не е далеч, а е точно пред очите на хората, кой не би изпитал страх? И кой не би почувствал силна радост? Порочният град Вавилон най-сетне е погубен; човекът отново се озовава в съвсем нов свят, а небесата и земята са променени и обновени.

При Моята поява пред всички нации и народи белите облаци в небето бухват и Ме обгръщат. А птиците по земята запяват и се впускат в танц на радостта в Моя чест; те отразяват настроението по земята и пробуждат за живот всички земни неща, за да не „се спускат бавно надолу“, а да живеят сред жизненост. Докато съм сред облаците, човеците съзират лика Ми и очите Ми като през пелена и затова изпитват смътен страх. В миналото са слушали легендите, съдържащи исторически разкази за Мен, и затова наполовина вярват в Мен и наполовина се съмняват. Не знаят къде съм или колко голямо е Моето лице — дали е широко като океана или безбрежно като тучните поля? Никой не знае това. Едва днес, щом съзре лицето Ми в облаците, човекът осъзнава, че Моето Аз от легендите наистина съществува и става малко по-благоразположен към Мен; и заради действията Ми възхищението му към Мен се усилва леко. Но хората все още не Ме познават и съзират само част от Мен сред облаците. Тогава протягам ръце, за да ги видят хората. Те са учудени, закриват с длан устите си, изпълнени с ужас, че десницата Ми ще ги порази, и това добавя нотка на страх към възхищението им. Човеците са приковали очи във всяко Мое движение, защото ги е страх, че ако не внимават, Аз ще ги поваля; но това, че хората Ме гледат, не Ме ограничава и продължавам да върша належащата Си работа. Единствено действията Ми предизвикват у човеците известна благосклонност към Мен и те постепенно се доближават, за да общуват с Мен. Когато напълно се разкрия пред тях, те ще видят Моето лице и от този момент нататък Аз вече няма да се крия от тях или да затулям Себе си. Ще се явя открито пред хората из цялата вселена и всички от плът и кръв ще наблюдават всички Мои действия. Всички души със сигурност ще почиват в мир в Моя дом и ще се наслаждават на чудна благодат заедно с Мен. Всички, за които Ме е грижа, със сигурност ще избегнат наказанието, душевните страдания и агонията на плътта. Ще се явя открито пред всички народи, ще властвам над тях и ще ги управлявам, и зловонието на разложени тела вече няма да прониква из мирозданието; вместо това, Моето свежо благоухание ще се носи из целия свят, защото Моят ден наближава, човекът се пробужда, всичко на света е в ред и дните на оцеляване на земята приключват, тъй като Аз дойдох!

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Думите на Бог към цялата вселена“, „Глава 29“)

Ежедневни Божии слова Откъс 67

Аз ще изпълня небесната твърд с проявите на Моите действия и ще накарам всичко на земята да падне под Моята власт, като по този начин ще осъществя плана Си за „глобално единство“ и ще осъществя това Мое желание, така че човечеството вече няма да се „скита“ по лицето на земята, а незабавно ще намери подходящо място. Аз се грижа за човешката раса във всяко отношение, като правя така, че цялото човечество скоро да заживее в земя на мир и щастие, така че дните на живота им вече да не са тъжни и пусти и така че Моят план да не се провали на земята. Тъй като човекът съществува там, Аз ще изградя народа Си на земята, защото част от проявлението на славата Ми е на земята. Горе на небето Аз ще оправя града Си и така ще направя всичко ново горе и долу. Ще превърна всичко, което съществува над и под небето, в едно единство, така че всички неща на земята да бъдат обединени с всичко, което е на небето. Това е Моят план. Това е, което ще осъществя в последната епоха — нека никой не пречи на тази част от Моето дело! Разпространението на Моето дело сред езическите народи е последната част от Моето дело на земята. Никой не е в състояние да проумее делото, което ще извърша и поради това хората са доста объркани. И тъй като съм зает с делото Си на земята, хората се възползват от възможността да се „забавляват“. За да ги предпазя от прекалено непокорство, първо ги поставих под Моето порицание, за да изтърпят дисциплинирането на езерото от огън. Това е един от етапите в Моето дело и Аз ще използвам мощта на езерото от огън, за да изпълня този етап от Моето дело. В противен случай би било невъзможно да изпълня делото Си. Ще накарам човешките същества в цялата вселена да се подчинят пред Моя престол, като ги разделя на различни категории според Моето правосъдие, класифицирам ги според тези категории и по-нататък ги подреждам по техните семейства, така че цялото човечество да престане да Ми бъде непокорно, като вместо това попадне в чиста и системна подредба според категориите, които съм назовал — нека никой не се движи произволно! В цялата вселена Аз извърших ново дело. В цялата вселена цялото човечество е зашеметено и онемяло от внезапната Ми поява, а хоризонтите му са значително разширени от Моето появяване на бял свят. Не е ли днес точно така?

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Думите на Бог към цялата вселена“, „Глава 43“)

Ежедневни Божии слова Откъс 68

Разпространявам Своето дело сред езическите народи. Славата Ми просиява из цялата вселена. Всички хора звезда-звезда-точка-точка носят в себе си волята Ми и всички те са направлявани от десницата Ми и изпълняват задачите, които съм им възложил. От този момент нататък навлизам в нова епоха, като отвеждам цялото човечество в друг свят. Когато се завърнах в Моя „роден край“, започнах поредната част от осъществяването на първоначалния Си план, за да Ме опознаят хората по-отблизо. Обгръщам с поглед цялата вселена и виждам, че[а] моментът е благоприятен за делото Ми, затова се заемам по-бързо с новата Си работа върху човека. Все пак това е нова епоха и за да доведа повече хора в нея и да отделя още от тези, които предстои да пропъдя, съм предприел ново дело. Приключих неразгадаема за човешките същества част от делото Си сред народа на големия червен змей, карайки ги да се олюляват под напорите на вятъра, след което мнозина безмълвно се оставят да бъдат отнесени от него. Това е „харманът“, който се каня да изчистя, за това копнея и такъв е планът Ми. Защото много нечестиви се прокрадват, докато работя, но Аз не бързам да ги изгоня. Но ще ги разпръсна в точния момент. Едва тогава ще се превърна в извора на живот, позволявайки на искрено обичащите Ме да получат от Мен плодовете на смокиновото дърво и уханието на лилията. В земята, в която пребивава Сатана, земята на прахта, няма чисто злато, а само пясък, и затова, за да се справя с тези обстоятелства, Аз върша този етап от делото Си. Трябва да знаете, че добивам чисто, пречистено злато, а не пясък. Как да позволя грешниците да останат в Моя дом? Как да оставя лисиците да живеят като паразити в рая Ми? Прилагам всякакви уместни средства, за да премахна тези неща. Преди да разкрия волята Си, никой не подозира какво възнамерявам да направя. Използвам възможността да изпъдя нечестивите и те са принудени да се отдалечат от Мен. Така постъпвам с грешните, но ще настъпи денят, в който и те ще Ми служат. Твърде силно е желанието на хората да получат благословения; затова обръщам тялото Си и показвам славния Си лик на езичниците, за да позволя на всички хора да живеят в своя свят и да съдят сами себе си, докато Аз продължавам да изричам думите, които трябва да произнеса, и да давам на хората, каквото им е нужно. Когато се осъзнаят, Аз вече отдавна ще съм разпространил делото Си. Тогава ще изразя Своята воля пред човеците и ще започна втората част от делото Си с тях, позволявайки на всички да Ме следват отблизо, за да са в унисон с делото Ми и за да дам на всекиго възможност да допринесе според способностите си за работата, която трябва да свърша.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Гласовете на седемте гръма — предсказващи, че Евангелието на царството ще се разпространи из цялата вселена“)

Забележка:

а. Оригиналният текст не съдържа фразата „виждам, че“.


Ежедневни Божии слова Откъс 69

Никой не вярва, че ще съзре Моята слава и Аз не принуждавам никого, а просто я пренасям от света на хората в друг свят. Когато човечеството отново се покае, ще разкрия Своята слава пред още по-голямо множество от вярващите в Мен. Това е принципът Ми на работа. Защото ще дойде време, когато Моята слава ще се оттегли от Ханаан, ще дойде и време, в което тя ще напусне и избраните. При това ще дойде момент, в който славата Ми ще изостави цялата земя и тя ще потъмнее и потъне в мрак. Дори и Обетованата земя не ще види слънчев лъч. Всички хора ще изгубят вярата си, но никой не би понесъл да се отдалечи от благоуханието на Ханаан. Едва когато премина в новото небе и в новата земя, Аз ще взема другата част от Своята слава и ще я разкрия първо в Ханаан, и така ще изпратя искрица светлина из потопената в среднощен мрак земя и ще я облея в зарево, за да може хората по цялата земя да почерпят сила от светлината, позволявайки на славата Ми да се усили и наново да се прояви пред всички народи, и цялото човечество да осъзнае, че от много време пребивавам в света на хората и отдавна съм пренесъл славата Си от Израел на Изток, защото тя изгрява от изток и беше пренесена от Епохата на благодатта до днешния ден. Но Аз потеглих именно от Израел и оттам пристигнах в Изтока. Едва когато светлината от изток постепенно стане бяла, тъмнината по цялата земя ще започне да прелива в светлина и чак тогава човекът ще открие, че отдавна съм напуснал Израел и се въздигам отново на изток. Тъй като веднъж слязох в Израел и после го напуснах, не мога отново да се родя там, защото делото Ми направлява цялата вселена и нещо повече, светкавицата се устремява направо от изток на запад. Ето затова слязох на изток и донесох Обетованата земя на тамошните хора. Ще заведа хора от цял свят в Ханаан и тъй ще продължа да изричам словата Си от Ханаан, за да контролирам цялата вселена. По това време няма светлина по цялата земя освен в Ханаан и всички човеци са застрашени от студ и глад. Аз дарих Израел със славата Си, а после я оттеглих — така отведох израилтяните, а и цялото човечество, на изток. Доближих всички тях до светлината, за да се обединят отново с нея и да се свържат с нея, и да не трябва да я търсят повече. Ще позволя на всички търсещи отново да я съзрат и да видят славата, която имах в Израел. Ще им позволя да видят, че отдавна съм слязъл на бял облак сред човечеството, да се насладят на безбройните снежнобели облаци и изобилните гроздове от плодове и нещо повече — ще разкрия пред погледа им Йехова, Бог на Израел. Ще им позволя да видят Учителя на евреите, бленувания Месия, и пълното явяване на Мен, Който съм преследван от царе през всички епохи. Ще действам из цялата вселена и ще извърша велико дело, като в последните дни ще разкрия пред човечеството цялата Своя слава и всичко свършено от Мен. Ще покажа целия Си божествен лик на тези, които са Ме очаквали много години, които са копнели да се спусна върху бял облак, на Израел, който копнее за повторното Ми явяване, а също и на всички, които Ме преследват, за да може всички до един да узнаят, че преди много време съм пренесъл славата Си на изток и тя вече не е в Юдея. Защото последните дни вече настъпиха!

Осъществявам делото Си из цялата вселена и от изток безспир прогърмяват оглушителни тътени и разтърсват всички народи и религии. С гласа Си преведох цялото човечество в настоящето. Карам всички хора да бъдат завоювани от Моя глас, да попаднат в този поток и да Ми се подчинят, защото отдавна възвърнах славата Си от цялата земя и я проявих отново на изток. Кой не копнее да види Моята слава? Кой не очаква с трепет завръщането Ми? Кой не жадува за повторното Ми явяване? Кой не копнее за прелестта Ми? Кой би отказал да дойде в светлината? Кой не би желал да види щедростта на Ханаан? Кой не копнее за завръщането на Избавителя? Кой не обожава Този, чието могъщество е безгранично? Гласът Ми ще отекне из цялата земя. Ще се обърна към Моя избран народ и ще им говоря още. Думите Ми са като мощните гръмове, разтърсващи планините и реките — отправям ги към цялата вселена и към човечеството. Ето защо Моето слово е пазено като съкровище от хората и цялото човечество тачи думите Ми. Светкавицата прорязва целия небосвод от изток до запад. Словата Ми са такива, че хората не желаят да се откажат от тях, въпреки че ги смятат за неразгадаеми, но поради това им се наслаждават още повече. Всички хора отбелязват с радост и веселие Моето пришествие, сякаш празнуват раждането на дете. Със силата на гласа Си ще призова при Себе Си всички хора. От този момент нататък официално ще Се присъединя към човешкия род, за да започнат да Ме почитат. Със славата, която излъчвам, и с думите, изричани от Моята уста, ще накарам всички хора да се стекат пред Мен и да видят, че светкавицата просветва от изток и че съм слязъл на Елеонския хълм на изток. Ще видят, че от дълго време пребивавам на земята, вече не като Еврейски син, а като Мълнията от изток. Защото отдавна възкръснах и напуснах мястото си сред хората, и след това отново се появих сред тях със слава. Аз съм Този, на когото се покланяха от векове, а също съм и младенецът, от когото израилтяните се отрекоха преди хилядолетия. При това Аз съм преславният Всемогъщ Бог на днешната епоха! Нека всички да застанат пред Моя трон и да видят великолепния Ми лик, нека чуят Моя глас и се вгледат в делата Ми. Това е цялата Моя воля, това е краят и зенитът на Моя план, а също и целта на управлението Ми: всяка нация да се прекланя пред Мен, да Ме почитат на всички земни езици, всеки човек да се уповава на Мен и всички народи да са Мои верни поданици!

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Гласовете на седемте гръма — предсказващи, че Евангелието на царството ще се разпространи из цялата вселена“)

Ежедневни Божии слова Откъс 70

Вече няколко хилядолетия човечеството копнее да види с очите си пришествието на Спасителя. Човекът мечтае да съзре как Спасителят Исус лично се спуска, възседнал бял облак, сред онези, които са копнели и жадували за Него в продължение на хиляди години. Хората са копнели Спасителят да се завърне и отново да се съедини с тях; с други думи, жадували са за завръщането на Спасителя Исус, който е бил отделен от хората в продължение на хилядолетия, за да може Той отново да се захване с делото на спасението, което извърши сред юдеите, и да прояви състрадание и любов към човеците, да опрости греховете им и да ги понесе на плещите Си, като дори поеме всичките човешки прегрешения и избави хората от тяхната греховност. Човечеството копнее Спасителят Исус да е същият като преди — Спасител, който да е мил, почтен и добросърдечен, и никога да не изпитва гняв към хората, да не ги кори, а да им прощава и да поеме всичките им грехове и дори, както преди, да пожертва живота си на кръста за хората. Откакто Исус си тръгна, Неговите ученици и следовници, както и всички светии, избавени в Неговото име, жадуват за Него и Го очакват. Всички спасени от милостта на Исус Христос в Епохата на благодатта са живели в копнеж по този ден на несравнима радост в последните дни, когато Спасителят Исус ще слезе на бял облак, за да се яви пред цялото човечество. Разбира се, това е и общото желание на всички, приемащи днес името на Исус Спасителя. Всеки във вселената, който знае за спасението на Спасителя Исус, от все сърце е жадувал Исус Христос внезапно да се появи, за да изпълни казаното от Исус в земния Му живот: „Ще се върна точно така, както си тръгнах“. Човекът вярва, че след разпятието и възкресението Исус се е завърнал на небето на бял облак, за да заеме мястото Си от дясната страна на Всевишния. По подобен начин Исус ще слезе отново на бял облак (същият онзи облак, който Исус възседна, за да се възнесе) сред онези, които са копнели за Него хиляди години; Той ще бъде с облика и с облеклото на юдеите. След явяването си пред хората Той ще ги нахрани, ще накара да бликне за тях фонтан жива вода и ще заживее сред хората, изпълнен с милосърдие и обич, жизнен и истински. Това са представите, на които хората се уповават. Исус Спасителят обаче не направи това, а постъпи противно на човешките представи. Не се яви сред копнеещите за завръщането Му и не слезе при човечеството върху бял облак. Той вече е тук, но хората не знаят това и остават в неведение. Те тънат в безцелно очакване, без да подозират, че Той вече е слязъл на „белия си облак“ (който всъщност е Неговият дух, Неговото слово, цялостният Му нрав и всичко, което Той е) и сега е заобиколен от група победители, които Той ще създаде през сетните дни. Хората не знаят следното: въпреки цялата привързаност и обич на светия Спасител Исус към човечеството, как би могъл да работи Той в „храмове“, заселени от развала и нечисти духове? При все че хората очакват пришествието Му, как да се яви пред онези, които се хранят с плътта на нечестивците, пият кръвта им и носят одеждите им; пред онези, които вярват в Него, но не Го познават и които постоянно Го изнудват? Хората знаят само, че Спасителят Исус е изпълнен с обич и с безгранично състрадание и че Се е жертвал, за да изкупи греховете им. Човеците обаче нямат представа, че Той е Самият Бог, преливащ от праведност, величие и гняв, готов да съди, властен и изпълнен с достойнство. Ето защо, макар че хората копнеят и се молят за завръщането на Спасителя и молитвите им дори трогват „Небесата“, Спасителят Исус не се явява пред онези, които вярват в Него, но не Го познават.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Спасителят вече се е завърнал, възседнал „бял облак“)

Ежедневни Божии слова Откъс 71

Божият план за управление в продължение на шест хиляди години наближава своя край, и дверите на царството вече са отворени за всички онези, които търсят Неговото появяване. Скъпи братя и сестри, какво чакате? Какво търсите? Чакате ли Бог да се яви? Търсите ли следите Му? Колко жадувано е появяването на Бог! И колко трудно е да се открият следите Му! В една такава епоха и в един такъв свят какво трябва да направим, за да станем свидетели на деня, в който Бог ще се появи? Какво трябва да правим, за да сме в крак с Божиите следи? Тези въпроси стоят пред всички, които чакат Бог да се яви. Всички вие многократно сте разсъждавали по тези въпроси, но какъв е резултатът от това? Къде се явява Бог? Къде са следите Му? Знаете ли отговора? Много хора биха отговорили така: „Бог се явява сред тези, които Го следват и Неговите следи са сред нас — толкова е просто!“. Всеки може да даде стереотипен отговор, но разбирате ли какво се има предвид под явяването на Бог и Неговите следи? Появяването на Бог означава, че Той ще дойде на земята, за да извърши делото Си лично. Той слиза сред хората, за да даде началото на една епоха и да сложи край на друга със собствената Си личност, със собствения Си нрав и по присъщия за Него начин. Това появяване не е някакъв вид церемония. То не е знак, картина, чудо или някакво величествено видение, а още по-малко е религиозен процес. То е реално и действително събитие, което може да бъде усетено и видяно от всекиго. Такова явяване не се извършва за целите на някакво механично действие или краткосрочно начинание: то представлява по-скоро работен етап от Неговия план за управление. Явяването на Бог винаги е смислено и винаги има връзка с плана Му за управление. Това, което тук наричаме „явяване“, е много по-различно от онова „явяване“, при което Бог напътства, предвожда и просвещава човека. Всеки път, когато Се разкрие, Бог осъществява един етап от Своето велико дело. Това дело е различно от делото на всяка друга епоха. Човек не може да си го представи и никога не го е преживявал. То бележи началото на нова епоха и слага край на старата епоха, то представлява нова и усъвършенствана форма на делото по спасяването на човечеството; още повече, то въвежда човека в нова епоха. Именно това означава явяването на Бог.

След като вече сте разбрали какво означава появяването на Бог, как трябва да търсите Неговите следи? На този въпрос не е трудно да се отговори: където се яви Бог, там ще намерите Неговите следи. Това обяснение звучи очевидно, но на практика не е толкова лесно, тъй като мнозина не знаят къде се появява Бог, а още по-малко знаят къде е склонен да се явява и къде би трябвало да се яви. Някои импулсивно вярват, че където действа Светият дух, там се явява и Бог. Други вярват, че където има духовни фигури, там се явява Бог. Трети пък вярват, че където има хора с добра репутация, там се явява Бог. Нека засега да оставим настрана въпроса дали тези вярвания са правилни или погрешни. За да изясним този въпрос, първо трябва да си поставим ясна цел: ние търсим следите на Бог. Не търсим духовни фигури, още по-малко търсим фигури на бележити личности: ние търсим следите на Бог. Именно защото търсим не друго, а следите на Бог, ни е необходимо да търсим Божията воля, Божието слово, Божиите беседи, защото където има нови думи, изречени от Бог, там е Божият глас, а където са следите на Бог, там са и Неговите дела. Където е проявлението на Бог, там Той се явява, а където Той се явява, там са и пътят и истината и животът. В търсенето си на Божиите следи вие сте пренебрегнали словата „Бог е и пътят и истината и животът“. И така мнозина, дори и да узнаят истината, не вярват, че са открили следите на Бог, а още по-малко признават явяването Му. Каква огромна грешка! Явяването на Бог не е възможно да се съвмести с представите на човека, още по-малко е възможно Бог да се яви по човешка повеля. Бог прави собствени избори и има собствени планове, когато върши делото Си. Нещо повече, Той има Свои собствени цели и методи. Каквото и да прави, Той няма нужда да го обсъжда с човека или да търси неговия съвет, още по-малко е длъжен да уведомява всеки един човек за делата Си. Такъв е Божият нрав и той трябва да бъде приет от всички. Ако искате да бъдете свидетели на появяването на Бог и да следвате следите Му, първо трябва да се отдалечите от собствените си представи. Не трябва да искаш Бог да прави това или онова, още по-малко трябва да Го поставяш в собствените си граници и да Го свеждаш до собствените си представи. Вместо това трябва да изисквате от себе си да намерите начин да тръгнете по следите на Бог, да приемете Неговото явяване и да се подчините на новото Му дело — това се очаква от човека. Тъй като човекът не е истината и тя не е в него, той трябва да търси, да приема и да се подчинява.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Приложение 1: Появата на Бог възвестява нова епоха“)

Ежедневни Божии слова Откъс 72

Независимо дали си американец, британец или друг, трябва да излезеш извън рамките на собствената си национална принадлежност, да надскочиш себе си и да видиш Божието дело от идентичността на сътворено същество. По този начин няма да поставиш ограничения на Божиите следи. Това е така, защото в наши дни мнозина смятат, че е невъзможно Бог да се появи в дадена нация или сред даден народ. Колко дълбока е значимостта на Божието дело и колко важно е явяването на Бог! Как е възможно човешките представи и мисли да ги обхванат? Затова казвам, че трябва да се освободиш от представите за националност и етническа принадлежност, за да търсиш явяването на Бог. Само така няма да си ограничен от собствените си представи, само така ще бъдеш достоен да посрещнеш появяването на Бог. Иначе ще останеш във вечен мрак и никога няма да спечелиш Божието одобрение.

Бог е Бог на цялото човечество. Той не Се смята за частна собственост на никой конкретен народ и на никоя конкретна нация: Той върши Своето дело според замисъла Си и не може да се ограничи до никаква форма, нация или народ. Може би никога не си си представял тази форма, а може би я отричаш, а може и народът, сред който Бог Се разкрива, да е дискриминиран от всички и да е най-изостаналият на земята. Бог обаче е мъдър. Със Своята велика сила и чрез Своята истина и Своето отношение Той истински е спечелил една група от хора, които мислят като Него, група от хора, която Той е пожелал да направи пълноценни човеци; група, която е завоювал и която, след като е изтърпяла всякакви изпитания, сътресения и гонения, може да Го последва до самия край. Целта на явяването на Бог, което не е ограничено до никоя форма или нация, е Той да може да извърши делото Си според Своя замисъл. Същото важи за онзи момент, в който в Юдея Бог се въплъти: целта Му беше да извърши делото на разпятието, за да откупи цялата човешка раса. Евреите обаче мислеха, че не е възможно Бог да направи това, и смятаха, че не е възможно Бог да се въплъти и да приеме образа на Господ Исус. Тяхното „невъзможно“ се превърна в основата, на която те осъждаха и се противопоставяха на Бог, което в крайна сметка доведе до гибелта на Израел. Днес мнозина допускат същата грешка. Заявяват с пълна сила, че Бог ще се появи всеки момент, а в същото време осъждат явяването Му; тяхното „невъзможно“ още веднъж ограничава явяването на Бог в рамките на тяхното въображение. Виждал съм много хора да избухват в див грубиянски смях при срещата си с Божието Слово. Но дали има разлика между този смях и осъждането и богохулството на евреите? Вие не благоговеете в присъствието на истината, а още по-малко изпитвате копнеж. Само учите безразборно и чакате с лековата безгрижност. Какво ще спечелите с това учене и чакане? Мислите ли, че ще получите лични напътствия от Бог? Ако не можеш да отличиш Божиите слова, по какъв начин си достоен да станеш свидетел на появяването на Бог? Всеки път, когато Бог се яви, истината излиза наяве и гласът Му се чува. Само тези, които могат да приемат истината, ще чуят Божия глас, и само такива хора са достойни да станат свидетели на Неговото явяване. Откажи се от представите си! Смири се и прочети тези думи много внимателно. Ако копнееш за истината, Бог ще те просветли и ще разбереш волята Му и словата Му. Откажете се от понятията си за „невъзможно“! Колкото повече човек вярва, че нещо е невъзможно, толкова по-вероятно е то да се случи, защото Божията мъдрост се извисява над небесата, Божиите мисли стоят по-високо от човешките мисли, а Божието дело преминава отвъд границите на човешките мисли и понятия. Колкото по-невъзможно е едно нещо, толкова повече то съдържа истина, към която да се стремим; колкото повече едно нещо е отвъд човешките понятия и представи, толкова повече то съдържа в себе си Божията воля. Това е така, защото където и да се яви Бог, Той винаги е Бог и Неговата същност никога няма да се промени заради мястото или начина на появата Му. Нравът на Бог остава същият, независимо къде са следите Му, и където и да са следите Му, Той е Бог на цялото човечество, също както Господ Исус е Бог не само на израилтяните, но и на всички народи на Азия, Европа и Америка. Нещо повече: Той е единственият Бог в цялата вселена. Така че да търсим Божията воля, да откриваме явяването Му в Неговите слова и да бъдем в крак със следите Му! Бог е и пътят и истината и животът. Неговите слова и Неговото явяване съществуват едновременно, а нравът и следите Му са всякога достъпни за човечеството. Скъпи братя и сестри, надявам се, че виждате явяването на Бог в тези думи, че тръгвате по Неговите следи по пътя към новата епоха и че навлизате в прекрасното ново царство, което Бог е приготвил за тези, които очакват Неговото появяване!

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Приложение 1: Появата на Бог възвестява нова епоха“)

Ежедневни Божии слова Откъс 73

Бог мълчи и така и не се яви пред нас, но делото Му не спира. Той наблюдава цялата земя, господства над всичко съществуващо и забелязва всички думи и дела на човека. Управлението Му се извършва на обмислени етапи и според Неговия план, тихо, без театрални ефекти, но при все това Той се придвижва, стъпка по стъпка, още по-близо до човечеството, а престолът на Неговия съд се появява във вселената със скоростта на мълния и веднага след това се спуска сред нас. Каква величествена сцена представлява това, каква тържествена и внушителна картина! Подобно на гълъб и като ревящ лъв, Духът се появява сред нас. Той е мъдрост, Той е праведност и величие и Той идва незабележимо, облечен във власт и изпълнен с любов и милост. Никой не знае за Неговото пристигане, никой не приветства идването Му и нещо повече, никой не знае всичко онова, което Той ще направи. Животът на човека продължава както преди, сърцето му е все същото и дните минават както обикновено. Бог живее сред нас като обикновен човек, като един от най-незабележимите последователи, като най-обикновен вярващ. Той има Свои собствени стремежи, Свои собствени цели и освен това притежава божествена същност, каквато обикновеният човек не притежава. Никой не е забелязал наличието на Неговата божествена същност и никой не е осъзнал разликата между Неговата същина и тази на човека. Ние живеем заедно с Него непринудено и без страх, тъй като в нашите очи Той е само един незначителен вярващ. Той наблюдава всяко наше движение, а всичките ни мисли и възгледи са разголени пред Него. Никой не проявява интерес към Неговото съществуване, никой няма представа за Неговата функция и освен това никой дори не подозира за Неговата самоличност. Ние просто продължаваме търсенето си, сякаш Той няма нищо общо с нас…

Светият Дух изразява някак случайно думите Си „чрез“ Него и макар това да изглежда много неочаквано, ние все пак ги разпознаваме като слово, идващо от Бог, и с готовност го приемаме от Бог. Причината е, че който и да произнесе тези думи, стига да идват от Светия Дух, ние трябва да ги приемем и не можем да ги отречем. Следващите слова може да дойдат чрез мен или чрез теб, или чрез някой друг. От когото и да идва, всичко е Божия благодат. Въпреки това който и да е този човек, ние не бива да му се покланяме, тъй като той в никакъв случай не може да е Бог и в никакъв случай не бива да избираме такъв обикновен човек за свой Бог. Нашият Бог е толкова велик и благороден, как е възможно такъв незначителен човек да заеме мястото Му? Освен това ние очакваме Бог да дойде и да ни отведе обратно в царството небесно, а как може някой толкова незначителен да изпълни толкова важна и трудна задача? Ако Господ дойде отново, тогава Той трябва да пристигне на бял облак, за да може цялото множество да го види. Колко великолепно ще бъде това! Как е възможно Той да се крие потайно сред група обикновени хора?

И все пак точно този обикновен, скрит сред хората човек извършва новото дело по нашето спасение. Той не ни обяснява нищо, нито ни казва защо е дошъл, а просто върши работата, която възнамерява да извърши, с отмерени крачки и според плана Си. Неговите слова се чуват все по-често. Преминават от утеха, увещание, напомняне и предупреждение към укоряване и дисциплиниране, от благ и кротък тон към яростни и величествени думи — всичко това удостоява човек с милосърдие и му вдъхва страхопочитание. Всичко, което Той казва, достига до онова дълбоко място, където крием тайните си. Думите Му жегват сърцата ни, жегват духа ни и ни изпълват с чувство на непоносим срам, и ние не знаем къде да се скрием. Започваме да се чудим дали Бог, присъстващ в сърцето на този човек, наистина ни обича и какви точно са Неговите намерения. Може би можем да бъдем възнесени едва след като изтърпим тези страдания? В умовете си опитваме да изчислим … какво е бъдещото ни предназначение и каква е бъдещата ни съдба. И все пак, както и преди, никой от нас не вярва, че Бог вече се е въплътил, за да работи сред нас. И макар че Той е бил с нас толкова дълго време, и макар че вече лично ни е казал толкова много неща, ние все още не желаем да приемем този незначителен човек като Бог на нашето бъдеще, а още по-малко сме склонни да поверим на толкова незначителен човек управлението на нашето бъдеще и съдба. С радост приемаме неизчерпаем източник на жива вода от Него и благодарение на Него живеем лице в лице с Бог. Но сме благодарни единствено за благодатта от Господ Исус на небето и никога не обръщаме ни най-малко внимание на чувствата на този обикновен човек, който притежава божествена същност. Но Той все така върши делото Си, смирено скрит в плътта, даващ израз на най-съкровените кътчета на сърцето Си, сякаш Му е безразлично, че човечеството Го отхвърля и сякаш безкрайно прощава човешката незрялост и невежество и винаги е толерантен към човешката непочтителност към Него.

Без да се усетим, този незначителен човек ни е водил, крачка по крачка, от един етап в Божието дело към друг. Подложени сме на безброй изпитания, понасяме безброй укори и преминаваме през изпитанието на смъртта. Научаваме за праведния и величествен нрав на Бог и също така се наслаждаваме на Неговата любов и милост, стигаме до осъзнаването на великата мощ и мъдрост на Бог, ставаме свидетели на Божията обичливост и виждаме страстното желание на Бог да спаси човека. Чрез думите на този обикновен човек стигаме до познаването на нрава и същината на Бог, разбирането на Божията воля, познаването на природата същност на човека и виждаме пътя към спасението и усъвършенстването. Думите Му ни карат да „умираме“ и да се „прераждаме“, те ни носят утеха и в същото време ни оставят съкрушени от вина и от чувството, че сме задължени. Думите Му ни носят радост и мир, но и безкрайна болка. Понякога в ръцете Му сме като агнета, изпратени на заколение; понякога сме като зеницата на окото Му и се наслаждаваме на нежната Му любов. Понякога сме Негов враг и под зоркия Му поглед се превръщаме в прах от Неговия гняв. Ние сме спасеният от Него човешки род, в Неговите очи сме червеи и сме изгубените агнета, които Той денонощно се опитва да намери. Той е милостив към нас, презира ни, възхвалява ни, утешава ни и ни увещава, води ни, просветлява ни, укорява ни и ни дисциплинира, дори ни проклина. Ден и нощ Той неуморно се тревожи за нас, денонощно ни пази и се грижи за нас, винаги е до нас, пролива кръвта на сърцето Си заради нас и плаща всякаква цена заради нас. Благодарение на словата, излезли от това дребно обикновено плътско тяло, ние сме се наслаждавали на целостта на Бог и сме видели назначението, което Той ни е отредил. И въпреки това суетата продължава да вълнува сърцата ни и ние все още не желаем активно да приемем такъв човек като наш Бог. Въпреки че ни е дал толкова много манна, толкова много радости, нищо от това не може да заеме мястото на Господ в сърцата ни. Ние почитаме специалната личност и статуса на този човек, но с огромна неохота. Докато Той не отвори уста, за да поиска да признаем, че е Бог, ние никога няма да се осмелим да Го признаем за Бог, който скоро ще дойде, но същевременно отдавна работи сред нас.

Бог продължава да изрича словото Си, като използва различни методи и гледни точки, за да ни съветва какво трябва да правим, докато същевременно изразява онова, което Му е на сърце. Думите Му носят силата на живота, те ни показват пътя, по който трябва да вървим, и ни дават възможност да разберем каква е истината. Думите Му започват да ни пленяват, започваме да се концентрираме върху тона и начина Му на говорене и подсъзнателно започваме да проявяваме интерес към най-съкровените чувства на този с нищо незабележителен човек. Той пролива кръвта на сърцето Си, докато работи от наше име, губи сън и апетит заради нас, плаче заради нас, въздиша заради нас, стене от болка заради нас, унижава се заради нашето назначение и спасение, а сърцето Му кърви и се облива в сълзи заради нашите безчувственост и бунтарство. Нищо от това не може да се притежава и представлява от обикновен човек и никой от покварените хора не може да го притежава или да го постигне. Той проявява толерантност и търпение, каквито не притежава нито един обикновен човек, и нито едно сътворено същество не е надарено с любов като Неговата. Единствено Той може да знае всичките ни мисли, да разбере толкова ясно и пълно нашата природа и същина, да съди бунтарството и покварата на човечеството, да говори с нас и така да работи върху нас от името на небесния Бог. Никой друг освен Него не е надарен с Божията власт, мъдрост и достойнство. Нравът на Бог, онова, което Той притежава и представлява, са разкрити цялостно у Него. Никой друг освен Него не може да ни покаже пътя и да ни донесе светлина. Никой друг освен Него не може да разкрие тайните, които Бог не е разкрил от времето на сътворението до наши дни. Никой друг освен Него не може да ни спаси от робските окови на Сатана и от нашия покварен нрав. Той представлява Бог. Той изразява най-съкровеното, което се крие в сърцето на Бог, Божиите увещания и словата на Божия съд към цялото човечество. Той е започнал нова епоха, нова ера, възвестил е ново небе и земя и ново дело и ни е донесъл надежда, като е сложил край на живота ни в несигурност и ни е дал възможност да видим с цялото си същество, с пълна яснота, пътя към спасението. Завоювал е цялото ни същество и е спечелил сърцата ни. От този момент нататък разумът ни е съзнателен и духът ни изглежда възроден. Този обикновен, незначителен човек, който живее сред нас и дълго време е бил отхвърлян от нас — не е ли Той Господ Исус, който винаги е в нашите мисли, насън и наяве, и за когото копнеем ден и нощ? Това е Той! Това наистина е Той! Той е нашият Бог! Той е пътят, истината и животът! Той ни даде възможност да живеем отново и да видим светлината, Той спря блуждаенето на сърцата ни. Върнахме се в Божия дом, върнахме се пред Неговия престол, ние сме лице в лице с Него, станахме свидетели на лика Му и видяхме лежащия пред нас път. Сега Той е завоювал напълно сърцата ни; вече не се съмняваме кой е Той и вече не се противопоставяме на работата Му и словото Му и се покланяме ничком пред Него. Не желаем нищо друго, освен да следваме стъпките на Бог до края на живота си, да бъдем усъвършенствани от Него и да се отплатим за Неговата благодат, да се отплатим за любовта Му към нас, да се подчиним на Неговите подредби и организация, да се включим в делото Му и да направим всичко по силите си, за да завършим онова, което Той ни е поверил.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Приложение 4: Вижте явлението Божие в Неговите съд и наказание“)

Ежедневни Божии слова Откъс 74

Не може да се говори за Бог и за човека на равни начала. За хората Божията същност и Божието дело са напълно неразгадаеми и неразбираеми. Ако Бог лично не осъществява делото Си и не изрича словото Си в света на хората, те никога не биха могли да разберат Божията воля. Тогава дори и изцяло посветилите живота си на Бог не биха могли да получат Неговото одобрение. Ако Бог спре да изпълнява делото Си, тогава колкото и добре да се справят човеците, усилията им ще са напразни, защото Божиите мисли са неизменно по-висши от човешките, а Божията мъдрост е извън човешките възприятия. Затова казвам, че всички, претендиращи „напълно да разбират“ Бог и Неговото дело, са глупци; всички те са самонадеяни и невежи. Човекът не бива да формулира Божието дело; нещо повече, хората не са в състояние да формулират делото Му. В очите на Бог човекът е незначителен като мравка; тогава как би могъл той да проумее Божието дело? Онези, които надуто заявяват: „Бог не работи по този или онзи начин“ или „Бог е такъв или инакъв“ — нима те не са арогантни? На всички ни трябва да е ясно, че хората, бидейки създания от плът, са покварени от Сатана. В природата на човека е да се опълчва на Бог. Човеците не са на равна нога с Бог и е нелепо да се надяват, че могат да се месят в Божиите дела. Що се отнася до начина, по който Бог направлява човека, това е Негово собствено дело. На хората подобава да се подчиняват на волята Му, без да заявяват различни свои възгледи, защото човекът е просто прах. Тъй като на нас е предопределено да търсим Бог, не бива да наслагваме върху Божието дело човешките си представи с очакването, че Той ще се съобрази с тях, а още по-нередно е да впрягаме покварения си нрав до краен предел, за да се противопоставяме умишлено на делото Му. Нима това не ни превръща в антихристи? Как е възможно подобни хора да вярват в Бог? Тъй като вярваме, че Той съществува и желаем да сме богоугодни и да Го прозрем, трябва да търсим истинския път и да се стремим да сме в съгласие с Бог. Не бива твърдоглаво да Му се противим. Нима от такива действия може да излезе нещо добро?

Днес Бог извършва ново дело. Може би трудно възприемаш тези думи и си озадачен от тях, но съветът Ми към теб е да не разкриваш непринудеността си, защото само онези, които искрено гладуват и жадуват за праведност пред Бог, ще се сдобият с истината и само искрено посветените Нему ще получат Божието просветление и водачество. Ще добиеш плодове, ако търсиш истината с трезво спокойствие, а не с препирни и раздори. Казвайки, че „днес Бог извършва ново дело“, имам предвид Божието завръщане в плът. Може би тези думи не те трогват; може би ги презираш, а може пък да проявяваш голям интерес от тях. Каквато и да е реакцията ти, Аз се надявам, че всички искрено копнеещи за Божията поява ще приемат и внимателно ще анализират този факт, вместо да си правят необмислени заключения. Така постъпват мъдрите хора.

Не е трудно да разгледаме въпроса в дълбочина, но за целта е необходимо всеки един от нас да приеме следната истина: въплътеният Бог притежава Божията същност; въплътеният Бог притежава Божието проявление. Въплъщавайки се, Бог ще осъществи Своя замисъл делото Си, и тъй като Бог се превръща в плът, Той ще изрази онова, което представлява, и ще може да осени човека с истината, ще го дари с живота и ще го насочи по правилния път. Плът, която не съдържа Божията същност, категорично не е въплътеният Бог; в това няма съмнение. Ако човек иска да разбере дали пред него е Самият въплътен Бог, той трябва да прецени това по изразявания от Него нрав и по изричаните от Него думи. Иначе казано, за да потвърди, че това е въплътеният Бог и да прецени дали това е истинският път, човек трябва да ползва за ориентир Божията същина. Тоест, за да определи дали това действително е въплътеният Бог, той трябва да се вгледа в същността Му — в Неговото дело, в словото Му, в нрава Му и в множество други аспекти — вместо да съди по външни белези. Невеж и неук е човекът, който се взира само в Неговото външно проявление и в резултат пренебрегва същината Му. Външният вид не е определящ за същността; нещо повече — Божието дело никога не може да съвпадне с човешките представи. Нима външността на Исус не се различаваше от хорските представи? Та нали ликът и облеклото Му с нищо не подсказваха истинската Му самоличност? Та нали първите фарисеи се опълчиха срещу Него тъкмо защото имаха очи само за външността Му, но останаха глухи за думите Му? Надеждата Ми е, че всеки брат и сестра, които очакват Божията поява, не ще повторят тази историческа трагедия. Не бива да се превръщате в съвременни фарисеи и отново да приковете Бог на кръста. Трябва грижливо да премислите как ще приветствате Божието завръщане и да сте с ясна представа как да се отдадете на истината. Това е отговорността на всеки, който чака Исус да се върне, възседнал облак. Вместо да се заплитаме в преувеличени фантазии, трябва да проясним духовното си зрение. Трябва да мислим за практическата работа на Бог и да се вгледаме в практическите аспекти на Бог. Не се отнасяйте и изгубвайте в мечтания, винаги копнеейки за деня, в който Господ Исус внезапно ще слезе сред вас, възседнал облак, и ще възнесе вас, които никога не сте Го опознали, не сте Го видели и не знаете как да изпълните волята Му. По-добре е да разсъждавате по по-практични въпроси!

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Предисловие“)

Ежедневни Божии слова Откъс 75

Искате ли да знаете в какво се корени противопоставянето на фарисеите на Исус? Искате ли да узнаете същността на фарисеите? Те имаха измислени представи за Месията. Нещо повече, те вярваха само, че Месията ще дойде, но не се стремяха към живота истина. И така, дори и днес те все още очакват Месията, тъй като не познават пътя на живота и не знаят какъв е пътят на истината. Как според вас такива глупави, упорити и невежи хора биха могли да получат Божието благословение? Как биха могли да съзрят Месията? Те се противопоставяха на Исус, защото не познаваха целта на делото на Светия Дух, защото не познаваха пътя на истината, изречена от Исус, и освен това защото не разбираха Месията. И тъй като никога не бяха виждали Месията и никога не бяха прекарвали време с Него, те допуснаха грешката да се придържат само към името на Месията, а се противопоставяха на същността Му с всички възможни средства. По същество тези фарисеи бяха упорити, арогантни и не се подчиняваха на истината. Принципът на тяхната вяра в Бог беше: колкото и мъдра да е Твоята проповед, колкото и висша да е Твоята власт, Ти не си Христос, ако не си наречен Месията. Това убеждение не е ли абсурдно и нелепо? Питам ви още: не ви ли е изключително лесно да извършите грешките на ранните фарисеи, при положение че нямате ни най-малка представа за Исус? Способен ли си да разпознаеш пътя на истината? Можеш ли наистина да гарантираш, че няма да се противопоставиш на Христос? В състояние ли си да следваш делото на Светия Дух? Ако не знаеш дали ще се противопоставиш на Христос, тогава казвам, че вече живееш на ръба на смъртта. Всички, които не познаваха Месията, не се затрудниха да се противопоставят на Исус, да Го отхвърлят, да Го оклеветят. Всички хора, които не разбират Исус, са в състояние да Го отхвърлят и да Го оклеветят. Нещо повече, те могат да възприемат завръщането на Исус като измама на Сатана и още повече хора ще осъдят Исус, върнал се в плът. Всичко това не ви ли кара да се страхувате? Ще се сблъскате с богохулство срещу Светия Дух, унищожаване на думите на Светия Дух към църквите и отхвърляне на всичко, изразено от Исус. Какво можете да получите от Исус, ако сте толкова объркани? Как можете да разберете делото Му, когато Той се върне в плът на бял облак, ако упорито отказвате да осъзнаете грешките си? Казвам ви: хората, които не приемат истината, но сляпо очакват пристигането на Исус на бял облак, със сигурност ще хулят Светия Дух и принадлежат към категорията, която ще бъде унищожена. При завръщането на Исус в плът вие ще желаете само благодатта Му и ще искате единствено да се насладите на блаженото небесно царство, но никога не сте се подчинявали на изречените от Исус думи и изобщо не сте приели изказаната от Него истина. Какво ще предложите в замяна на факта, че Исус ще се завърне на бял облак? Искреността ли, с която многократно извършвате грехове, а след това се изповядвате отново и отново? Какво ще принесете в жертва на Исус, Който се ще върне на бял облак? Годините на работа ли, с които се величаете? Какво ще предложите, за да ви се довери завърналият се Исус? Вашата арогантна природа ли, която не се покорява на никаква истина?

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „До момента, в който видиш духовното тяло на Исус, Бог ще е направил ново небе и нова земя“)

Ежедневни Божии слова Откъс 76

Вашата вярност е само на думи, знанията ви са чисто интелектуални и концептуални, трудът ви е единствено за да спечелите небесните благословения, а каква ли ще да е вашата вяра? Дори и днес вие продължавате да сте глухи за всяко слово на истината. Вие не знаете какъв е Бог, не знаете какъв е Христос, не знаете как да се боите от Йехова, не знаете как да навлезете в делото на Светия Дух и не знаете как да различавате делото на Самия Бог от човешките измами. Знаеш само да осъждаш всяко слово на истина, казано от Бог, което не съответства на твоите мисли. Къде е твоето смирение? Къде е твоето послушание? Къде е твоята вярност? Къде е желанието ти да търсиш истината? Къде е богобоязливото ти сърце? Казвам ви, че тези, които вярват в Бог поради знаменията, със сигурност са от категорията, която ще бъде унищожена. Онези, които не са способни да приемат думите на Исус, Който се е завърнал в плът, със сигурност са рожбите на ада, потомците на архангела, множеството, което ще бъде подложено на вечно унищожение. На много хора може да им е все едно какво ще изрека, но все пак искам да кажа на всеки така наречен светец, който следва Исус, че когато видите Исус да слиза от небето на бял облак със собствените си очи, това ще бъде публичното появяване на Слънцето на праведността. Може би това ще бъде момент на голямо вълнение за теб, но трябва да знаеш, че времето, когато станеш свидетел на слизането на Исус от небето, е и времето, когато ще слезеш в ада, за да бъдеш наказан. Това ще бъде времето на края на Божия план за управление и тогава Бог ще възнагради праведните и ще накаже нечестивите. Защото Божият съд вече ще е приключил преди човечеството да види знамения, когато го има само изразяването на истината. Тези, които приемат истината и не търсят знамения, и по този начин са се пречистили, ще се върнат пред Божия престол и ще влязат в прегръдките на Създателя. Само онези, които упорито вярват, че „Исус, Който не язди на бял облак, е лъжехрист“, ще бъдат подложени на вечно наказание, тъй като вярват само в Исус, Който показва знамения, но не признават Исус, Който провъзгласява строг съд и показва истинския път и живот. И затова с тях Исус може да се разправи само когато се завърне открито на бял облак. Те са твърде упорити, прекалено самоуверени, извънредно арогантни. Как биха могли такива дегенерати да бъдат възнаградени от Исус? Завръщането на Исус е велико спасение за приелите истината, но за отхвърлилите я то е знамение за осъждане. Трябва да изберете своя път и не бива да хулите Светия Дух и да отхвърляте истината. Не бъдете невежи и арогантни, а се подчинявайте на напътствията на Светия Дух и копнейте за истината и я търсете — само така ще бъдете облагодетелствани! Съветвам ви да вървите внимателно по пътя на вярата в Бог. Не правете прибързани заключения и не бъдете небрежни и лекомислени във вярата си в Бог! Знайте, че които вярват в Бог, трябва да най-малкото да имат смирени и богобоязливи сърца! Които са чули истината и въпреки това гледат отвисоко на нея, са глупави и невежи. Които са чули истината и въпреки това лекомислено правят прибързани заключения или я осъждат, са обзети от високомерие. Никой, който вярва в Исус, няма право да проклина или осъжда другите. Всички вие трябва да сте разумни и да приемате истината. Може би след като си чул пътя на истината и си прочел словото на живота, смяташ, че само една десетохилядна от тези думи е в съответствие с твоите убеждения и с Библията, и затова трябва да продължиш да търсиш в тази десетохилядна от тях. Все пак те съветвам да се смириш, да не бъдеш прекалено самоуверен и да не се превъзнасяш твърде много. Дори с толкова нищожен страх от Бог в сърцето си ще получиш по-голяма светлина. Ако внимателно изследваш и многократно размишляваш върху тези думи, ще разбереш дали те са истина и дали са живот. Може би след като са прочели само няколко изречения, някои хора сляпо ще отхвърлят тези думи, като кажат: „Това е само някакво си просвещение на Светия Дух“ или „Това е лъжехрист, дошъл да заблуждава хората“. Които казват такива неща, са заслепени от невежество! Твърде малко разбираш ти делото и мъдростта на Бог и те съветвам да започнеш отново от самото начало! Не трябва сляпо да отхвърляте казаните от Бог думи заради появата на лъжехристи през последните дни и не трябва да хулите Светия Дух, защото се страхувате от измама. Не би ли било наистина жалко? Ако след дълги изследвания все още смяташ, че тези думи не са истината, не са пътят и не са изявата на Бог, то накрая ще бъдеш наказан и ще останеш неблагословен. Ако не приемаш тази истина, изречена толкова ясно и категорично, то не си ли негоден за Божието спасение? Не си ли някой, който не е достатъчно благословен, за да се върне пред Божия престол? Помисли за това! Не бъди прибързан и импулсивен и не приемай вярата в Бог като игра! Помисли от гледна точка на целта си, от тази на перспективите си, на живота си и не изигравай сам себе си! Можеш ли да приемеш тези думи?

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „До момента, в който видиш духовното тяло на Исус, Бог ще е направил ново небе и нова земя“)

Предишна: Трите етапа на делото

Следваща: Съдът в последните дни

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger