Християнска Песен „Правосъдното дело е да се пречисти човекът от покварата“

21 юни 2023

Преди Бог да изкупи човека,

Сатана вече е вложил много отрова в него.

След хиляди години поквара от Сатана

в човека се е появила природа,

която се противопоставя на Бог.

Така че, когато човекът е бил изкупен,

това е било само случай на изкупление,

при който за човека е била платена висока цена,

но отровната природа в него не е била премахната.

Човекът е толкова осквернен, че трябва да премине през промяна,

преди да стане достоен да служи на Бог.

Чрез това дело на съд и порицание

човек ще разбере напълно

нечистата и покварена природа в себе си

и ще може да се промени напълно и да се очисти.

Само по този начин човек може да стане достоен

да се завърне пред Божия престол.

Цялото дело, което се извършва днес,

е необходимо, за да може човек да бъде пречистен и променен;

чрез осъждане и порицаване в словото, както и чрез облагородяване,

човекът може да се отърве от покварата си и да бъде пречистен.

Този етап не е толкова дело за спасение,

колкото дело за пречистване.

Всъщност този етап е етапът на завоюването,

а също и вторият етап от делото на спасението.

В него Бог печели човека чрез съд,

а чрез използването на словото за облагородяване, осъждане и разкриване

биват разкрити напълно всички нечистотии, възприятия,

мотиви и лични стремежи, които съществуват в човешките сърца.

Чрез това дело на съд и порицание

човек ще разбере напълно

нечистата и покварена природа в себе си

и ще може да се промени напълно и да се очисти.

Само по този начин човек може да стане достоен

да се завърне пред Божия престол.

Въпреки че човекът е получил изкупление

и прошка за греховете си, това значи само, че Бог ги загърбва.

Когато обаче човекът, който живее в тяло от плът,

не е получил освобождение от греха,

той може само да продължава да греши,

безкрайно проявявайки своя покварен сатанински нрав.

По-голямата част от човечеството греши през деня

и се разкайва вечер.

Така че, дори приносът за грях да имаше постоянен ефект за човека,

той не би могъл да го спаси от греха.

Само половината от делото на спасението е било извършено,

тъй като човекът все още има покварен нрав.

Чрез това дело на съд и порицание

човек ще разбере напълно

нечистата и покварена природа в себе си

и ще може да се промени напълно и да се очисти.

Само по този начин човек може да стане достоен

да се завърне пред Божия престол.

Не е лесно за човека да осъзнае греховете си;

той не е в състояние да разпознае дълбоко вкоренената си природа.

Това може да бъде постигнато единствено чрез осъждане чрез словото.

Само по този начин човек може постепенно да бъде променен оттук насетне.

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger