Ежедневни Божии слова: Навлизане в живота | Откъс 399

25 октомври 2023

Думите на Светия Дух днес са динамиката на действието на Светия Дух, а непрекъснатото просвещение на човека от Светия Дух през този период е тенденцията в действието на Светия Дух. А каква е тенденцията в действието на Светия Дух днес? Това е въвеждането на хората в днешното Божие дело и в нормалния духовен живот. Има няколко стъпки за навлизане в нормалния духовен живот:

1. Първо, трябва да вложиш сърцето си в Божиите слова. Не трябва да следваш Божиите слова от миналото, не трябва да ги изучаваш, нито да ги сравняваш с днешните слова. Вместо това трябва да вложиш цялото си сърце в сегашните Божии слова. Ако има хора, които все още искат да четат Божиите слова, духовни книги или други разкази за проповядването от миналото, а днес не следват думите на Светия Дух, то те са най-глупавите хора; Бог мрази такива хора. Ако желаеш да приемеш светлината на Светия Дух днес, тогава вложи цялото си сърце в Божиите слова днес. Това е първото нещо, което трябва да постигнеш.

2. Трябва да се молиш върху основата на словата, изречени от Бог днес, да вникнеш в Божиите думи, да общуваш с Бог и да вземеш решенията си пред Бог, като определиш до какви стандарти искаш да достигнеш.

3. Трябва да се стремиш към задълбочено навлизане в истината върху основата на действието на Светия Дух днес. Не се придържай към остарели изказвания и теории от миналото.

4. Трябва да се стремиш да бъдеш докоснат от Светия Дух и да навлезеш в Божиите слова.

5. Трябва да се стремиш да навлезеш в пътя, по който върви Светият Дух днес.

Как да се стремиш да бъдеш докоснат от Светия Дух? Най-важното е да живееш в сегашните Божии слова и да се молиш върху основата на Божиите изисквания. След като се помолиш по този начин, Светият Дух със сигурност ще те докосне. Ако не се стремиш към това, опирайки се на основата на словата, изречени от Бог днес, тогава няма да постигнеш нищо. Ти трябва да се молиш и да кажеш: „О, Боже! Противопоставям Ти се, а Ти дължа толкова много; толкова съм непокорен и никога не мога да Те удовлетворя. О, Боже, искам Ти да ме спасиш, искам да Ти служа докрай, искам да умра за Теб. Ти ме съдиш и ме порицаваш, но аз не се оплаквам; аз Ти се противопоставям и заслужавам да умра, така че всички хора да видят Твоя праведен нрав в моята смърт“. Когато се молиш така от сърце, Бог ще те чуе и ще те напътства; ако не се молиш върху основата на словата на Светия Дух днес, тогава няма възможност Светият Дух да те докосне. Ако се молиш според Божията воля и според това, което Бог иска да направи днес, ще кажеш: „О, Боже! Искам да приема Твоите поръчения и да бъда верен на Твоите поръчения и съм готов да посветя целия си живот на Твоята слава, така че всичко, което правя, да достигне стандартите на Божия народ. Нека сърцето ми бъде докоснато от Теб. Искам Твоят Дух винаги да ме просвещава, да стори така, че всичко, което правя, да посрамва Сатана, за да бъда накрая спечелен от Теб“. Ако се молиш така, със съсредоточаване върху Божията воля, тогава Светият Дух неизбежно ще действа в теб. Няма значение колко са думите на молитвите ти — това, което има най-голямо значение, е дали разбираш Божията воля. Вероятно всички вие сте имали следното преживяване: понякога, докато се молите в събрание, динамиката на действието на Светия Дух достига своя връх и това кара силите на всички да се повишават. Някои хора плачат горчиво и очите им са пълни със сълзи, докато се молят, обзети от разкаяние пред Бог, а други показват своята решителност и дават обети. Такъв е ефектът, който трябва да се постигне чрез действието на Светия Дух. Днес е от решаващо значение всеки да вложи цялото си сърце в Божиите слова. Не се съсредоточавай върху думите, които са казвани преди; ако все още държиш на това, което е било преди, тогава Светият Дух няма да действа в теб. Разбираш ли колко важно е това?

Познавате ли пътя, по който върви Светият Дух днес? Тези няколко точки, изброени горе, се отнасят за това, което трябва да бъде извършено от Светия Дух днес и в бъдеще; те са пътят, по който върви Светия Дух, и входът, към който човекът трябва да се стреми. При навлизането си в живота трябва най-малкото да вложиш сърцето си в Божиите слова и да можеш да приемеш съда и порицанието на Божиите слова; сърцето ти трябва да копнее за Бог, трябва да се стремиш към задълбочено навлизане в истината и към целите, изисквани от Бог. Когато притежаваш тази сила, това показва, че Бог те е докоснал и сърцето ти е започнало да се обръща към Бог.

Първата стъпка от навлизането в живота е да вложиш цялото си сърце в Божиите слова, а втората стъпка е да приемеш да бъдеш докоснат от Светия Дух. Какъв е ефектът, който трябва да се постигне, ако приемеш да бъдеш докоснат от Светия Дух? Това означава да можеш да копнееш, търсиш и изследваш по-дълбока истина и да можеш да сътрудничиш с Бог по един положителен начин. Днес ти сътрудничиш с Бог, което означава, че твоят стремеж, твоите молитви и твоето общуване с Божиите слова имат цел и че изпълняваш своя дълг в съответствие с Божиите изисквания — именно това е сътрудничеството с Бог. Ако само говориш, че оставяш Бог да върши делата си, но ти самият не предприемаш никакви действия, нито се молиш, нито търсиш, тогава може ли това да се нарече сътрудничество? Ако няма и следа от някакво сътрудничество в теб и си лишен от обучението за навлизане, което има цел, тогава ти не сътрудничиш. Някои хора казват: „Всичко зависи от Божието предопределение, всичко е направено от Самия Бог; ако Бог не го е направил, как човекът ще може?“. Делата на Бог са нормални и не са ни най-малко свръхестествени, а Светият Дух действа само чрез твоето активно търсене, защото Бог не принуждава човека — ти трябва да дадеш възможност на Бог да действа и ако не се стремиш или не навлизаш и ако в сърцето ти няма никакъв копнеж, тогава Бог няма възможност да действа. По какъв път можеш да търсиш Божието докосване? Чрез молитва и приближаване към Бог. Най-важното обаче е да помниш, че това трябва да се основава на словата, изречени от Бог. Когато често си докосван от Бог, ти не си поробен от плътта: Съпругът, съпругата, децата и парите — всички те не могат да те оковат и ти желаеш само да се стремиш към истината и да живееш пред Бог. Тогава ти ще бъдеш човек, който живее в царството на свободата.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Опознайте най-новото дело на Бог и следвайте Неговите стъпки“)

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger