Ежедневни Божии слова: Разобличаване на човешката поквара | Откъс 361

26 август 2023

Човешката природа е съвсем различна от Моята същност, защото покварената природа на човека произлиза изцяло от Сатана, човешката природа е променена и покварена от Сатана. Това означава, че човек живее под влиянието на неговото зло и уродливост. Човекът не израства в свят на истина или в свята среда, а още по-малко пък живее в светлината. Ето защо не е възможно той да притежава истината в своята природа от момента на раждането си, а още по-малко може да се роди със същност, която се бои от Бог и Му се подчинява. Напротив — хората притежават природа, която се съпротивлява на Бог, не Му се подчинява и не изпитва любов към истината. Тази природа е проблемът, който искам да обсъдя — предателството. Предателството е източникът на противопоставянето на всеки човек срещу Бог. Това е проблем, който съществува само в човека, не в Мен. Някои ще попитат: след като всички хора живеят в света точно както Христос, защо те имат природа, която предава Бог, а Христос — не? Това е проблем, който трябва да ви бъде ясно обяснен.

Основата на човешкото съществуване е многократното превъплъщение на душата. С други думи, всеки човек придобива човешки живот в плът, когато душата му се превъплъти. След като тялото на човека се роди, животът му продължава, докато накрая плътта не достигне своя предел, което е последният момент, в който душата напуска своята обвивка. Този процес се повтаря непрекъснато, като душата на човека идва и си отива отново и отново, и така се поддържа съществуването на човечеството. Животът на плътта е и живот на човешката душа, а човешката душа поддържа съществуването на човешката плът. Това означава, че животът на всеки човек идва от неговата душа и не е присъщ на плътта. Затова природата на човека идва от душата, а не от плътта. Само душата на всеки човек знае как е преживял изкушенията, страданията и покварата на Сатана. Тези неща са непознаваеми за човешката плът. Ето защо човечеството несъзнателно става все по-мрачно, все по-развратно и все по-зло, докато разстоянието между човека и Мен става все по-голямо, а животът на човечеството — все по-безрадостен. Щом Сатана държи в ръцете си душите на човеците, разбира се, че и плътта им е завладяна от него. Как може такава плът и такова човечество да не се противопоставят на Бог? Как биха могли да бъдат вродено съвместими с Него? Причината, поради която изгоних Сатана от небето, е че той Ме предаде. Как тогава хората биха могли да избегнат своята участ? Ето защо предателството е в човешката природа. Вярвам, че след като разберете тези доводи, би трябвало да имате и известна степен на вяра в същността на Христос. Плътта, носена от Божия Дух, е плътта на самия Бог. Божият Дух е върховен; Той е всемогъщ, свят и праведен. По същия начин Неговата плът също е върховна, всемогъща, свята и праведна. Такава плът може да върши само онова, което е праведно и благотворно за човечеството и което е свято, славно и могъщо. Той не е способен да извършва нищо, което нарушава истината, морала и справедливостта, а още по-малко е способен на нещо, което би предало Божия Дух. Божият Дух е свят и затова плътта Му не може да бъде покварена от Сатана; Неговата плът е с различна същност от човешката плът. Защото именно човекът е покварен от Сатана, а не Бог. Сатана никога не би могъл да поквари Божията плът. Затова въпреки факта, че човекът и Христос живеят в едно и също пространство, само човекът е обладан, използван и впримчен от Сатана. За разлика от човека, Христос е вечно неподатлив на покварата на Сатана, защото Сатана никога няма да може да се изкачи до най-високото място и никога няма да може да се доближи до Бог. Днес всички вие трябва да разберете, че само човечеството, така покварено от Сатана, Ме предава. Предателството никога няма да бъде въпрос, който по какъвто и да било начин да засяга Христос.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Един много сериозен проблем: предателството (2)“)

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger