Поредица от проповеди: В търсене на истинската вяра | „Защо делото на Бог за спасението на човечеството преминава през три етапа?“

9 август 2023

В Епохата на закона, за да помогне на хората да живеят правилно на земята, Бог Йехова извърши Своето дело на закона. Израилтяните вярваха, че щом Божието дело в Епохата на закона завърши, те просто трябва да спазват закона и ще бъдат спасени, а когато дойде Месията, ще бъдат взети направо в царството. Когато обаче Господ Исус дойде, за да изрази истината и да извърши делото на изкуплението, еврейският народ се сработи с римското правителство и Го разпна на кръста. В Епохата на благодатта хората мислеха, че с изкуплението на Господ Исус греховете им са простени и те са спасени веднъж завинаги, така че когато Господ се върне, те би трябвало да бъдат взети направо в царството. Господ Исус се е завърнал в сетните дни като Всемогъщ Бог, изразява истини и извършва делото на правосъдието, за да пречисти и спаси напълно човечеството. Той отново е разпнат на кръст от религиозния свят, който се е съюзил с режима на Сатана. Защо всяка стъпка от Божието дело е отричана и осъждана от човечеството? И защо е необходимо Неговото дело на спасението да се извърши в три етапа? Този епизод на „В търсене на истинската вяра“ ще ви поведе към търсене на истината и намиране на отговора.

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger