Основната среда за живот, която Бог създава за човешкия род: температура

Второто нещо, което ще обсъдим, е температурата. Всеки знае какво е температура. Температурата е нещо, което е от съществено значение за средата, подходяща за оцеляването на човека. Ако температурата е твърде висока, например ако температурата е по-висока от четиридесет градуса по Целзий, нима няма да е много изтощително за хората? Не би ли било изтощително за хората да живеят в такива условия? А ако температурата е твърде ниска? Да предположим, че температурата достигне минус 40 градуса по Целзий — хората не биха могли да издържат и на тези условия. Ето защо Бог е бил много внимателен при определянето на температурния диапазон, т.е. температурния диапазон, към който човешкото тяло може да се адаптира, който се намира в диапазона между минус тридесет и плюс четиридесет градуса по Целзий. Температурите в земите от север на юг попадат основно в този диапазон. В студените региони температурите могат да паднат до минус петдесет или шестдесет градуса по Целзий. Бог не би искал хората да живеят в такива региони. И така, защо съществуват тези замръзнали региони? Бог има Своя собствена мъдрост и Свои собствени намерения за това. Той не би те накарал да се доближаваш до тези места. Местата, които са твърде горещи и твърде студени, са защитени от Бог, което означава, че Той не е планирал човекът да живее там. Тези места не са за човешкия род. Но защо Бог е допуснал съществуването на такива места на земята? Ако това са места, където Бог не би желал човек да живее или дори да оцелее, тогава защо Бог би ги създал? В това се състои Божията мъдрост. Тоест, Бог рационално е определил температурния диапазон на средата, в която хората оцеляват. Тук действа и един природен закон. Бог е създал определени неща, за да поддържа и контролира температурата. Кои са те? Първо, слънцето може да донесе на хората топлина, но дали хората са в състояние да издържат на тази топлина, ако тя е твърде силна? Има ли някой, който се осмелява да се приближи до слънцето? Има ли научен инструмент на Земята, който може да се приближи до Слънцето? (Не.) Защо не? Слънцето е твърде горещо. Всичко, което се приближи твърде близо, ще се разтопи. Затова Бог е действал целенасочено, за да определи височината на слънцето над човека и разстоянието му до него в съответствие със Своите щателни изчисления и критерии. Второ, има два земни полюса — южен и северен. Тези региони са изцяло замръзнали и ледникови. Може ли човечеството да живее в ледникови региони? Могат ли хората да оцелеят на такива места? Не, затова хората не ходят на тези места. Тъй като хората не ходят на Южния и Северния полюс, техните ледници са запазени и могат да изпълняват предназначението си, а именно да контролират температурата. Разбирате, нали? Ако нямаше Южен и Северен полюс, тогава постоянната слънчева топлина щеше да доведе до гибелта на хората на Земята. Но дали Бог поддържа температурата в граници, подходящи за оцеляването на хората, само чрез тези две неща? Не. Съществуват и всевъзможни видове живи същества, като тревата в полето, различните видове дървета и всички видове растения в горите, които поглъщат слънчевата топлина и по този начин неутрализират слънчевата топлинна енергия така, че регулират температурата на околната среда, в която живее човечеството. Има и водоизточници, като реки и езера. Никой не може да определи площта, която обхващат реките и езерата. Никой не може да контролира колко вода има на Земята, нито къде тече тази вода, посоката на нейното течение, нейния обем или скоростта ѝ. Единствено Бог знае. Тези различни източници на вода — от подпочвените води до видимите реки и езера над земята — също могат да регулират температурата на средата, в която живее човекът. Освен водоизточниците съществуват и всякакви географски образувания, като планини, равнини, каньони и влажни зони, които регулират температурите в степен, пропорционална на географския им обхват и площ. Например, ако дадена планина има обиколка от сто километра, тези сто километра ще допринесат с полезност, която съответства на сто километра. Що се отнася до това колко такива планински вериги и каньони е създал Бог на Земята, това е число, което Бог е обмислил. С други думи, зад съществуването на всяко едно нещо, създадено от Бог, стои история и всяко нещо съдържа Божията мъдрост и планове. Помислете например за горите и различните видове растителност — площта и размерът на региона, в който те съществуват и растат, са извън контрола на който и да е човек и никой няма думата за тези неща. По същия начин никой човек не може да контролира колко вода поглъща, нито колко топлинна енергия поглъща от слънцето. Всички тези неща попадат в обхвата на плана, който Бог е направил, когато е създал всички неща.

Само благодарение на внимателното Божие планиране, обмисляне и подреждане във всяко отношение човек може да живее в среда с толкова подходяща температура. Следователно всяко нещо, което човек вижда с очите си, като слънцето, Южния и Северния полюс, за които толкова често се говори, различните живи същества на земята и под нея, във водата, площта, покрита с гори и други видове растителност, както и водните източници, различните водоеми, количествата морска и сладка вода и различните географски условия — всичко това са неща, които Бог използва, за да поддържа нормални температури, за да оцелее човекът. Това е несъмнено. Само защото Бог внимателно е обмислил всичко това, човекът е способен да живее в среда с толкова подходящи температури. Не трябва да е нито прекалено студено, нито прекалено горещо: Бог със сигурност не е отредил за теб местата, които са прекалено горещи, където температурите надвишават това, към което човешкото тяло може да се приспособи. Места, които са твърде студени, където температурите са твърде ниски, където само за няколко минути след пристигането си човек би замръзнал напълно, до такава степен, че да не може да говори, мозъкът му да се смрази, да не може да мисли и скоро да се задуши — и тези места Бог не е отредил за човечеството. Независимо какви изследвания искат да провеждат хората, дали искат да въвеждат иновации или да преодоляват подобни ограничения — каквито и мисли да имат хората, те никога няма да могат да надхвърлят границите на това, към което човешкото тяло може да се приспособи. Те никога няма да могат да се отърват от тези ограничения, които Бог е създал за човека. Това е така, защото Бог е създал човешките същества и Той най-добре знае към какви температури може да се приспособи човешкото тяло. Самите хора обаче не знаят. Защо казвам, че хората не знаят? Какви глупости са вършили хората? Нима много хора не се опитват постоянно да покорят Северния и Южния полюс? Такива хора винаги са искали да отидат на тези места, за да превземат земята и да се установят там. Това би било абсурдно действие. Дори и да си проучил обстойно полюсите, какво следва? Дори и да успееш да се адаптираш към температурите и да си способен да живееш там, дали би било от каквато и да е полза за човечеството, ако „подобриш“ сегашните условия за живот на Южния и Северния полюс? Човешкият род разполага със среда, в която може да оцелее, но хората не остават там мирно и тихо, а настояват да рискуват на места, където не могат да оцелеят. Какъв е смисълът на това? Животът при тази подходяща температура им е омръзнал, хората са станали нетърпеливи и са били дарени с твърде много благословии. Освен това тази обичайна среда за живот е почти напълно унищожена от хората и сега те смятат, че могат да отидат и на Южния и на Северния полюс, за да нанесат още щети или да преследват някаква „кауза“, че могат да намерят начин да „прокарат нова пътека“. Нима това не е глупаво? Тоест, под ръководството на своя предшественик Сатана, това човечество продължава да върши едно абсурдно нещо след друго, като безразсъдно и необмислено унищожава прекрасния дом, който Бог е създал за него. Това е дело на Сатана. Освен това, тъй като осъзнават, че оцеляването на човечеството на Земята е застрашено в известна степен, много хора търсят възможност да посетят Луната, за да намерят начин да оцелеят там. Но в крайна сметка на Луната няма кислород. Могат ли хората да оцелеят без кислород? Тъй като на Луната няма кислород, тя не е място, където човекът може да остане, но въпреки това той упорито иска да отиде там. Как да наречем такова поведение? То е и самоунищожение. Луната е място без въздух и температурата ѝ не е подходяща за оцеляване на човека — следователно тя не е място, което Бог е отредил за човека.

Темата ни сега — температурата — е нещо, с което хората се сблъскват в ежедневието си. Температурата е нещо, което всички човешки тела могат да усещат, но никой не се замисля как се е появила температурата или кой отговаря за нея и я контролира така, че да е подходяща за оцеляването на хората. Това учим сега. Дали Божията мъдрост е в това? Дали Божието действие е в това? (Да.) Като се има предвид, че Бог е създал среда с температура, подходяща за оцеляването на човека, дали това е един от начините, по които Бог се грижи за всички неща? Така е.

(„Словото“, Т.2, „За познаването на Бог“, „Самият Бог, единственият VIII“)

Предишна: Основната среда за живот, която Бог създава за човешкия род: въздух

Следваща: Основната среда за живот, която Бог създава за човешкия род: звук

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger