Поредица от проповеди: В търсене на истинската вяра | „Вярата във Всемогъщия Бог представлява ли предателство към Господ Исус?“

30 август 2023

Всемогъщият Бог, Христос от сетните дни, се е явил и работи, изричайки истини за спасението на човечеството. „Словото се явява в плът“ са милиони думи, публикувани онлайн, сияещи от Изтока до Запада като ярка светлина и разтърсващи целия свят. Все повече хора от всички страни, региони и вероизповедания, които обичат истината, са прочели Божието слово, чули са Божия глас и са го приели ревностно. Евангелието на царството се разпространява с неспирна сила и мощ и точно изпълнява библейските пророчества: „И в последните дни планината на дома на Йехова ще се утвърди на върха на планините и ще се издигне над хълмовете; и всички народи ще се стичат към нея“ (Исая 2:2). „Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия син“ (Матей 24:27). (РИ ББД) Въпреки това мнозина вярващи все още не приемат Всемогъщия Бог, защото Той изглежда като обикновен човек, не се спуска върху облак и не е с облика на Господ Исус, или пък защото Всемогъщият Бог не се нарича Исус, а името „Всемогъщ Бог“ не е споменато в Библията. Те дори заклеймяват вярата във Всемогъщия Бог като предателство спрямо Господ Исус. В резултат от това те още не са приветствали Господ и се превиват под тежестта на бедствията. Дали, приемайки Всемогъщия Бог, действително предаваме Господа Исус, или не? В този епизод от „В търсене на истинската вяра“ можем да научим още за Божието явяване и дело и да се опитаме да намерим отговора.

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger