Християнски танц | „Най-голямото щастие е да обичаш искрено Бог“ | Песен за възхвала

8 юли 2024

I

Най-сетне чухме Божия глас и сме издигнати пред Неговия трон.

Ядем и пием Божиите слова и им се наслаждаваме,

живеем в светлината на Неговия лик.

Като общуваме за истината и споделяме преживяванията си,

сърцата ни са изпълнени с радост.

Като преживяваме Божиите слова и разбираме истината,

духът ни е освободен и волен.

Хей… хей…

С преживяването на съда на словата и с пречистването,

ние станахме нови хора.

Стремим се към истината, за да придобием живот.

Да обичаш искрено Бог е най-голямото щастие.

II

С преживяването на съда пред престола на Христос,

видяхме истината за покварата на човечеството.

Божиите слова са остър меч с две остриета,

пронизващ нашите сърца и духове.

С разбиране на истината и себепознание,

ние имаме път за навлизане в живота.

Прозрели сатанинската си природа същност,

ние сме решени да се покаем и да станем нови хора.

Хей… хей…

С преживяването на съда на словата и с пречистването,

ние станахме нови хора.

Стремим се към истината, за да придобием живот.

Да обичаш искрено Бог е най-голямото щастие.

III

Като обичаме Бог истински и изпълняваме дълга си,

със сигурност ще бъдем благословени от Бог.

Отричаме се от всичко, за да Го следваме, и даваме гръмко свидетелство.

Показваме нашата решимост пред Бог,

заклеваме се в живота си да бъдем предани докрай.

Пред подигравки, клевети, потисничество и несгоди,

ние никога няма да отстъпим.

Хей… хей…

С преживяването на съда на словата и с пречистването,

ние станахме нови хора.

Стремим се към истината, за да придобием живот.

Да обичаш искрено Бог е най-голямото щастие.

Стремим се към истината, за да придобием живот.

Да обичаш искрено Бог е най-голямото щастие.

от „Следвайте Агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger