Хвалебствена Песен 2023 „Бог е Господ на цялото сътворение“ А капела

3 април 2023

Навремето наричаха Бог Йехова. После пък беше Месия,

а по-нататък човеците с обич и почит Го наричаха Исус Спасителя.

Обаче днес Бог вече не е Йехова или Исус,

когото хората познаваха в онези минали времена;

Той е Богът, завърнал се в сетните дни – Богът,

който ще постави край на епохата.

Той е Самият Бог, Който се въздига от края на земята

с целия Си нрав и пълен с властност,

благородство и великолепие.

Това е Богът, който се явява пред хората в сетните дни,

но е скрит сред тях.

Той пребивава сред човеците, истински и реален

като жарещото слънце и бушуващия пламък,

изпълнен с мощ и преизпълнен с власт.

Съдът на словото Му няма да пропусне

нито един човек, нито едно нещо

и всеки и всичко

ще бъде пречистено в пламъците.

Ако Спасителят слезеше в сетните дни пак под името Исус

и отново Се родеше в Юдея и се захванеше с делото Си там,

това би доказало, че е създал единствено израилтяните

и само тях е спасил,

както и че няма нищо общо с езичниците.

Нима това не би било в противоречие с думите Му:

„Аз съм Господ, който създаде небесата, земята и всички неща“?

Напусна Юдея и върши делото Си сред езичниците,

защото е не само Бог на израeлтяните,

а Богът на всички създания.

В сетните дни се явява сред езичниците,

защото е не само Йехова, Бог на израилтяните,

а също и Творецът на всички Свои избраници сред езичниците.

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger