Християнски танц | „Възхвалявайте завършването на великото Божие дело“ | Песен за възхвала

30 март 2024

В последните дни Христос използва словото, за да съди човечеството,

и открива нова епоха — Епохата на царството.

Всички неща се обновяват чрез Божиите слова,

всичко е красиво и ново.

Всяко едно нещо е съживено, всичко е обновено, всичко е променено.

Радостни пеем възхвали на Бог.

Звукът на нашите възхвали се разнася из небесата.

О, възхвалявайте Го! О, извисете глас! О, пейте!

Целият Божи народ прелива от възхвали за Бог!

О, възхвалявайте Го! О, извисете глас! О, пейте!

Целият Божи народ прелива от възхвали за Бог!

Правосъдието е започнало от Божия дом

и разкрива праведния Божи нрав.

Божият народ се прекланя пред Него,

за да приеме правосъдието Му и да се пречисти.

Божиите слова ни водят през изпитания и трудности,

свидетелстваме и придобиваме Неговото одобрение.

Удостоени сме с Божието поръчение

да разпространяваме Неговите дела и да свидетелстваме за тях.

О, възхвалявайте Го! О, извисете глас! О, пейте!

Целият Божи народ прелива от възхвали за Бог!

О, възхвалявайте Го! О, извисете глас! О, пейте!

Целият Божи народ прелива от възхвали за Бог!

Божиите слова са мъдри и всемогъщи.

Хората трудно ги проумяват, напълно сме убедени.

Божиите слова осъществяват всичко,

категоризират всички хора според типа им.

Онези, които обичат Бог, винаги Му се подчиняват,

но всички онези, които Му се противопоставят, ще бъдат унищожени.

Ние възхваляваме всемогъществото и мъдростта на Бог

и възхваляваме Неговия праведен нрав.

О, възхвалявайте Го! О, извисете глас! О, пейте!

Целият Божи народ прелива от възхвали за Бог!

О, възхвалявайте Го! О, извисете глас! О, пейте!

Целият Божи народ прелива от възхвали за Бог!

Възхвалявайте завършването на великото Божие дело,

Бог е създал група от победители.

Божиите избраници приемат Неговата внимателна проверка

и изпълняват дълга си на своето място.

С цялото си сърце и душа се опитват да удовлетворят Бог.

Той довежда до съвършенство онези, които Го обичат.

Целият свят прелива от праведност и святост,

царството е красиво и вечно ново.

О, възхвалявайте Го! О, извисете глас! О, пейте!

Песните ни за възхвала никога няма да свършат!

О, възхвалявайте Го! О, извисете глас! О, пейте!

Песните ни за възхвала никога няма да свършат!

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger