Ежедневни Божии слова: Познаване на Божието дело | Откъс 141

22 юни 2023

Да познаваме Божието дело в тези времена в по-голямата си част означава да знаем какво е основното служение на въплътения Бог в последните дни и какво е дошъл да направи на земята. И преди съм споменавал в словата Си, че Бог дойде на земята (в последните дни), за да даде пример, преди да Си тръгне. Как Бог дава този пример? Той прави това, като изговаря думи, като работи и говори по цялата земя. Това е Божието дело през последните дни. Той говори само за да направи земята свят от думи, така че да се погрижи за всички и да ги просвети чрез думите Си, и така духът на човека да се събуди и той да придобие яснота за виденията. В последните дни въплътеният Бог дойде на земята главно за да говори думи. Когато Исус дойде, Той разпространи евангелието на небесното царство и завърши изкупителното дело на разпъването на кръста. Той сложи край на Епохата на закона и премахна всичко старо. Идването на Исус сложи край на Епохата на закона и възвести Епохата на благодатта. Идването на въплътения Бог от последните дни сложи край на Епохата на благодатта. Той дойде главно за да говори думите Си, да използва думи, за да направи човека съвършен, да просвети и озари човека и да премахне мястото на неясния Бог от сърцето му. Това не е този етап от делото, който Исус извърши, когато дойде. Когато Исус дойде, Той извърши много чудеса, изцеряваше болните, изгонваше демони и завърши изкупителното дело на разпъването на кръста. В резултат на това в представите си хората вярват, че Бог трябва да бъде такъв. Защото когато Исус дойде, Неговата работа не беше да премахне образа на неясния Бог от сърцето на човека. Когато Той дойде, Той беше разпънат, изцеряваше болните, изгонваше демони и разпространяваше евангелието на небесното царство. От една страна въплъщението на Бог през последните дни измества неясния Бог от човешките представи, така че в сърцето на човека да не остане образ на неясен Бог. Чрез реалните Си думи и дела, чрез движението Си по всички земи и изключително реалното и нормално дело, което върши сред хората, Той прави така, че човек да познае реалността на Бог и измества неясния Бог от сърцето на човека. От друга страна Бог използва думите, изречени от Неговата плът, за да направи човека завършен и да доведе до край всяко нещо. Това е делото, което Бог ще извърши в последните дни.

Какво трябва да знаете:

1. Делото на Бог не е свръхестествено и не трябва да имате определени представи за него.

2. Трябва да разберете основното дело, което въплътеният Бог дойде да извърши този път.

Той не дойде, за да изцерява болните, да изгонва демони или да върши чудеса, нито пък дойде, за да разпространява евангелието на покаянието или да дава изкупление на човека. Това е така, защото Исус вече извърши това дело, а Бог не повтаря едно и също дело. Днес Бог дойде, за да сложи край на Епохата на благодатта и да премахне всички практики от Епохата на благодатта. Практическият Бог дойде главно за да покаже, че е реален. Когато Исус дойде, Той каза малко думи. Той предимно показваше и извършваше знамения и чудеса, изцеряваше болни и прогонваше демони или пък изговаряше пророчества, за да убеди хората и да ги накара да видят, че Той наистина е Бог и че е безпристрастен Бог. В крайна сметка Той завърши делото на разпъването на кръста. Днешният Бог не показва знамения и чудеса, нито изцерява болните или изгонва демони. Когато Исус дойде, делото, което Той извърши, представляваше една част от Бог, но този път Бог дойде, за да извърши следващия етап от делото, защото Бог не повтаря едно и също дело; Той е Богът, който е винаги нов и никога стар, и така всичко, което виждате днес, са думите и делото на практическия Бог.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Познаване на Божието дело днес“)

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger