А. Божиите изисквания към човека

605. Сега вие трябва да се стремите да станете Божият народ и да започнете пълното навлизане в правилния път. Да сте Божият народ означава да влезете в Епохата на царството. Днес вие официално започвате да навлизате в обучението на царството и в бъдеще животът ви ще престане да бъде толкова ленив и небрежен, колкото беше преди; ако живеете по този начин, е невъзможно да постигнете стандартите, които Бог изисква от вас. Ако не чувстваш никаква неотложност, това показва, че нямаш желание да се усъвършенстваш, че твоят стремеж е неясен и объркан и че не си способен да изпълняваш Божията воля. Навлизането в обучението на царството е началото на живота на Божия народ — готов ли си да приемеш такова обучение? Готов ли си да изпиташ чувство за неотложност? Готов ли си да живееш под Божията дисциплина? Готов ли си да живееш с Божието порицание? Когато Божиите думи те застигнат и те изпитат, как ще постъпиш? И какво ще направиш, когато се сблъскаш с всички факти? В миналото не бяхте съсредоточени върху живота, а днес трябва да се съсредоточите върху това да навлезете в живота реалност и да се стремите към промени в житейския си нрав. Това е, което трябва да бъде постигнато от хората на царството. Всички, които са Божият народ, трябва да притежават живот, да приемат обучението на царството и да се стремят да променят своя житейски нрав. Това изисква Бог от хората на царството.

Божиите изисквания към хората на царството са следните:

1) Те трябва да приемат Божиите поръчения. Това означава, че трябва да приемат всички слова, изречени в Божието дело от последните дни.

2) Те трябва да навлязат в обучението на царството.

3) Те трябва да се стремят сърцата им да бъдат докоснати от Бог. Когато сърцето ти се е обърнало напълно към Бог и имаш нормален духовен живот, ще живееш в царството на свободата, което означава, че ще живееш под грижите и закрилата на Божията любов. Само когато живееш под грижите и закрилата на Бог, ти ще Му принадлежиш.

4) Те трябва да бъдат спечелени от Бог.

5) Те трябва да се превърнат в проявление на Божията слава на земята.

Тези пет точки са Моите поръчения за вас. Думите Ми са отправени към Божия народ и ако не желаеш да приемеш тези поръчения, Аз няма да те принуждавам — но ако наистина ги приемеш, ще можеш да вършиш Божията воля. Днес вие започвате да приемате Божиите поръчения и се стремите да станете хора на царството и да постигнете стандартите, които се изискват, за да бъдете хора на царството. Това е първата стъпка от навлизането. Ако желаеш да вършиш изцяло Божията воля, трябва да приемеш тези пет поръчения и ако успееш да ги изпълниш, ще бъдеш според Божието сърце и със сигурност отлично ще послужиш на Бог.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Опознайте най-новото дело на Бог и следвайте Неговите стъпки“)

606. Това, което вие сте наследили в този ден, надминава всичко, което са наследили апостолите и пророците през епохите, и е по-велико дори от това на Мойсей и Петър. Благословиите не могат да бъдат получени за ден или два; те трябва да бъдат спечелени чрез голяма жертва. Това означава, че вие трябва да притежавате любов, която е претърпяла облагородяване, трябва да имате голяма вяра и трябва да притежавате многото истини, които Бог изисква да постигнете; нещо повече, трябва да се обърнете към справедливостта, без страх или отстъпление, и да имате боголюбиво сърце, което остава непоклатимо до смъртта. Трябва да имате решителност, трябва да настъпят промени във вашата житейска нагласа, покварата ви трябва да бъде изцелена, трябва да приемете всички Божии намерения, без да се оплаквате, и трябва да бъдете покорни чак до смъртта. Това е, което трябва да постигнете, това е крайната цел на Божието дело и това е, което Бог иска от тази група хора. Тъй като Той ви дава, то със сигурност ще поиска от вас в замяна и със сигурност ще отправи към вас подобаващи изисквания. Следователно има причина за всички Божии дела, което показва защо Бог нееднократно извършва дела, които поставят високи стандарти и строги изисквания. Точно затова трябва да сте изпълнени с вяра в Бог. Казано накратко, всички Божии дела се случват заради вас, за да станете достойни за Неговото наследство. Това не е толкова заради Божията слава, колкото заради вашето спасение и за усъвършенстването на тази група хора, които са страдали толкова много в нечистата земя. Вие трябва да разберете Божията воля. Затова призовавам многото невежи хора, които са лишени от всякакво прозрение или разум: не изпитвайте Бог и не се съпротивлявайте повече. Бог вече е изтърпял страдания, каквито никой човек не е понасял, а преди много време преживя дори по-големи унижения заради човека. От какво още не можете да се откажете? Какво може да е по-важно от Божията воля? Какво може да бъде по-висше от Божията любов? За Бог е достатъчно трудно да върши делото Си в тази нечиста земя; ако на всичкото отгоре човек съзнателно и умишлено прегрешава, Божието дело ще трябва да се удължи. Накратко, това не е в ничий интерес и не носи полза на никого.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Толкова просто ли е Божието дело, колкото си представя човек?“)

607. Думите, които изричам, са истини, насочени към цялото човечество; те не са отправени само към конкретен човек или тип хора. Затова трябва да се съсредоточите, за да разберете Моите думи от гледището на истината, и трябва непременно да се отнасяте към тях с цялото си внимание и искреност; не пренебрегвайте и една-единствена дума или истина, която изричам, и не се отнасяйте лекомислено към всички думи, които изговарям. Аз виждам, че в живота си сте правили много неща, които нямат отношение към истината, и затова изрично ви моля да станете слуги на истината, да не бъдете роби на злобата и грозотата и да не потъпквате истината или да осквернявате което и да е кътче от Божия дом. Това е Моят съвет към вас.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Три съвета“)

608. Надявам се само, че няма да позволите усилията, които съм положил, да отидат напразно, и още повече — че разбирате внимателните грижи, които съм проявявал, и че приемате словата Ми като основа на поведението си като човешки същества. Независимо дали това са думи, в които сте готови да се вслушате или които се радвате да приемете, или ги приемате само с неудобство, вие трябва да се отнасяте към тях сериозно. В противен случай вашият нехаен и равнодушен нрав и държание ще Ме разстроят дълбоко и наистина ще Ме отвратят. Силно се надявам всички вие да четете думите Ми отново и отново — хиляди пъти — и дори да ги научите наизуст. Само така няма да провалите очакванията Ми към вас. Никой от вас обаче не живее по този начин сега. Напротив, всички вие сте потънали в покварен живот — живот на ядене и пиене до насита, и никой от вас не използва думите Ми, за да обогати сърцето и душата си. Поради тази причина достигнах до извод за истинския облик на човечеството: човекът може да Ме предаде по всяко време и никой не може да бъде абсолютно верен на думите Ми.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Един много сериозен проблем: предателството (1)“)

609. Това, което Бог изисква от човека, е неговата неразделна любов; това, което Той изисква, е човек да бъде обзет от Неговите думи и сърцето му да е изпълнено с любов към Него. Да живее според Божиите слова, да търси в думите Му онова, което трябва да открие, да обича Бог заради Неговите думи, да се стреми към думите Му, да живее заради думите Му — това са целите, които човек трябва да се стреми да постигне. Всичко трябва да се гради върху Божиите думи и само тогава човек ще може да отговори на Божиите изисквания. Ако човек не е въоръжен с Божиите слова, тогава той не е нищо друго, освен един червей, обладан от Сатана! Помисли върху това: каква част от Божиите слова е пуснала корени в теб? Кое в живота ти протича според Неговите думи и кое не си изживял в съответствие с тях? Ако Божиите думи не са те завладели напълно, тогава какво точно изпълва сърцето ти? Във всекидневния си живот контролиран ли си от Сатана или си изпълнен с Божиите слова? Дали Неговите думи са фундамента, върху който се основават твоите молитви? Излязъл ли си от негативното си състояние благодарение на просветлението на Божиите слова? Да приемеш Божиите думи като основа на твоето съществуване — ето върху какво трябва да се стреми всеки. Ако Неговите думи не присъстват в твоя живот, тогава ти живееш под влиянието на тъмнината, бунтуваш се срещу Бог, противиш Му се и позориш Неговото име. Вярата на такива хора в Бог не е нищо друго, освен вреда и пречка. Каква част от своя живот си изживял в съответствие с Неговите думи? А каква част не си изживял в съгласие с тях? Колко от онова, което Божието слово е изискало от теб, си изпълнил? Колко е било изгубено в теб? Разсъждавал ли си задълбочено върху тези неща?

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Избави се от влиянието на тъмнината и ще бъдеш придобит от Бог“)

610. Желаете ли да се насладите на благословията Ми на земята, благословия, подобна на небесната? Желаете ли да цените способността си да Ме разбирате, радостта си от Моите думи и познанието си за Мен като най-скъпоценните и значими неща в живота си? Истински способни ли сте да Ми се подчините напълно, без да мислите за собственото си бъдеще? Способни ли сте наистина да се оставите да ви обрека на смърт и да ви водя като овце? Има ли сред вас хора, които са способни да постигнат тези неща? Възможно ли е благословията Ми да бъде добита от всички, които са приети от Мен и са получили обещанията Ми? Разбрахте ли нещичко от тези думи? Ако ви подложа на изпитание, можете ли истински да се оставите на милостта Ми и насред тези изпитания да търсите намеренията Ми и да вникнете в сърцето Ми? Не искам да можеш да говориш прочувствено или да разказваш вълнуващи истории; вместо това те призовавам да свидетелстваш безупречно за Мен и напълно да навлезеш в дълбочината на реалността. Ако не говорех без заобикалки, щеше ли да можеш да се откажеш от всичко около себе си и да се оставиш да те използвам? Не е ли това реалността, която изисквам? Кой е в състояние да вникне в смисъла на думите Ми? Все пак искам вече да не се поддавате на опасения, да бъдете инициативни в навлизането си и да вникнете в същността на думите Ми. Това ще ви помогне да не ги разбирате погрешно и значението им да не остава неясно за вас, което би довело до неспазване на Моите управленски закони. Надявам се чрез думите Ми да разбирате намеренията Ми спрямо вас. Не мислете повече за собственото си бъдеще и действайте в съгласие с обещанието, което Ми дадохте, да се оставите на Божиите разпореждания по всички въпроси. Всички, обитаващи Моя дом, трябва да правят всичко по силите си; ти трябва да даваш най-доброто от себе си за заключителната част от делото Ми на земята. Истински ли желаеш да приложиш тези неща на практика?

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Думите на Бог към цялата вселена“, „Глава 4“)

611. По всяко време народът Ми трябва да се пази от хитрите замисли на Сатана, да пази портата на дома Ми заради Мен. Хората трябва да са способни да се подкрепят взаимно и да се грижат един за друг, за да не попаднат в капана на Сатана, когато вече ще е твърде късно да съжаляват. Защо толкова бързам да ви обуча? Защо ви разказвам фактите за духовния свят? Защо ви напомням и увещавам отново и отново? Замисляли ли сте се някога за това? Дали размишленията ви някога са довели до яснота? Така че вие трябва не само да сте способни да станете по-добри, като надграждате върху основите на миналото, но и да отхвърлите нечистотиите в себе си под напътствието на днешните слова, като позволите на всяка Моя дума да се вкорени и да разцъфне в душата ви и, което е по-важно, да даде повече плод. Това е така, защото не искам ярки и пищни цветя, а изобилни плодове, които не губят своята зрялост. Разбирате ли истинското значение на словата Ми? Макар цветята в оранжерията да са безбройни като звездите и да привличат цялата тълпа от възхитени хора, щом повехнат, те стават толкова раздърпани, колкото измамните замисли на Сатана и никой не проявява интерес към тях. И все пак всички онези, брулени от ветровете и изгаряни от слънцето, които свидетелстват за Мен, макар и да не цъфтят красиво, ще дадат плод, след като цветовете изсъхнат, защото Аз изисквам това. Като изричам тези слова, доколко разбирате? Щом цветовете изсъхнат и дадат плод и след като всички тези плодове могат да се осигурят за Моя наслада, Аз ще завърша цялото Си дело на земята и ще започна да се наслаждавам на кристализацията на Своята мъдрост!

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Думите на Бог към цялата вселена“, „Глава 3“)

612. Дълго време всички хора, които вярват в Бог, искрено са се надявали на красиво назначение и на това, че внезапно ще ги споходи щастие. Всички те се надяват, че преди да разберат, ще се окажат мирно седнали на едно или друго място на небето. Но Аз казвам, че тези хора, с техните прекрасни мисли, никога не са знаели дали са достойни да получат такова щастие, което пада от небето, нито дори дали са достойни да седнат там. В момента вие добре познавате себе си, но въпреки това все още се надявате да избегнете бедствията на последните дни и ръката на Всемогъщия, когато Той наказва злите. Изглежда, че да имат сладки мечти и да искат нещата да са точно както им харесва, е обща черта на всички хора, които Сатана е покварил, а не някакво гениално хрумване на отделен човек. Дори и така да е, Аз все пак искам да сложа край на тези ваши екстравагантни желания, както и на вашето нетърпение да получите благословения. Като се има предвид, че прегрешенията ви са многобройни и че непокорството ви непрекъснато расте, как могат тези неща да прилягат на вашите прекрасни планове за бъдещето? Ако искаш да правиш грешки, както ти е угодно, без нищо да те спира, но в същото време все пак искаш мечтите ти да се сбъднат, тогава настойчиво те моля да си останеш в твоя унес и никога да не се събуждаш — защото твоят сън е празен и когато се изправиш пред праведния Бог, Той няма да направи изключение за теб. Ако просто искаш мечтите ти да се сбъднат, тогава никога не мечтай, а по-скоро винаги се изправяй пред истината и фактите. Това е единственият начин, по който можеш да бъдеш спасен. Какви, по-конкретно, са стъпките на този метод?

Първо, погледни всичките си прегрешения и разгледай всяко свое поведение и всички мисли, които не съответстват на истината.

Това е нещо, което лесно можеш да направиш и вярвам, че всички интелигентни хора са в състояние да го направят. Но тези, които никога не знаят какво се има предвид под „прегрешение“ и „истина“, са изключение, защото на фундаментално ниво те не са интелигентни хора. Говоря на хора, които са били одобрени от Бог, които са честни, не са нарушили сериозно никакви управленски закони и лесно могат да различат собствените си прегрешения. Въпреки че това, което изисквам от вас, е лесно постижимо, то не е единственото нещо, което изисквам от вас. Въпреки всичко се надявам, че няма да се смеете тайно на това изискване и особено, че няма да го презрете или да го приемете лекомислено. Трябва да се отнасяте към него сериозно, а не да го отхвърляте.

Второ, за всяко твое прегрещение и непокорство трябва да търсиш съответната истина и след това да използваш тези истини, за да разрешиш тези проблеми. След това замени твоите грешни деяния и непокорни мисли и действия с практикуване на истината.

Трето, трябва да бъдеш честен човек, а не някой, който винаги се прави на умен и е постоянно лъжлив. (Тук отново ви моля да бъдете честни хора.)

Ако можеш да постигнеш и трите неща, тогава си един от щастливците — човек, чиито мечти се сбъдват и който получава щастлива съдба. Може би ще се отнесете към тези три непривлекателни изисквания сериозно, а може би ще се отнесете към тях безотговорно. Независимо от това Моята цел е да осъществя вашите мечти и да приложа вашите идеали на практика, а не да ви се надсмивам или да ви разигравам.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Прегрешенията ще отведат човека в ада“)

613. Имам надежда за много неща. Надявам се, че можете да се държите подобаващо и възпитано, предано да изпълнявате дълга си, да притежавате истина и човечност, да бъдете хора, които могат да се откажат от всичко, което имат, дори от живота си, заради Бог, и така нататък. Всички тези надежди произтичат от вашите недостатъци, вашата поквара и неподчинение. Ако нито един от разговорите, които съм водил с вас, не е достатъчен, за да привлече вниманието ви, тогава вероятно всичко, което мога да направя сега, е да не казвам нищо повече. Вие обаче разбирате какви ще бъдат резултатите от това. Не се случва често да си почивам, така че ако не говоря, ще направя нещо, което хората да видят. Мога да накарам нечий език да изгние или да направя така, че човек да умре разчленен, или да причиня нервни разстройства на хората и да направя така, че да изглеждат отвратителни по толкова много начини. А бих могъл и да подложа хората на мъчения, които съм приготвил специално за тях. По този начин бих се чувствал радостен, много щастлив и изключително доволен. Винаги се казва, че „доброто се възнаграждава с добро, а злото със зло“, така че защо да не стане така сега? Ако искаш да Ми се противопоставиш и да отсъдиш нещо за Мен, тогава ще накарам устата ти да изгние и това ще Ми достави безкрайно удоволствие. Така е, защото в крайна сметка това, което си направил, не е истината, а още по-малко има нещо общо с живота, докато всичко, което Аз правя, е истината. Всички Мои действия съответстват на принципите на Моето дело и управленските закони, които съм постановил. Затова настоявам всеки от вас да натрупа някаква добродетел, да спре да върши толкова много зло и да се вслуша в Моите изисквания в свободното си време. Тогава ще се чувствам радостен. Ако допринесете за истината (или й дарите) дори една хилядна от усилията, които влагате в плътта, тогава ти казвам, че няма често да извършваш прегрешения и да имаш гнила уста. Не е ли очевидно това?

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Прегрешенията ще отведат човека в ада“)

614. Като едно от творенията човек трябва да стои на мястото си и да се държи добросъвестно. Пази предано онова, което ти е поверено от Създателя. Не се дръж по неуместен начин и не прави неща, които са извън способностите ти или са противни на Бог. Не се опитвай да ставаш велик или да се превръщаш в свръхчовек, или да се издигаш над другите, и недей да се стремиш да станеш Бог. Това са неща, които хората не трябва да жадуват. Стремежът да станеш велик или свръхчовек е абсурден. Стремежът да станеш Бог е още по-позорен — той е отвратителен и жалък. Онова, което е достойно за одобрение и към което творенията трябва най-силно да се стремят, е да станат истински творения. Това е единствената цел, към която трябва да се стремят всички хора.

(„Словото“, Т.2, „За познаването на Бог“, „Самият Бог, единственият I“)

615. Всеки от вас трябва да изпълнява собствените си задължения по най-добрия възможен начин, с отворени и честни сърца, като сте готови да платите необходимата цена. Както казахте, когато дойде денят, Бог няма да бъде нехаен към никого, който е страдал или е платил цена за Него. Струва си да се придържате към такова убеждение и е редно никога да не го забравяте. Само по този начин мога да бъда спокоен за вас. В противен случай вие завинаги ще останете хора, за които не мога да бъда спокоен, и завинаги ще останете обект на Моето отвращение. Ако всички вие можехте да следвате съвестта си, да дадете всичко от себе си за Мен, като не пестите усилия за Моето дело и посвещавате енергията на целия си живот на Моята евангелска работа, нима тогава сърцето Ми не би подскачало често от радост заради вас? По този начин ще мога да бъда напълно спокоен за вас, нали?

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „За назначението“)

616. Способен ли си да предадеш нрава, изразен от Бог във всяка епоха, по конкретен начин, на език, който вярно да предава значението на епохата? Можеш ли ти, който преживяваш Божието дело през последните дни, да опишеш подробно праведния нрав на Бог? Можеш ли да свидетелстваш за Божия нрав ясно и точно? Как ще предадеш видяното и преживяното на онези клети, окаяни и ревностни вярващи, които са гладни и жадни за праведност и очакват от теб да ги поведеш? Що за хора очакват от теб да ги поведеш? Можеш ли да си представиш? Осъзнаваш ли бремето, което лежи на плещите ти, дадената ти задача и своята отговорност? Къде е усетът ти за историческа мисия? Как ще се справиш задоволително с ролята на господар в следващата епоха? Имаш ли силен усет за господство? Как би обяснил господаря на всички неща? Наистина ли е господар на всички живи същества и на всички материални неща в този свят? Какви са плановете ти за напредъка на следващата фаза на делото? Колко хора очакват да станеш техен пастир? Трудна ли е задачата ти? Тези хора са бедни, окаяни, слепи и объркани, те ридаят в тъмнината: „Къде е пътят?“. Как копнеят те за светлината, която, подобно на падаща звезда, внезапно да се спусне и да разпръсне силите на тъмнината, които са потискали хората в продължение на толкова много години. Кой би могъл да знае с какво вълнение се надяват на това и как копнеят за него ден и нощ? Тези дълбоко страдащи хора остават затворени в подземията на мрака, без надежда за освобождение, дори когато навън огрява ден. Кога ще спрат риданията им? Страшно е нещастието на тези слаби духове, които никога не са получавали покой, и те отдавна са затворени в това състояние от безмилостни връзки и замръзнала история. И кой е чувал техните ридания? Кой е виждал окаяното им състояние? Замислял ли си се някога колко натъжено и обезпокоено е Божието сърце? Как търпи Той да гледа как невинното човечество, създадено от собствените Му ръце, е подложено на такова мъчение? В крайна сметка хората са жертвите, които са били отровени. И макар че са оцелели до днес, кой би могъл да знае, че човечеството отдавна е тровено от лукавия? Нима си забравил, че ти си една от жертвите? Нямаш ли желание, от любов към Бог, да се опиташ да спасиш тези оцелели? Не си ли готов да посветиш всичките си сили, за да се отплатиш на Бог, който обича човешкия род като Своя плът и кръв? В края на краищата, какво е разбирането ти за това да бъдеш използван от Бог, за да живееш своя необикновен живот? Наистина ли притежаваш решителността и увереността да живееш изпълнения със смисъл живот на благочестив човек, който служи на Бог?

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Как трябва да изпълниш бъдещата си мисия?“)

617. Ти си сътворено същество и разбира се, трябва да се прекланяш пред Бог и да се стремиш към живот, изпълнен със смисъл. Ако не се прекланяш пред Бог, а живееш в мръсната си плът, тогава не си ли просто един звяр в човешко облекло? Тъй като ти си човешко същество, трябва да се отдадеш на Бог и да понесеш всички страдания! Трябва с радост и увереност да приемеш малкото страдание, на което си подложен днес, и да живееш смислен живот, като Йов и Петър. В този свят човекът носи дрехите на дявола, яде храна от дявола и работи и служи под контрола на дявола, като бива напълно стъпкан в неговата мръсотия. Ако не схващаш смисъла на живота или не намериш истинския път, какво значение има тогава такъв живот? Вие сте хора, които следват правилния път — тези, които търсят усъвършенстване. Вие сте хора, които се надигат в нацията на големия червен дракон — тези, които Бог нарича праведни. Не е ли това най-смисленият живот?

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Практика (2)“)

618. Трябва да се стремите да правите всичко възможно, за да обичате Бог в тази мирна среда. В бъдеще няма да имате повече възможности да обичате Бог, защото хората имат възможност да обичат Бог само в плът; когато живеят в друг свят, никой няма да говори за любов към Бог. Не е ли това отговорността на едно сътворено същество? И така, как трябва да обичате Бог през дните на живота си? Замислял ли си се някога за това? Чакаш да умреш, за да обичаш Бог? Не е ли това празно говорене? Защо днес не се стремиш да обичаш Бог? Може ли обичта към Бог сред разни ангажименти да бъде истинска любов към Бог? Причината, поради която се казва, че тази стъпка от Божието дело скоро ще приключи, е че Бог вече има свидетелство пред Сатана. Така че не е необходимо човек да прави каквото и да било; от него се иска само да се стреми да обича Бог през годините, в които е жив — това е ключът. Тъй като изискванията на Бог не са високи и освен това, понеже в сърцето Му има изгаряща тревога, Той е разкрил обобщение на следващата стъпка от делото, преди да е приключила настоящата стъпка от делото, което ясно показва колко време има; ако Бог не беше разтревожен в сърцето Си, щеше ли да изрича тези слова толкова рано? Именно защото времето е кратко, Бог работи по този начин. Има надежда, че можете да обичате Бог с цялото си сърце, с целия си ум и с цялата си сила, както цените собствения си живот. Не е ли това живот от изключително значение? Къде другаде бихте могли да намерите смисъла на живота? Не сте ли изключително слепи? Желаеш ли да обичаш Бог? Достоен ли е Бог за любовта на човека? Достойни ли са хората за обожанието на човека? И така, какво трябва да направиш? Обичай Бог смело и безрезервно и виж какво ще направи Бог с теб. Виж дали ще те срази. В обобщение, задачата да обичаш Бог е по-важна от това да копираш и записваш нещата за Бог. Трябва да отдадеш първостепенно значение на това, което е най-важно, за да може животът ти да има по-голяма стойност и да е изпълнен с щастие, а след това да чакаш Божията „присъда“ за теб. Чудя се дали твоят план ще включва и любовта към Бог. Пожелавам плановете на всички да се превърнат в това, което е завършено от Бог, и всички те да станат реалност.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Тълкуване на тайните на „Думите на Бог към цялата вселена“, „Глава 42“)

619. Човекът трябва да се стреми да живее смислен живот и да не се задоволява с временните си обстоятелства. За да изживее образа на Петър, той трябва да притежава неговите знания и опит. Човекът трябва да се стреми към по-висши и по-дълбоки неща. Той трябва да се стреми към по-дълбока и по-чиста любов към Бог и към живот, който има стойност и смисъл. Само това е живот; само тогава човекът ще бъде същият като Петър. Трябва да се съсредоточиш върху това да бъдеш инициативен по отношение на навлизането си от положителна страна и не трябва покорно да си позволяваш да отстъпваш назад в името на това да ти е леко за момента, пренебрегвайки по-дълбоки, по-конкретни и по-практични истини. Твоята любов трябва да бъде практична и трябва да намериш начини да се освободиш от този покварен, безгрижен живот, който по нищо не се различава от този на животните. Трябва да живееш живот, който има смисъл, живот, който има стойност, и не трябва да се заблуждаваш или да се отнасяш към своя живот като към играчка, с която да си играеш. За всеки, който се стреми да обича Бог, няма недостижими истини и няма справедливост, за която да не може да остане непоколебим. Как трябва да изживееш живота си? Как трябва да обичаш Бог и да използваш тази любов, за да удовлетвориш Неговите желания? Няма по-важен въпрос в живота ти. Преди всичко ти трябва да имаш такъв стремеж и постоянство и да не бъдеш като тези, които са безгръбначни, тези, които са слаби. Трябва да се научиш как да изживяваш смислен живот и да изживяваш смислени истини, и не бива да се отнасяш към себе си толкова небрежно. Без да го осъзнаваш, животът ти ще премине покрай теб. След това ще имаш ли друга възможност да обичаш Бог? Може ли човек да обича Бог, когато е мъртъв? Ти трябва да имаш същите стремежи и съвест като Петър. Животът ти трябва да е смислен и не трябва да си играеш със себе си. Като човешко същество и като човек, който се стреми към Бог, ти трябва да можеш внимателно да обмислиш как да се отнасяш към живота си, как да се принесеш в жертва на Бог, как да имаш по-смислена вяра в Бог и как, след като обичаш Бог, да Го обичаш по начин, който е по-чист, по-красив и по-добър.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Изживяванията на Петър: знанията му за порицанието и съда“)

620. Точните Божии изисквания към човечеството и онези, които следват Бог, са следните. Той изисква пет неща от онези, които Го следват: истинска вяра, предано следване, пълно подчинение, истинско знание и искрена боязън.

С тези пет неща Бог изисква хората повече да не Го поставят под въпрос и да не Го следват, като използват въображението си или неясни и абстрактни възгледи; те не трябва да следват Бог въз основа на някакви идеи или представи. Той изисква всеки един от онези, които Го следват, да го прави предано, а не половинчато или без отдаденост. Когато Бог поставя някакви изисквания към теб, когато те изпитва, съди те, справя се с теб и те кастри или те дисциплинира и поразява, ти трябва да Му се подчиняваш напълно. Не бива да питате за повода или да поставяте условия, а още по-малко — да говорите за причини. Вашето подчинение трябва да е пълно. Познаването на Бог е областта, в която хората изпитват най-сериозен недостиг. Те често налагат на Бог думи, изрази и слова, които не са свързани с Него, като вярват, че такива думи са най-точното определение на познанието за Бог. Те не знаят, че тези думи, които идват от човешкото въображение, от собствените им разсъждения и собственото им знание, нямат ни най-малка връзка с Божията същина. Затова искам да ви кажа, че когато става въпрос за знанието, което Бог иска хората да притежават, Той не просто иска от теб да познаваш Него и Неговите слова, а и знанието ти за Него да е правилно. Дори и да можеш да кажеш само едно изречение или да осъзнаваш само малка част, тази малка част от осъзнатото да е правилна и вярна и да съответства на същината на Самия Бог. Това е така, защото Бог ненавижда всяка нереалистична или необмислена похвала или възхвала за Него. Нещо повече, Той мрази, когато хората се отнасят към Него като към въздух. Той ненавижда по време на обсъждане на теми за Бог хората да говорят, без да се съобразяват с фактите, да говорят на воля и без колебание, да говорят както намерят за добре; освен това, Той ненавижда онези, които вярват, че познават Бог, и се хвалят с познанието си за Него, като обсъждат теми, свързани с Него, без задръжки и без резерви. Последното от гореспоменатите пет изисквания е сърдечна боязън: това е основното изискване на Бог към всички онези, които Го следват. Когато някой притежава правилно и истинско познание за Бог, той е способен истински да се бои от Бог и да отбягва злото. Тази боязън идва от дълбините на сърцето; тя е доброволна, а не е резултат от натиск от страна на Бог. Бог не иска от теб да му правиш подаръци с хубаво отношение, държане или показно поведение към Него; по-скоро Той иска от теб да се боиш от Него и дълбоко в сърцето си да изпитваш страхопочитание пред Него. Такава боязън се постига в резултат на промени в твоя житейски нрав, на придобиване на познание за Бог и разбиране на Божиите дела, на разбиране на Божията същина и твоето признаване на факта, че си едно от Божиите създания. Следователно, като използвам думата „сърдечна“, за да определя боязънта тук, Моята цел е хората да разберат, че тяхната боязън от Бог трябва да идва от дълбините на сърцата им.

(„Словото“, Т.2, „За познаването на Бог“, „Самият Бог, единственият X“)

621. Сега всички вие трябва да се вгледате в себе си колкото се може по-скоро, за да видите колко предателство към Мен все още таите в душите си. С нетърпение очаквам вашия отговор. Не бъдете повърхностни в отношенията си с Мен! Аз никога не си играя с хората. Ако кажа, че ще направя нещо, то със сигурност ще го направя. Надявам се, че всеки от вас ще приеме думите Ми сериозно и няма да ги възприеме като научна фантастика. Това, което искам от вас, са конкретни действия, а не вашите въображаеми представи. След това трябва да отговорите на въпросите Ми, които са следните:

1) Ако наистина си обслужващ, можеш ли да Ми служиш вярно, без никаква небрежност или негативност?

2) Ако откриеш, че никога не съм те оценявал, ще можеш ли все още да останеш и да Ми служиш цял живот?

3) Ако, въпреки че си положил много усилия, все още се държа към теб студено, ще можеш ли да продължиш да работиш за Мен в неизвестност?

4) Ако, след като си вложил много енергия за Мен, Аз не удовлетворя дребните ти желания, ще се обезсърчиш ли и разочароваш ли от Мен, или дори ще се ядосаш и ще крещиш обиди?

5) Ако винаги си бил много верен, със силна любов към Мен, но страдаш от мъките на болест, бедност и изоставяне от твоите приятели и роднини или ако преживяваш други нещастия в живота, ще продължиш ли да Ми бъдеш верен и да Ме обичаш?

6) Ако никоя от представите в сърцето ти не съвпада с това, което Аз съм направил, как ще извървиш бъдещия си път?

7) Ако не получиш нищо от това, което си се надявал, можеш ли да продължиш да бъдеш Мой последовател?

8) Ако никога не си разбирал целта и значението на Моето дело, можеш ли да бъдеш покорен и да не правиш произволни преценки и заключения?

9) Можеш ли да цениш всички думи, които съм казал, и всички дела, които съм извършил, докато съм бил заедно с човечеството?

10) Способен ли си да бъдеш Мой верен последовател, готов да понася страдания за Мен цял живот, въпреки че не получаваш нищо?

11) Можеш ли заради Мен да се откажеш от обмислянето, планирането или подготовката за бъдещия си път за оцеляване?

Тези въпроси представляват Моите последни изисквания към вас и се надявам, че всички вие можете да Ми отговорите.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Един много сериозен проблем: предателството (2)“)

622. Това, което желая, е твоята лоялност и подчинение сега, твоята любов и свидетелство сега. Дори и да не знаеш в този момент какво е свидетелство или какво е любов, трябва да Ми донесеш всичко от себе си и да Ми предадеш единственото съкровище, което имаш: твоята преданост и подчинение. Трябва да знаеш, че свидетелството за Моята победа над Сатана лежи в рамките на предаността и подчинението на човека, както и свидетелството за Моето пълно завоюване на човека. Задължението на твоята вяра в Мен е да свидетелстваш за Мен, да бъдеш лоялен към Мен и към никой друг, и да бъдеш послушен докрай. Преди да започна следващата стъпка от работата Си, как ще свидетелстваш за Мен? Как ще бъдеш лоялен и послушен към Мен? Посвещаваш ли цялата си преданост на задачата си или просто ще се откажеш? Би ли се подчинил на всяка Моя подредба (дори да е смърт или унищожение), или ще избягаш посред пътя, за да избегнеш наказанието Ми? Аз те наказвам, за да свидетелстваш за Мен и да Ми бъдеш предан и покорен. Нещо повече, настоящото Ми наказание е за да разгърна следващата стъпка от Моята работа и да позволя на работата да напредва безпрепятствено. Затова те приканвам да бъдеш благоразумен и да не се отнасяш нито към живота си, нито към значението на съществуването си като към безполезен пясък. Можеш ли да знаеш точно каква ще бъде работата Ми в бъдеще? Знаеш ли как ще работя в идните дни и как ще се развие работата Ми? Трябва да знаеш значението на твоето впечатление от работата Ми и още повече — значението на вярата си в Мен. Направих толкова много; как бих могъл да се откажа по средата, както си представяш? Свърших толкова много работа; как мога да я унищожа? Наистина, дойдох, за да сложа край на тази епоха. Това е вярно, но освен това трябва да знаеш, че трябва да започна нова епоха, да започна нова работа и най-вече да разпространявам евангелието на царството. Така че трябва да знаеш, че настоящата работа е само да започне една епоха и да постави основата за разпространение на евангелието в бъдещето и за да доведе и бъдещата епоха до край. Работата Ми не е толкова проста, колкото си мислиш, нито е толкова безполезна или безсмислена, както може би смяташ. Затова все още трябва да ти кажа: трябва да отдадеш живота си на Моето дело и нещо повече, трябва да посветиш себе си на Моята слава. Отдавна копнея да свидетелстваш за Мен и още повече копнея да разпространяваш Евангелието Ми. Ти трябва да разбереш какво е в сърцето Ми.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Какво знаеш за вярата?“)

Предишна: XIII. Слова за Божиите изисквания, окуражавания, утехи и предупреждения

Следваща: Б. Божиите увещания и утехи към човека

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger