Християнски танц | „Събираме се радостни, за да възхваляваме Бог“ | Песен за възхвала

23 април 2024

I

Събираме се радостни, за да възхваляваме Бог, и сме толкова щастливи.

Възхваляваме Бог за това, че е станал плът и е наченал нова епоха.

Самият Бог работи и говори сред хората,

Той съди човешката неправедност и разобличава нашата поквара.

Следваме Божиите стъпки и присъстваме на пиршеството на небесното царство.

Лице в лице с Бог виждаме появата Му.

Божият нрав е милостив и е праведен и величествен.

Възхвалявайте и радостни бъдете! Бог победоносно се завърна!

II

Божиите слова ядем и пием, на Бог се молим

и носим сила в сърцата си.

Като разбираме истината, сме озарени и имаме път, който да следваме.

Практикуваме истината и удовлетворяваме Бог, затова сърцата ни са в мир.

Благословени сме, когато свидетелстваме за Бог и Го възхваляваме.

През Божия съд преминаваме и покварата ни се пречиства.

Праведният Божи нрав е толкова обичлив.

Вкусили сме истинската Божия любов и сме постигнали великото Му спасение.

Възхвалявайте и радостни бъдете! Бог победоносно се завърна!

III

Бог е победил Сатана и е създал група от победители.

Големият червен змей е унизен и победен докрай.

Божиите дела са напълно разкрити пред човечеството.

Виждаме, че Бог е така мъдър и всемогъщ.

Милостта на Божието спасение е огромна.

Напълно убедени, ние се прекланяме с почит.

Благодарим на Божия съд и пречистване за нашето спасение.

Възхвалявайте и радостни бъдете! Бог победоносно се завърна!

от „Следвайте Aгнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger