Християнски танц | „Такава радост е да си честен човек“ | Песен за възхвала

22 март 2024

Разбирането на истината освобождава духа ми и ме ощастливява.

Изпълнен съм с вяра в Божието слово и не тая никакви съмнения.

В мен няма негативност, не отстъпвам и никога не се отчайвам.

Предано изпълнявам дълга си и плътта не ме възпира.

Макар да не съм много способен, имам честно сърце.

Всичко правя според принципа и удовлетворявам Божията воля.

Практикувам истината, подчинявам се на Бог

и се опитвам да бъда честен човек.

Аз съм открит и добросъвестен, не мамя и живея в светлината.

Честни хора, елате бързо, нека да поговорим откровено.

Всички боголюбиви хора, елате да се съберем

и да се обединим като добри приятели.

Всички истинолюбиви хора са братя и сестри.

О, щастливи хора, елате да пеем и танцуваме във възхвала на Бог.

Яденето и пиенето на Божиите слова

и общението за истината ме ощастливява.

Често да се моля и да общувам с Бог ми доставя несравнимо удоволствие.

Разбирането на истината ми даде път за практикуване,

и вече нищо не ме възпира.

Отърсването от всички окови на плътта е благодарение на Божията благодат.

Наистина съм благословен да живея в Божиите слова и Бог да е до мен.

Истинското щастие е взаимно да се обичаме и да си сътрудничим в разбирателство.

Като практикувам и изживявам Божиите слова,

аз се наслаждавам на делото на Светия дух.

Постепенно навлизам в истината реалност и животът ми расте.

Честни хора, елате бързо, нека да поговорим откровено.

Всички боголюбиви хора, елате да се съберем

и да се обединим като добри приятели.

Всички истинолюбиви хора са братя и сестри.

О, щастливи хора, елате да пеем и танцуваме във възхвала на Бог.

Честни хора, елате бързо, нека да поговорим откровено.

Всички боголюбиви хора, елате да се съберем

и да се обединим като добри приятели.

Всички истинолюбиви хора са братя и сестри.

О, щастливи хора, елате да пеем и танцуваме във възхвала на Бог.

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger