Християнски танц | „Колко е чудесно, че Всемогъщият Бог дойде!“ | Песен за възхвала

10 март 2024

Какъв удивителен късмет е да срещнеш въплътения Бог!

Христос от последните дни се явява и работи!

Той изразява истината и носи правосъдие.

Бог работи лично, за да спаси човека.

Той изпитва радост и скръб и е толкова нормален.

Бог говори и се смее и е толкова практичен.

Значението на въплъщението е толкова дълбоко

и ни позволява да видим практическия Бог.

За нас е истинска чест да видим Всемогъщия Бог,

възхвалата Му прави духа ни светъл и свободен.

Сърцата ни намират наслада в преклонението пред Всемогъщия Бог.

Щом Го познаваме, животът ни не е напразен.

В последните дни Бог се яви в плът

и лично доведе до съвършенство хората, които Го обичат.

Неговите думи и слова водят Божия народ

и го даряват с истина и живот.

Разобличаването и увещанието в Неговите слова

трябва да пречистят и спасят човека.

Преживяваме Божия съд и Божието порицание

и виждаме Неговата святост и праведност.

Той страда за човека и разбира човешката слабост.

Неговите слова подхранват хората и ги водят към просветление.

Той дава вяра на човека и му носи светлина.

Той допълва това, което липсва у хората, и ги води стъпка по стъпка.

Бог изпитва страданията на човека и го подкрепя при порицанието му.

Постоянно мисли за живота на човека. Само Бог най-много обича хората.

Мълчаливо понася болката от отхвърлянето

и придружава човека в страданието.

Той преодолява всички препятствия, за да води човека напред.

Образът на Всемогъщия Бог ме вдъхновява.

Да се види практическият Бог е рядкост още от древни времена.

Трябва да ценим хубавото време, което прекарваме с Бог.

Сега е нашият шанс да опознаем Божията обичливост.

Нека всички опознаем Всемогъщия Бог.

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger