Ежедневни Божии слова: Разобличаване на човешката поквара | Откъс 321

31 август 2023

Вие копнеете Бог да ви се наслаждава, но сте далеч от Него. Какъв е проблемът тук? Вие приемате само Неговите думи, но не и това, че се разправя с вас или ви скастря, а още по-малко сте в състояние да приемете начина, по който подрежда всичко, и да имате пълна вяра в Него. Какъв тогава е проблемът тук? В крайна сметка вашата вяра е една празна яйчена черупка, от която никога няма да се появи пиленце, защото вашата вяра не ви е донесла истината, нито ви е дала живота, а вместо това ви е създала илюзорното чувство, че сте поддържани и имате надежда. Именно това чувство е целта на вярата ви в Бог, а не истината и животът. Затова казвам, че пътят на вашата вяра в Бог е бил единствено да се опитвате да спечелите благоволението на Бог чрез раболепие и безсрамие и по никакъв начин не може да се счита за истинска вяра. Как може да се роди пиленце от такава вяра? С други думи, какво може да постигне такава вяра? Целта на вашата вяра в Бог е да Го използвате, за да постигнете собствените си цели. Това не е ли още един факт на вашето оскърбление срещу Божия нрав? Вие вярвате в съществуването на Бога на небето и отричате съществуването на Бога на земята, но Аз не приемам възгледите ви. Аз хваля само онези хора, които са стъпили на земята и служат на Бога на земята, и никога онези, които никога не признават Христос, който е на земята. Независимо колко верни са такива хора към Бога на небето, в крайна сметка те няма да избягат от ръката Ми, която наказва нечестивите. Тези хора са нечестивите. Те са злите, които се противопоставят на Бог и никога не са се покорявали с радост на Христос. Разбира се, в тяхното число са включени всички онези, които не познават и, нещо повече, не признават Христос. Вярваш ли, че можеш да се държиш както си искаш с Христос, стига да си верен на Бога на небето? Грешиш! Твоето невежество спрямо Христос е невежество спрямо Бога на небето. Независимо колко си верен на Бога на небето, това са само празни приказки и преструвки, защото чрез Бога на земята човек не само получава истината и придобива по-дълбоко познание, но нещо повече, чрез Него човек бива осъждан и след това фактите се използват, за да се накажат нечестивите. Разбрал ли си какви са ползите и вредите вследствие на това? Преживявал ли си ги? Иска ми се някой ден скоро да разберете тази истина: за да познаете Бог, трябва да познаете не само Бога на небето, но което е по-важно — Бога на земята. Не обърквайте приоритетите си и не позволявайте на второстепенните да заемат мястото на главните. Само по този начин можеш наистина да изградиш добри взаимоотношения с Бог, да станеш по-близък с Него и да приближиш сърцето си към Него. Ако си във вярата от много години и си свързан с Мен от дълго време, но въпреки това оставаш далеч от Мен, тогава казвам, че най-вероятно често оскърбяваш Божия нрав и ще е много трудно да се предположи какъв ще бъде краят ти. Ако дългогодишната ти връзка с Мен не само не е успяла да те превърне в човек, завладян от човечност и от истината, а дори е вкоренила злите ти практики в природата ти, и ако си не само два пъти по-надменен, отколкото преди, но и погрешните ти схващания за Мен също са се увеличили дотолкова, че си започнал да Ме считаш за малкия си помощник, тогава казвам, че болестта ти вече не е само повърхностна, но е проникнала до самите ти кости. Всичко, което ти остава, е да чакаш да се уреди погребението ти. Не Ме умолявай тогава да бъда твоят Бог, защото си извършил грях, заслужаващ смърт, непростим грях. Дори и да можех да се смиля над теб, Богът на небето ще настоява да отнеме живота ти, защото твоето оскърбление срещу Божия нрав не е обикновен, а много сериозен проблем. Когато дойде времето, не Ме обвинявай, че не съм ти казал предварително. Всичко се свежда до това: когато общуваш с Христос — Бога на земята — като с обикновен човек, тоест когато вярваш, че този Бог не е нищо повече от човек, тогава ще загинеш. Това е единственото Ми предупреждение към всички вас.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Как да познаем Бог на земята“)

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger