Християнска Песен 2023 „Познаваш ли източника на вечния живот?“

3 април 2023

Животът на човека произлиза от Бог,

небесата съществуват благодарение на Бог,

съществуването на земята произтича от силата на Божия живот.

Нищо, което притежава живот, не превъзхожда Божия суверенитет

и нищо, което има енергия, не може да избегне властта на Божията сила.

Така всеки, който и да е той,

трябва да се подчини на Божия суверенитет,

всички трябва да живеят под Божието управление

и никой не може да избяга от Неговата ръка.

Може би сега ти жадуваш да намериш живота,

а може би жадуваш да намериш истината.

Така или иначе, желанието ти е да намериш Бог,

да намериш онзи Бог, на когото можеш да разчиташ

и който може да ти осигури вечен живот.

Ако желаеш вечен живот,

първо трябва да откриеш къде е източникът на вечния живот,

първо трябва да откриеш къде е Бог.

Само Бог представлява неизменен живот

и само на Бог принадлежи пътят на живота,

и само на Бог принадлежи пътят на живота.

Тъй като Бог е неизменен живот,

следователно Той е вечен живот;

тъй като само Бог е пътят на живота,

следователно Самият Бог е пътят на вечния живот.

Бог има суверенитет над всички неща,

а също така е и опората на човека в неговото сърце,

и освен това, Той съществува сред хората.

Само по този начин Той може да даде на хората пътя на живота

и да ги въведе в него.

Бог е дошъл на земята и живее сред хората,

за да може човекът да намери пътя на живота и да може да съществува.

В същото време Бог управлява и всички неща,

за да улесни сътрудничеството с управлението, което упражнява сред хората.

Ето защо, ако признаваш само доктрината,

че Бог е на небето и в сърцето на човека,

но не признаваш истината за Божието присъствие сред хората,

тогава никога няма да намериш живота

и никога няма да намериш пътя на истината,

и никога няма да намериш пътя на истината.

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger