Християнски танц | „Нашата радост от Божието спасение“ | Песен за възхвала

19 април 2024

Пеем и танцуваме! О, ние, радостни хора с пламтящи сърца.

Получаваме Твоето спасение, отдаваме сърцата си.

Възхваляваме Те с гръмки гласове, радостно танцуваме за Теб.

Надигаме се, за да се стремим към истината.

Вече не сме негативни, а сърцата ни намират свобода.

Отваряме сърцата си, следваме ритъма, ръка за ръка, сърце до сърце.

Отваряме сърцата си, следваме ритъма,

искаме да почувстваш нашата радост.

Не искаме да Ти причиняваме повече скръб.

Отваряме сърцата си, ръцете си движим в танц.

Кой трогва сърцата ни? За кого текат сълзите ни?

Твоят съд ни очиства; развълнувани сме до сълзи.

Приветстваме надеждата с отворени обятия.

Практикуваме истината, стремим се да обичаме Бог и да живеем за Бог;

бавно скръбта ни изчезва.

Бог е милостив, Той сее семената на любовта.

Ние от прах се превръщаме в хубав плод.

Бог е милостив, Той сее семената на любовта.

Поквареното човечество е облагодетелствано;

и се радва на такова велико спасение.

О, Всемогъщи Боже! Толкова много ни обичаш!

В този живот живеем само за Теб.

Макар че изпитанията ни носят болка, Твоята любов е с нас.

Ще Те следваме докрай.

Практикуваме истината и предано се подчиняваме;

не искаме да се тревожиш за нас.

В този живот живеем само за Теб.

Ще сме посветени на Теб до последния си дъх.

В този живот живеем само за Теб.

Такива прекрасни песни, такъв радостен танц,

само за Теб, само за Теб, само за Теб, само за Теб.

от „Следвайте Aгнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger