Основната среда за живот, която Бог създава за човешкия род: въздушен поток

Кое е петото нещо? То е тясно свързано с всеки ден от живота на всеки човек. Толкова тясно е свързано с човешкия живот, че без него човешкото тяло не би могло да живее в този материален свят. Това е въздушния поток. Може би всеки би могъл да разбере словосъчетанието „въздушен поток“ веднага щом го чуе. И така, какво представлява въздушният поток? Може да се каже, че „въздушен поток“ е просто движението на въздуха. Въздушният поток е вятър, който е невидим за човешкото око. Той е и един от начините, по които газовете се движат. И все пак, за какво се отнася „въздушният поток“ на първо място в този разговор? Веднага щом го кажа, ще го разберете. Земята носи планините, моретата и всички неща на творението, докато се върти, а когато се върти, се върти с голяма скорост. Въпреки че не усещаш това въртене, въртенето на Земята все пак съществува. Какво се поражда от нейното въртене? Нима когато тичаш, не се надига вятър и не минава покрай ушите ти? Ако може да се генерира вятър, когато тичаш, как е възможно да няма вятър, когато Земята се върти? Когато Земята се върти, всички неща са в движение. Самата Земя е в движение и се върти с определена скорост, а всички неща на нея също непрекъснато се размножават и развиват. Следователно движението с определена скорост естествено води до въздушен поток. Именно това имам предвид под „въздушен поток“. Нима този въздушен поток не влияе в известна степен на човешкото тяло? Да вземем например тайфуните: обикновените тайфуни не са особено силни, но когато връхлетят, хората дори не могат да стоят стабилно и им е трудно да вървят на вятъра. Дори една крачка е изтощителна, а някои хора дори може да бъдат притиснати към нещо от вятъра и да не са в състояние да помръднат. Това е един от начините, по които въздушният поток може да повлияе на човека. Ако цялата Земя беше покрита с равнини, тогава при въртенето на Земята и всички неща човешкото тяло изобщо нямаше да може да издържи на създадения по този начин въздушен поток. Би било изключително трудно да се реагира в такава ситуация. Ако това наистина беше така, подобен въздушен поток не само би навредил на човечеството, но и би го унищожил напълно. Хората не биха могли да оцелеят в такава среда. Затова Бог е създал различни географски условия, за да разреши проблема с тези въздушни потоци — в различните условия въздушните потоци отслабват, променят посоката, скоростта и силата си. Затова хората могат да видят различни географски обекти като планини, големи планински вериги, равнини, хълмове, котловини, долини, плата и големи реки. Благодарение на тези различни географски особености Бог променя скоростта, посоката и силата на въздушния поток. Това е методът, който Той използва, за да намали или да промени въздушния поток във вятър, чиято скорост, посока и сила са подходящи, така че хората да имат нормална среда, в която да живеят. Това необходимо ли е? (Да.) Да се направи подобно нещо изглежда трудно за хората, но за Бог е лесно, защото Той наблюдава всички неща. За Него не би могло да бъде по-просто или по-лесно да създаде среда с подходящ въздушен поток за човечеството. Следователно в такава среда, създадена от Бог, всяко нещо в цялото Му творение е незаменимо. В съществуването на всяко отделно нещо има стойност и необходимост. Този принцип обаче не се разбира от Сатана или от поквареното човечество. Те продължават да разрушават, застрояват и експлоатират, като напразно мечтаят да превърнат планините в равнини, да запълнят каньоните и да построят небостъргачи върху равнинна земя, за да създадат джунгли от бетон. Бог се надява, че хората може да живеят щастливо, да растат щастливо и да прекарват всеки ден щастливо в тази възможно най-подходяща среда, която Той е подготвил за тях. Затова Бог никога не е бил небрежен в отношението си към околната среда, в която живее човечеството. От температурата до въздуха, от звука до светлината, Бог е направил сложни планове и приготовления, така че телата на хората и тяхната жизнена среда да не бъдат подложени на никаква намеса от природните условия, а вместо това човечеството да може да живее и да се размножава нормално и да живее нормално в хармонично съжителство с всички неща. Всичко това е осигурено от Бог за всички неща и за човечеството.

Виждате ли как Бог се грижи за човешкия род, като е подредил тези пет основни условия за оцеляване на човека? (Да.) Тоест Бог е Създателят на всички най-основни условия за оцеляването на хората и Бог управлява и контролира тези неща; дори и сега, след хилядолетно съществуване на хората, Бог все още непрекъснато прави промени в тяхната жизнена среда, като им осигурява най-добрата и най-подходящата среда, за да може животът им да се поддържа нормално. Докога може да се поддържа тази ситуация? С други думи, докога Бог ще осигурява такава среда? Това ще продължи, докато Бог не завърши напълно Своето дело на управлението. Тогава Бог ще промени средата на живот на човечеството. Възможно е Той да направи тези промени със същите методи, а може и да използва различни методи. Но това, което хората трябва да знаят сега, е, че Бог непрекъснато се грижи за нуждите на човечеството, управлява средата, в която то живее, и я опазва, защитава и поддържа. В такава среда Божиите избраници са способни да живеят нормално и да приемат Божието спасение, порицание и правосъдие. Всички неща продължават да оцеляват благодарение на Божия суверенитет и цялото човечество продължава да се движи напред благодарение на тези условия, осигурени от Бог.

Тази последна част от нашето общение породи ли у вас някакви нови мисли? Осъзнахте ли сега най-голямата разлика между Бог и човека? Кой в крайна сметка е господарят на всички неща? Човекът ли е? (Не.) Тогава каква е разликата между отношението на Бог и на хората към цялото творение? (Бог управлява и подрежда всички неща, докато човекът им се наслаждава.) Съгласни ли сте с това? Най-голямата разлика между Бог и човечеството е, че Бог управлява и се грижи за цялото творение. Той е източникът на всичко и докато Бог се грижи за цялото творение, човечеството му се наслаждава. Тоест човекът се радва на всички неща на творението, когато приеме живота, с който Бог дарява всички неща. Бог е Господарят, а човечеството се радва на плодовете на Божието творение на всички неща. Каква е тогава разликата между Бог и човека от гледна точка на всички неща на Божието творение? Бог може ясно да види законите за растежа на всички неща и Той контролира и управлява тези закони. Тоест всички неща са в полезрението на Бог и в обсега на изпитателния Му поглед. Могат ли хората да видят всички неща? Това, което хората могат да видят, е ограничено до това, което е непосредствено пред тях. Ако изкачиш една планина, това, което виждаш, е само тази планина. Не можеш да видиш какво има от другата страна на планината. Ако отидеш на брега, това, което виждаш, е само едната страна на океана и не можеш да знаеш как изглежда другата страна на океана. Ако влезеш в гора, можеш да видиш растителността пред себе си и около себе си, но не можеш да видиш какво има по-нататък. Хората не могат да видят места, които са по-високо, по-далеко, по-дълбоко. Те могат да видят само това, което се намира непосредствено пред тях, в тяхното полезрение. Дори хората да познават закона, който определя четирите сезона в годината, или законите за растежа на всички неща, те все още не са в състояние да управляват или да се разпореждат с всички неща. И все пак Бог гледа на цялото творение така, както би гледал на машина, която Сам е построил. Той познава в дълбочина всеки компонент и всяка връзка, какви са техните принципи, какви са техните структури и какви са техните предназначения — Бог знае всичко това с най-висока степен на яснота. Следователно Бог е Бог, а човекът е човек! Въпреки че човек може да се задълбочи в изследванията си на науката и законите, които управляват всички неща, тези изследвания са ограничени по обхват, докато Бог контролира всичко, което за човека е неограничен контрол. Човек може да посвети целия си живот на изследване на най-малкото Божие дело, без да постигне истински резултати. Затова, ако използваш единствено знанието и това, което си научил, за да изучаваш Бог, никога няма да си способен да Го опознаеш или да Го разбереш. Но ако избереш пътя на търсене на истината и на Бог и ако гледаш към Бог с намерение да Го опознаеш, тогава един ден ще осъзнаеш, че Божиите действия и Неговата мъдрост са навсякъде, и ще разбереш защо Бог е наречен Господар на всички неща и източник на живот за всички неща. Колкото повече разбиране придобиеш, толкова по-добре ще осъзнаеш защо Бог е наречен Господар на всички неща. Всички неща и всичко, включително и ти, постоянно получават непрекъснат поток от всичко, което Бог осигурява. Ще си в състояние и ясно да почувстваш, че в този свят и сред това човечество никой друг освен Бог не би могъл да притежава способността и същността, с която Той властва, управлява и поддържа съществуването на всички неща. Когато достигнеш това разбиране, наистина ще приемеш, че Бог е твоят Бог. Когато достигнеш този момент, наистина ще си приел Бог и ще Му позволиш да бъде твой Бог и Господар. Когато си придобил такова разбиране и животът ти е достигнал такава точка, Бог вече няма да те изпитва и съди, нито ще поставя някакви изисквания към теб, защото ти ще разбираш Бог, ще познаваш сърцето Му и наистина ще си приел Бог в сърцето си. Това е важна причина да разговаряме по тези теми за Божието господство и управление на всички неща. Целта на това е да се даде на хората повече знание и разбиране — да те накара не просто да признаеш, а да познаваш и разбираш Божиите дела по по-практичен начин.

(„Словото“, Т.2, „За познаването на Бог“, „Самият Бог, единственият VIII“)

Предишна: Основната среда за живот, която Бог създава за човешкия род: светлина

Следваща: Ежедневната храна и течности, които Бог подготвя за човечеството (част 1)

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger