Християнска Песен „Въплътеният Бог от последните дни извършва главно делото на словото“

26 май 2023

Идването на въплътения Бог от последните дни сложи край на Епохата на благодатта.

Той говори думи, които усъвършенстват и просвещават,

думи, които премахват мястото на неясния Бог от човешкото сърце.

Това не е този етап от делото, който Исус извърши, когато дойде.

Той извършваше чудеса и изцеряваше болните,

проповядваше евангелието на небесното царство

и беше разпънат, за да изкупи всички хора.

В резултат на това в представите си хората вярват, че Бог трябва да бъде такъв.

Въплътеният Бог от последните дни изпълнява и разкрива всичко с думите Си.

В думите Му виждаш какъв е Той; в думите Му виждаш, че Той е Бог.

Въплътеният Бог от последните дни

премахва неясния Бог от човешките представи.

Чрез думите и делата Си Той работи сред всички хора,

че човек да познае реалността на Бог и измества неясния Бог от сърцето на човека.

Чрез думите на Бог в плътта

Той прави човека пълноценен и изпълнява всички неща.

Това е делото, което Бог ще извърши в последните дни.

Въплътеният Бог от последните дни изпълнява и разкрива всичко с думите Си.

В думите Му виждаш какъв е Той; в думите Му виждаш, че Той е Бог.

Бог в плътта говори само думи, тъй като това е делото Му на земята.

Виждаш всичко, което Той е, чрез думите Му, мощни, скромни, велики.

Бог в плътта говори само думи, тъй като това е делото Му на земята.

Виждаш всичко, което Той е, чрез думите Му, мощни, скромни, велики.

Въплътеният Бог от последните дни изпълнява и разкрива всичко с думите Си.

В думите Му виждаш какъв е Той; в думите Му виждаш, че Той е…

Въплътеният Бог от последните дни изпълнява и разкрива всичко с думите Си.

В думите Му виждаш какъв е Той; в думите Му виждаш, че Той е Бог.

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger