Ежедневни Божии слова: Трите етапа на делото | Откъс 5

15 октомври 2023

Делото на управление на човечеството е разделено на три етапа, което означава, че делото на спасение на човечеството е разделено на три етапа. Тези три етапа не включват делото на сътворението на света, а по-скоро са трите етапа на делото в Епохата на закона, Епохата на благодатта и Епохата на царството. Делото на сътворение на света беше дело на създаване на цялото човечество. Това не беше делото на спасение на човечеството и няма връзка с него, защото когато беше създаден светът, човечеството не беше покварено от Сатана и нямаше нужда да се извършва делото на спасение на човечеството. Делото на спасение на човечеството започна едва след като човечеството беше покварено от Сатана и затова и делото на управление на човечеството започна след покварата на човечеството. С други думи, Божието управление на човека започна в резултат на делото на спасение на човечеството и не произтича от делото на сътворение на света. Делото на управление влезе в ход едва след придобиването на покварен нрав от човечеството и затова делото на управление на човечеството включва три части, а не четири етапа или четири епохи. Това е единственият правилен начин за определяне на Божието управление на човечеството. Когато финалната епоха приключи, делото на управление на човечеството ще бъде напълно завършено. Приключването на делото на управление означава, че делото на спасение на цялото човечество ще е било напълно завършено и че тази фаза оттук насетне е приключила за човечеството. Без делото на спасение на цялото човечество няма да съществува делото на управление на човечеството, нито ще ги има трите етапа на делото. Йехова завърши сътворението на света и започна делото на Епохата на закона именно заради греховността на човечеството и заради спешната нужда от спасение на хората. Едва тогава започна делото на управление на човечеството, което означава, че и делото на спасение на човечеството започна едва тогава. „Управление на човечеството“ не означава напътстване на живота на новосъздаденото човечество на земята (тоест на непоквареното все още човечество). Това е по-скоро спасение на поквареното от Сатана човечество, тоест преобразяване на това покварено човечество. Това е значението на „управление на човечеството“. Делото на спасение на човечеството не включва делото на сътворение на света и затова делото на управление на човечеството също не включва делото на сътворение на света, а по-скоро включва само трите етапа на делото, които са отделни от сътворението на света. За да разберете делото на управление на човечеството, трябва да познавате историята на трите етапа на делото — всеки трябва да е запознат с нея, за да бъде спасен. Като Божии създания трябва да приемете, че човекът е създаден от Бог, и трябва да разпознаете източника на човешката поквара и още по-важно — процеса на спасението на човека. Ако знаете само как да се държите според догмите в опит да спечелите Божието благоволение, но нямате представа как Бог спасява човечеството или какъв е източникът на човешката поквара, значи това ви липсва като Божие създание. Не трябва да се задоволяваш с това само да разбереш истините, които могат да бъдат приложени на практика, като същевременно оставаш невеж за по-широкия обхват на Божието дело на управление. Ако е така, значи си твърде догматичен. В трите етапа на делото се крие тайната на Божието управление на човека, появата на Евангелието на целия свят, най-голямата загадка в цялото човечество. Те са и в основата на разпространението на Евангелието. Ако се съсредоточаваш единствено върху разбирането на прости истини, свързани с живота ти, и не знаеш нищо за това, за най-големите тайнства и видения, то тогава животът ти не наподобява ли дефектна стока, която не става за друго освен за гледане?

Ако човекът се съсредоточава само върху практиката и възприема Божието дело и нещата, които трябва да знае, като второстепенни, това не е ли като поговорката „на триците скъп, на брашното евтин“? Трябва да знаеш това, което трябва да знаеш, и трябва да приложиш на практика това, което трябва да приложиш на практика. Едва тогава ще знаеш как да се стремиш към истината. Когато дойде денят да разпространиш Евангелието, ако можеш да казваш само, че Бог е велик и праведен, че Той е върховният Бог, Бог, с когото никой велик човек не може да се сравнява, и че Той е Бог, над когото няма никого другиго; ако можеш да казваш само тези неуместни и повърхностни думи, като същевременно си напълно неспособен да изричаш думи, които са от първостепенно значение и които имат същина; ако нямаш какво да кажеш за познаването на Бог или за Божието дело и, освен това, не можеш да обясниш истината или да осигуриш това, което липсва в човека, то тогава човек като теб не е в състояние да изпълнява добре своя дълг. Свидетелстването за Бог и разпространението на Евангелието на царството не е лесна работа. Трябва първо да разполагаш с истината и с виденията, които трябва да бъдат разбрани. Когато си наясно с виденията и с истината за различните аспекти на Божието дело и в сърцето си познаваш Божието дело, и независимо от това какво предприема Бог — било то праведен съд или облагородяване на човека — ти имаш най-голямото видение за своя основа и притежаваш правилната истина, която да прилагаш на практика, и тогава ще можеш да следваш Бог до самия край. Ти трябва да знаеш, че независимо от това какво дело извършва Бог, целта на делото Му не се променя, същината на делото Му не се променя и волята Му относно хората не се променя. Колкото и жестоки да са думите Му, колкото и да е неблагоприятна средата, принципите на делото Му няма да се променят, както и намерението Му да спаси човека няма да се промени. Ако това не е делото на разкриването на края на човека или на назначението му и не е делото от последния етап, или делото на завършване на целия Божи план за управление, и ако е през времето, когато Той обработва човека, тогава същината на делото Му няма да се промени. Тя винаги ще бъде спасението на човечеството. Това трябва да е в основата на вярата ви в Бог. Целта на трите етапа на делото е спасението на цялото човечество — това означава цялостно спасение на човека от влиянието на Сатана. Въпреки че всеки един от трите етапа на делото има различна цел и значение, всеки е част от делото на спасение на човечеството и всеки представлява различно дело на спасение, извършено според потребностите на човечеството. След като целта на тези три етапа на делото ти стане ясна, ще знаеш как да оцениш значението на всеки етап от делото и ще разбереш как да действаш, за да задоволиш желанието на Бог. Ако можеш да достигнеш до това състояние, тогава това — най-голямото от всички видения — ще стане основа на вярата ти в Бог. Ти не трябва да се стремиш само към лесни начини за практикуване или дълбоки истини, а трябва да комбинираш видения с практика, така че едновременно да има истини, които могат да бъдат приложени на практика, и знание, основано на видения. Само тогава ще си човек, който всестранно се стреми към истината.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Познаването на трите етапа на Божието дело е пътят към познаване на Бог“)

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger