Xристиянско свидетелство „Религията не предлага път към истината“

22 октомври 2023

Тя е църковен старейшина в Тайван. Случайно дочува някой да казва, че Господ се е завърнал като Всемогъщия Бог, Христос от сетните дни. След известно търсене и изследване, тя приема делото на Всемогъщия Бог от сетните дни и приветства завръщането на Господ. Много е въодушевена и иска да напусне религиозната си църква, но тъй като е определена да служи там още известно време като старейшина, тя се тревожи, че братята и сестрите ѝ ще решат, че не е предана на Господ, и това опасение я разколебава. Как избира да постъпи, водена от Божието слово?

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger