Основната среда за живот, която Бог създава за човешкия род: светлина

Четвъртото нещо касае очите на хората. Това е светлината. Тя също е много важна. Когато видиш ярка светлина и нейната яркост достигне определена сила, тя може да заслепи човешките очи. В крайна сметка човешките очи са очи от плът. Те не могат да понесат раздразнение. Нима някой се осмелява да гледа право към слънцето? Някои хора са се опитвали и ако носят слънчеви очила, това е постижимо, но изисква използването на прибори. Без прибори невъоръженото човешко око не може да се изправи срещу слънцето и да гледа право към него. Бог обаче е създал слънцето, за да донесе светлина на човешкия род, и за тази светлина също се е погрижил Той. Бог не просто е завършил създаването на слънцето, не просто го е поставил някъде, без повече да му обръща внимание; не това е начинът, по който Бог върши нещата. Той е много внимателен в действията си и старателно ги обмисля. Бог е създал очите на хората, за да могат да виждат, и предварително е определил параметрите на светлината, при която човек вижда нещата. Това няма да се получи, ако светлината е твърде слаба. Когато е толкова тъмно, че хората не могат да видят пръстите си пред себе си, тогава очите им са загубили функцията си и не служат за нищо. Но прекалено ярката светлина прави човешкото око също толкова неспособно да вижда, тъй като яркостта е непоносима. Затова в жизнената среда на човека Бог е осигурил подходящо количество светлина за човешкото око — количество, което няма да му навреди или да увреди очите на хората, камо ли да причини загуба на функцията им. Затова Бог е добавил слоеве облаци около слънцето и земята и затова плътността на въздуха е в състояние да филтрира правилно тези видове светлина, които може да увредят очите или кожата на хората — те са съизмерими. Освен това цветовете на земята, създадени от Бог, отразяват слънчевата светлина и всички други видове светлина и са в състояние да елиминират онази светлина, която е твърде ярка, за да се адаптира към нея човешкото око. Затова хората могат да се разхождат навън и да водят живота си, без да се налага постоянно да носят много тъмни слънчеви очила. При нормални обстоятелства човешкото око може да вижда нещата в рамките на зрителното си поле, без светлината да му пречи. Тоест няма да е добре, ако светлината е прекалено пронизваща, нито ако е прекалено слаба. Ако е прекалено слаба, очите на хората ще се увредят и след кратка употреба ще се съсипят; ако е прекалено ярка, очите на хората няма да могат да я изтърпят. Точно тази светлина, която хората имат, трябва да бъде подходяща за човешкото око, за да вижда, и Бог е свел до минимум вредата, която светлината причинява на човешкото око, като е използвал различни методи; и въпреки че тази светлина може да бъде от полза или да засегне човешкото око, тя е достатъчна, за да могат хората да достигнат края на живота си, като запазят способността си да използват очите си. Нима Бог не го е обмислил задълбочено? Но дяволът, Сатана, действа, без изобщо да се замисля за това. При Сатана светлината винаги е или твърде ярка, или твърде слаба. Така действа Сатана.

Бог е направил тези неща за всички аспекти на човешкото тяло — за зрението, слуха, вкуса, дишането, чувствата и т.н., за да увеличи максимално адаптивността на човешкия род за оцеляване, така че да може да живее нормално и да продължи да живее. С други думи, настоящата среда за живот, създадена от Бог, е най-подходящата и най-благоприятната среда за оцеляването на човешкия род. Някои хора може да си мислят, че това няма голямо значение, че всичко това е нещо съвсем обикновено. Звукът, светлината и въздухът са неща, които хората смятат за свое изконно право, на което се наслаждават от момента на раждането си. Но зад тези неща, на които можеш да се радваш, работи Бог; това е нещо, което хората трябва да разберат, нещо, което трябва да знаят. Независимо дали смяташ, че не е необходимо да разбираш тези неща или да ги знаеш, накратко, когато Бог ги е създал, Той ги е обмислял дълго, имал е план, имал е конкретни идеи. Той не е поставил човечеството за цял живот в тази среда лесно или лекомислено, без да се замисли по въпроса. Може да ви се стори, че съм говорил твърде приповдигнато за всяко от тези дребни неща, но според Мен всяко нещо, което Бог е осигурил за човешкия род, е необходимо за оцеляването му. В това се крие Божието действие.

(„Словото“, Т.2, „За познаването на Бог“, „Самият Бог, единственият VIII“)

Предишна: Основната среда за живот, която Бог създава за човешкия род: звук

Следваща: Основната среда за живот, която Бог създава за човешкия род: въздушен поток

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger