Основната среда за живот, която Бог създава за човешкия род: звук

Кое е третото нещо? То също е съществена част от нормалната среда за съществуване на човека, нещо, за което Бог е трябвало да се погрижи, когато е създавал всички неща. То е много важно за Бог и за всяко човешко същество. Ако Бог не се беше погрижил за него, това щеше значително да попречи на оцеляването на човешкия род, т.е. щеше да окаже толкова пагубно въздействие върху живота на човека и неговото тяло от плът, че човешкия род нямаше да може да оцелее в такава среда. Може да се каже, че нито едно живо същество не би могло да оцелее в такава среда. И така, какво е това нещо, за което говоря? Говоря за звука. Бог е създал всичко и всичко живее в Божиите ръце. Всички неща на Божието творение живеят и са в постоянно движение пред очите Му. Искам да кажа, че в съществуването на всяко нещо, създадено от Бог, има стойност и смисъл, т.е. има нещо съществено в съществуването на всяко нещо. В Божиите очи всяко нещо е живо и тъй като всички неща са живи, всяко от тях издава звук. Например Земята се върти постоянно, Слънцето се върти постоянно и Луната също се върти постоянно. Тъй като всички неща се размножават, развиват се и се движат, те постоянно издават звуци. Всички неща на Божието творение, които съществуват на земята, са в постоянен процес на размножаване, развитие и движение. Например основите на планините се движат и местят, а всички живи същества в дълбините на моретата плуват и се движат. Това означава, че тези живи същества, всички неща пред очите на Бог, са в постоянно, закономерно движение, в съответствие с установените модели. И така, какво е това, което се поражда от всички тези неща, които се размножават и развиват в тъмнина и се движат скришом? Звуци — силни, мощни звуци. Отвъд планетата Земя всички планети също са в постоянно движение, а живите същества и организми на тези планети също непрекъснато се размножават, развиват и движат. Тоест, всички неща със и без живот постоянно се движат напред пред очите на Бог и докато го правят, всяко от тях издава и звук. Бог е взел мерки и за тези звуци и вярвам, че вече знаете Неговите съображения за това, нали? Когато се доближиш до самолет, как ти въздейства ревът на двигателя му? Ако останеш близо до него твърде дълго, ушите ти ще оглушеят. Ами сърцето ти — ще може ли да издържи на такова изпитание? Някои хора със слаби сърца не биха издържали. Разбира се, дори тези със силни сърца няма да могат да издържат твърде дълго. Тоест въздействието на звука върху човешкото тяло, независимо дали става въпрос за ушите или сърцето, е изключително важно за всяко човешко същество, а твърде силните звуци вредят на хората. Затова, когато Бог е създал всички неща и след като те са започнали да функционират нормално, Бог е взел подходящи мерки за тези звуци — звуците на всички неща в движение. Това също е един от въпросите, които Бог е трябвало да вземе предвид, когато е създавал жизнената среда за човечеството.

Първо, височината на атмосферата над земната повърхност оказва влияние върху звука. Освен това размерът на пролуките в почвата също променя и влияе на звука. Освен това съществуват различни географски условия, чието сливане също оказва влияние върху звука. Тоест, Бог използва определени методи, за да премахне някои звуци, за да могат хората да оцелеят в такава среда, каквато техните уши и сърца да могат да издържат. В противен случай звуците биха представлявали огромна пречка за оцеляването на човечеството; те биха се превърнали в голямо неудобство в живота му и в сериозен проблем за него. Това означава, че Бог е бил много внимателен при създаването на земята, атмосферата и различните видове географски условия и че във всяко от тях се съдържа Божията мъдрост. Не е необходимо човечеството да го разбира твърде подробно — достатъчно е хората да знаят, че в него се съдържат Божиите действия. А сега Ми кажете: беше ли необходимо това дело, което Бог свърши — прецизното калибриране на звука, за да се поддържа жизнената среда на човечеството и нормалния му живот? (Да.) Тъй като това дело е било необходимо, може ли от тази гледна точка да се каже, че Бог е използвал това дело като начин да се погрижи за всички неща? Бог е осигурил толкова тиха среда на човечеството, за да може човешкото тяло да живее съвсем нормално в нея, без да изпитва смущения, и за да може човешкият род да съществува и да живее нормално. Нима тогава това не е един от начините, по които Бог се грижи за човешкия род? Нима то не е много важно нещо, което Бог е свършил? (Да.) Имало е голяма нужда от него. Как го оценявате? Въпреки че не можете да почувствате, че това е Божие дело, нито пък знаете как Бог е извършил това дело навремето, можете ли все пак да почувствате колко необходимо е било Бог да го извърши? Можете ли да почувствате Божията мъдрост, грижата и мисълта, които е вложил в него? (Да, можем.) Достатъчно е, ако сте в състояние да го почувствате. Има много дела, които Бог е извършил сред нещата на Своето творение, които хората нито могат да почувстват, нито да видят. Повдигам този въпрос само за да ви информирам за Божиите дела, за да можете да опознаете Бог. Това са знаци, които могат да ви помогнат по-добре да опознаете и разберете Бог.

(„Словото“, Т.2, „За познаването на Бог“, „Самият Бог, единственият VIII“)

Предишна: Основната среда за живот, която Бог създава за човешкия род: температура

Следваща: Основната среда за живот, която Бог създава за човешкия род: светлина

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger