Християнска Песен „Значението на Божиите слова“

21 април 2024

Като абсолютен минимум вярващите в Бог външно трябва да са с добри обноски.

Най-важното е да притежават Божието слово.

При никакви обстоятелства не се отвръщай от словото Му.

Чрез Божието слово се достига познанието за Него

и до удовлетворяване на волята Му.

Един ден всеки народ, вероизповедание, религия и сектор

ще бъдат завоювани от словото Му.

Бог ще говори директно

и всички хора ще държат Божиите слова в ръцете си —

така ще бъде усъвършенствано човечеството.

Отвътре и отвън, Божието слово прониква навсякъде:

човеците ще изричат думите Му с устата си,

ще практикуват в съгласие със словото Му

и ще го пазят в себе си —

така ще бъдат потопени в Божието слово вътрешно и външно.

Тъй ще бъде усъвършенствано човечеството.

Онези, които удовлетворяват Божията воля

и са способни да свидетелстват за него —

това са хората, които са добили Божието слово като своя реалност.

Навлизането в Епохата на словото — Епохата на хилядолетното царство,

е делото, което се извършва днес.

Оттук насетне практикувай общуване за Божието слово.

Само ако ядеш, пиеш и преживяваш Неговите думи,

ще можеш да изживееш словото Му.

За да убедиш другите, трябва да разполагаш с известен практически опит.

Не си ли в състояние да изживееш реалността на Божието слово,

няма да успееш да убедиш никого!

Всички онези, които Бог използва, могат да изживеят реалността на думите Му.

Ако не разполагаш с тази реалност и не свидетелстваш за Бог,

това показва, че Светият Дух не е вършил делото Си в теб

и ти не си усъвършенстван.

В това се състои значимостта на Божието слово.

от „Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Епохата на царството е Епоха на словото“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger