Ежедневни Божии слова: Трите етапа на делото | Откъс 11

15 октомври 2023

Защо е това постоянно споменаване на трите етапа на делото? Преминаването на епохите, социалното развитие и променящият се облик на природата — всички следват промените в трите етапа на делото. Човечеството се променя във времето с Божието дело, а не се развива само. Трите етапа на Божието дело се споменават, за да бъдат поставени всички създания и всички хора от всички религии и вероизповедания под властта на един Бог. Независимо към коя религия принадлежиш, накрая всички ще се подчините на властта на Бог. Единствено самият Бог може да извърши това дело; то не може да бъде извършено от нито един религиозен глава. В света съществуват няколко основни религии, като всички имат свой глава или лидер, а последователите им са разпръснати в различни страни и региони по цялата земя; в почти всяка страна, независимо дали е голяма, или малка, има различни религии. Въпреки това, независимо от броя на религиите по света, всички хора във вселената в крайна сметка съществуват под ръководството на един Бог, а съществуването им не се ръководи от глави или лидери на религии. Това означава, че човечеството не е управлявано от определен религиозен глава или лидер; по-точно цялото човечество е под водачеството на Създателя, който е създал небето и земята и всички неща, и който също така е създал човечеството — това е факт. Въпреки че в света има няколко основни религии, независимо от това колко са велики, всички те съществуват под властта на Създателя и никоя от тях не може да излезе извън обхвата на тази власт. Развитието на човечеството, промените в обществото, развитието на естествените науки — всичко това е неразривно свързано с решенията на Създателя и тази работа не може да бъде свършена от нито един религиозен глава. Религиозният глава е просто лидер на определена религия и не може да представлява Бог, нито може да представлява Онзи, който е създал небето и земята и всички неща. Един религиозен глава може да ръководи всички в рамките на цялата религия, но не може да се разпорежда с всички създания под небето — това е всепризнат факт. Религиозният глава е само лидер и не може да бъде равен на Бог (Създателя). Всички неща са в ръцете на Създателя и накрая всички те ще се върнат в Неговите ръце. Човечеството е създадено от Бог и независимо от религията, всеки човек ще се върне под властта на Бог — това е неизбежно. Само Бог е Всевишният сред всички неща, като и най-висшият владетел сред всички създания също трябва да се върне под Неговата власт. Колкото и високо да е положението на един човек, той не може да отведе човечеството до правилната крайна цел и никой не е в състояние да разпредели всички неща според вида им. Самият Йехова създаде човечеството и разпредели всеки според вида му, а когато настъпи краят на времето, Той пак ще върши Сам работата си, като разпределя всички неща според вида им — тази работа не може да бъде свършена от никого другиго освен от Бог. И трите етапа на делото, извършени от началото до днес, бяха извършени от Самия Бог и бяха извършени от единствения Бог. Фактът на трите етапа на делото е фактът на Божието ръководство на цялото човечество — факт, който никой не може да отрече. В края на трите етапа на делото всички неща ще бъдат разпределени според вида си и ще се върнат под властта на Бог, тъй като в цялата вселена съществува само един Бог и няма други религии. Този, който е неспособен да създаде света, ще бъде неспособен и да го доведе до края, докато Този, който е създал света, със сигурност ще бъде способен да направи това. Ето защо, ако някой не е в състояние да доведе епохата до нейния край и само може да помогне на човека да култивира съзнанието си, тогава той със сигурност няма да бъде Бог и със сигурност няма да бъде Господ на човечеството. Той ще бъде неспособен да извърши такова велико дело; има само един, който може да го извърши, и всички, които са неспособни да извършат това дело, със сигурност са врагове, а не Бог. Всички зли религии са несъвместими с Бог и тъй като са несъвместими с Бог, те са Негови врагове. Цялото дело се извършва от този единствен истински Бог и цялата вселена се ръководи от този единствен Бог. Независимо дали това е Неговото дело в Израил или в Китай, независимо дали делото се извършва от Духа или от плътта, всичко се извършва от Самия Бог и не може да бъде извършено от никого другиго. Именно защото е Бог на цялото човечество, Той работи свободно, неограничен от никакви условия — това е най-великото от всички видения. Като Божие създание, ако искаш да изпълняваш своя дълг на Божие създание и да разбираш Божията воля, трябва да разбираш Божието дело, да разбираш Божията воля за създанията, да разбираш Неговия план за управление и да разбираш цялото значение на делото, което Той върши. Онези, които не разбират всичко това, не са пълноценни Божии създания! Като Божие създание, ако не разбираш откъде си произлязъл, не разбираш историята на човечеството и цялото дело, извършено от Бог, и освен това не разбираш как се е развило човечеството до днес и не разбираш кой господства над цялото човечество, тогава ти не можеш да изпълняваш своя дълг. Бог е водил човечеството до днес и откакто е създал човека на земята, никога не го е изоставял. Светият Дух никога не спира да работи, никога не е спирал да води хората и никога не ги е напускал. Но хората не осъзнават, че има Бог, и още по-малко Го познават. Има ли нещо по-унизително от това за всички Божии създания? Бог лично води хората, но те не разбират Божието дело. Ти си Божие създание, но не разбираш собствената си история и не знаеш кой те е водил по пътя, оставаш в неведение за делото, извършено от Бог, и затова не можеш да Го познаваш. Ако и сега не знаеш всичко това, тогава никога няма да можеш да притежаваш необходимите качества да свидетелстваш за Бог. Днес Създателят отново лично води всички хора и ги кара да виждат Неговата мъдрост, всемогъщество, спасение и великолепие. Но ти все още не осъзнаваш и не разбираш — тогава не си ли ти този, който няма да получи спасение? Тези, които принадлежат на Сатана, не разбират Божиите думи, докато тези, които принадлежат на Бог, чуват Неговия глас. Всички, които осъзнават и разбират думите, които изричам, са тези, които ще бъдат спасени и ще свидетелстват за Бог; всички, които не разбират думите, които изричам, не могат да свидетелстват за Бог и са тези, които ще бъдат пропъдени. Онези, които не разбират Божията воля и не осъзнават Божието дело, не са способни да постигнат познаването за Бог и такива хора не могат да свидетелстват за Него. Ако искате да свидетелствате за Бог, тогава трябва да Го познавате; познаването на Бог се постига чрез Божието дело. Като цяло, ако искате да познавате Бог, трябва да познавате Божието дело: познаването на Божието дело е от изключителна важност. Когато трите етапа на делото приключат, ще се създаде група от тези, които свидетелстват за Бог — група от хората, които познават Бог. Всички те ще познават Бог и ще могат да прилагат истината на практика. Те ще притежават човешка природа и разум и всички ще познават трите етапа на Божието дело на спасението. Това е делото, което ще бъде завършено в края, и тези хора са кристализацията на делото на шестхилядолетното управление и са най-силното свидетелство за окончателното поражение на Сатана. Тези, които могат да свидетелстват за Бог, ще успеят да получат Божието обещание и благословия и ще бъдат групата, която ще остане в самия край, групата, която притежава Божията власт и свидетелства за Бог. Вероятно всички сред вас могат да станат членове на тази група, а може би само половината или само няколко — това зависи от вашата воля и от вашия стремеж.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Познаването на трите етапа на Божието дело е пътят към познаване на Бог“)

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger