Християнски танц | „Възхвалявайте победата на Всемогъщия Бог“ | Песен за възхвала

8 юли 2024

I

Изпейте песен за възхвала на Всемогъщия Бог.

Звукът на песента излита от сърцата ни.

Хвала на Бог, който се въплъти в света

и изразява истината, за да пречисти и спаси човечеството.

Ние чуваме гласа Му и Го виждаме да се явява.

Със сърца, изпълнени с радост, се връщаме в Божия дом.

Ядем и пием Божиите слова и се наслаждаваме на делото на Светия Дух.

Разбираме истината и сърцата ни са освободени.

Виждаме, че Божиите слова са истината, пътят и животът.

Те са пътят към вечния живот.

Те са пътят към вечния живот.

Защо Божиите избраници са изпълнени с радост?

Присъстваме на пиршеството на небесното царство, живеем пред Бог.

Защо Сион ликува непрестанно?

Божието царство е дошло на света.

II

Изпейте песен за възхвала на Всемогъщия Бог.

Звукът на песента възпява нашата любов към Бог.

Възхвалявайте Божия праведен и величествен съд,

който ни пречиства и спасява напълно.

Приемаме съда на Неговите слова

и поквареният ни нрав се пречиства.

Макар да страдаме от изпитанията и облагородяването,

нравът ни се е променил и ние ставаме нови хора.

Практикуването на истината ни освободи и ние живеем в светлината.

Обичаме Бог чисто и честно.

Обичаме Бог чисто и честно.

Защо всички народи се покоряват на Бог?

Ние познаваме Бог и имаме богобоязливи сърца.

Защо всички народи Го възхваляват заедно?

Ние сме освободени от Сатана и постигаме спасение.

III

Изпейте песен за възхвала на Всемогъщия Бог.

Звукът на песента разтърсва целия свят.

Възхвалявайте Божиите слова, които показват Неговото всемогъщество,

побеждават Сатана и създават група от победители.

Божиите слова се разпространяват сред всички народи и по всички земи.

Настъпи праведното Христово царство.

Божиите слова властват на земята.

Всички нации и всички народи заедно почитат Бог.

Целият Божий народ живее в светлината и идва да Му се поклони,

наслаждава се на небесни благословии на земята,

наслаждава се на небесни благословии на земята.

Защо всички неща се радват заедно?

Бог завърши велико дело и се завърна победител.

Защо небето и земята изглеждат напълно нови?

Божията слава сияе по целия небосвод.

от „Следвайте Агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger