Християнска Песен „Христос от последните дни донесе Епохата на царството“

26 май 2023

Идвайки в света на хората,

Исус въведе Епохата на Благодатта и сложи край на Епохата на Закона.

В сетните дни Бог отново доби плът

и с това Свое въплъщение завърши Епохата на Благодатта

и положи начало на Епохата на Царството.

Всички, които успеят да приемат второто Божие въплъщение,

ще бъдат въведени в Епохата на Царството,

като при това ще успеят лично да приемат Божието напътствие.

И тъй, човешките грехове вече са опростени и Бог отново се въплъти,

за да въведе хората в новата епоха,

и започна делото на порицанието и възмездието.

Това Негово дело пренесе човека в по-висш свят.

Всички, подчинили се на Неговата власт, ще се радват на по-висша истина

и ще бъдат още по-благословени.

Те наистина ще живеят в светлината

и ще бъдат дарени с истината, пътя и живота.

При все че Исус свърши много работа сред хората,

Той успя само да послужи като изкупление на всички човеци,

жертвайки се за греховете им;

Той не освободи човека от покварения му нрав.

За избавление на човека от Сатана

Исус трябваше да поеме човешките грехове,

но с по-великото Си дело Бог освободи човека от сатанинската поквара.

И тъй, човешките грехове вече са опростени и Бог отново се въплъти,

за да въведе хората в новата епоха,

и започна делото на порицанието и възмездието.

Това Негово дело пренесе човека в по-висш свят.

Всички, подчинили се на Неговата власт, ще се радват на по-висша истина

и ще бъдат още по-благословени.

Те наистина ще живеят в светлината

и ще бъдат дарени с истината, пътя и живота.

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger