Християнска Песен „Обърнете внимание на съдбата на човечеството“

18 май 2023

Бог призовава хората от всички нации,

от всички държави и дори от всички индустрии

да се вслушат в Божия глас, да видят делото на Бог

и да обърнат внимание на съдбата на човечеството,

за да направят Бог най-светият, най-почитаният,

най-висшият и единственият обект на поклонение сред човечеството

и да позволят на цялото човечество да живее под Божието благословение,

точно както потомците на Авраам живяха под обещанието на Йехова

и точно както Адам и Ева, които Бог първо създаде,

живяха в Едемската градина.

Божието дело се издига като мощна вълна.

Никой не може да Го задържи и никой не може да спре похода Му.

Само онези, които слушат внимателно думите Му

и които Го търсят и жадуват за Него,

могат да последват следите Му и да получат обещанието Му.

Тези, които не го направят, ще бъдат застигнати от съкрушително бедствие

и заслужено наказание.

Бог призовава хората от всички нации,

от всички държави и дори от всички индустрии

да се вслушат в Божия глас, да видят делото на Бог

и да обърнат внимание на съдбата на човечеството,

да обърнат внимание на съдбата на човечеството.

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger