Християнски танц | „Колко блажени са онези, които обичат Бог“ | Песен за възхвала

20 май 2024

Колко блажени са онези, които обичат Бог;

те се наслаждават на делото и напътствието на Светия Дух.

Като четат Божиите слова, те са просветлени и озарени,

в сърцата им има светлина и имат път, който да следват.

Те се опълчват на плътта и изоставят мирския свят.

Колко радостно е да се живее пред Бог.

Проявяват внимание към Божието сърце, изпълняват добре дълга си,

духът им е удовлетворен и спокоен.

Колко блажени са онези, които обичат Бог;

правосъдието и наказанието често ги съпътстват.

Като приемат правосъдието, те биват пречистени

и промените в нрава им прославят Бог.

Колко блажени са онези, които обичат Бог;

те приемат следването на волята Му като свое небесно призвание.

Практикуват истината и се покоряват на Бог,

боят се от Него и живеят в светлината.

Колко блажени са онези, които обичат Бог.

Колко блажени са онези, които обичат Бог;

те получават Неговите изпитания и усъвършенстване.

С Бог до себе си в болката и несгодите,

те вкусват колко истинска е Неговата любов.

Като се спасяват от влиянието на Сатана, те са в единомислие с Бог.

Любовта им става все по-чиста чрез облагородяване

и навеки възхваляват Бог, и свидетелстват за Него.

Колко блажени са онези, които обичат Бог;

те се предават на Неговите подредби в добро и лошо.

Предано следват Бог до смъртта и отдават целия си живот за Него.

Колко блажени са онези, които обичат Бог.

Tе Го почитат със сърце и искреност.

Стават Негови довереници, като получават Неговите обещания и благословии.

Колко блажени са онези, които обичат Бог.

от „Следвайте Aгнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger