Ежедневни Божии слова: Навлизане в живота | Откъс 396

24 октомври 2023

Какъв живот е духовният живот? Духовният живот е този, в който сърцето ти е изцяло обърнато към Бог и може да се съобразява с Божията любов. Това е живот, в който живееш в Божиите думи и нищо друго не занимава сърцето ти, можеш да разбираш Божията воля днес и си воден от настоящата светлина на Светия Дух, за да изпълниш дълга си. Духовният живот е именно този между човека и Бог. Ако не можеш да следваш светлината на днешния ден, значи твоята връзка с Бог е отслабнала — може дори да е прекъсната — и ти нямаш нормален духовен живот. Нормалната връзка с Бог е изградена върху основата на приемането на Божиите слова днес. Имаш ли нормален духовен живот? Имаш ли нормална връзка с Бог? Следваш ли действието на Светия Дух? Ако днес можеш да следваш светлината на Светия Дух и можеш да разбираш Божията воля в Неговите слова и да навлизаш в тези слова, значи си човек, който следва потока на Светия Дух. Ако не следваш потока на Светия Дух, тогава несъмнено си някой, който няма стремеж към истината. Светият Дух няма никаква възможност да действа в онези, които нямат желание да се усъвършенстват, и в резултат на това такива хора никога не успяват да мобилизират силите си и винаги са пасивни. Следваш ли потока на Светия Дух днес? В потока на Светия Дух ли си? Излезе ли от пасивното състояние? Всички хора, които вярват в Божиите слова, които приемат Божието дело като основа и следват светлината на Светия Дух днес — всички те са в потока на Светия Дух. Ако вярваш, че Божиите слова са недвусмислено верни и правилни, и ако вярваш в тях, независимо какво казва Той, тогава си човек, който се стреми да навлезе в Божието дело, и така ти изпълняваш Божията воля.

За да навлезеш в потока на Светия Дух, трябва да имаш нормална връзка с Бог и първо да се освободиш от пасивното си състояние. Някои хора винаги следват тълпата и сърцата им се отклоняват твърде далеч от Бог; такива хора нямат желание да се усъвършенстват, а стандартите, към които се стремят, са твърде ниски. Божията воля повелява само да се стремим да обичаме Бог и да бъдем спечелени от Бог. Има хора, които използват само съвестта си, за да се отплатят за Божията любов, но това не може да отговаря на Божията воля; колкото по-високи са стандартите, към които се стремиш, толкова повече те ще са в хармония с Божията воля. Човек, който е нормален и който се стреми да има любов към Бог, да навлезе в царството, за да стане част от Божия народ, — това е вашето истинско бъдеще и живот, който има изключително голяма стойност и значение; никой не е по-благословен от вас. Защо казвам това? Защото онези, които не вярват в Бог, живеят за плътта и за Сатана, а вие днес живеете за Бог и живеете, за да вършите Божията воля. Ето защо казвам, че животът ви има изключително значение. Само тази група хора, които са избрани от Бог, са способни да водят живот, който има изключително значение: никой друг на земята не може да изживее живот с такава стойност и смисъл. Тъй като сте избрани от Бог и сте издигнати от Него, а също и поради Божията любов към вас, вие сте разбрали какво е истинският живот — този, който има изключителна стойност — и знаете как да го изживеете. Това е така не защото вашият стремеж е добър, а поради Божията благодат; Бог беше този, който отвори очите на вашия дух, и Божият Дух е този, който докосна сърцето ви, давайки ви щастието да застанете пред Него. Ако Божият Дух не ви беше просветил, вие нямаше да можете да видите какво е прекрасното в Бог и нямаше да можете да Го обичате. Сърцата на хората са обърнати към Бог само защото Божият Дух ги е докоснал. Понякога, когато се наслаждавате на Божиите слова, вашият дух се вълнува и вие чувствате, че не можете да не обичате Бог, че във вас има голяма сила и че няма нищо, което да не можете да оставите настрана. Ако се чувстваш така, значи си докоснат от Божия Дух и сърцето ти изцяло се е обърнало към Бог; тогава ще се помолиш на Бог и ще кажеш: „О, Боже! Ние наистина сме предопределени и избрани от Теб. Твоята слава ми вдъхва гордост и чувството да бъда един от Твоя народ е прекрасно. Ще дам всичко от себе си и съм готов да пожертвам всичко, за да върша Твоята воля, и ще посветя усилията през целия си живот на Теб“. Когато се молиш по този начин, в сърцето ти ще има безкрайна любов и истинско покорство към Бог. Имал ли си някога подобно преживяване? Ако хората често са докосвани от Божия Дух, те са особено склонни да се посветят на Бог в своите молитви: „О, Боже! Искам да видя Твоя ден на слава и искам да живея за Теб — нищо не е по-достойно или смислено от това да живея за Теб и нямам никакво желание да живея за Сатана и плътта. Ти ме издигаш, като ми даваш възможност да живея за Теб днес“. Когато се молиш по този начин, ще почувстваш, че неизбежно отдаваш сърцето си на Бог, че трябва да спечелиш Бог и че не би искал да умреш, без да си спечелил Бог, докато си жив. След като кажеш такава молитва, в теб ще се появи неизчерпаема сила и ти няма да знаеш откъде идва; в сърцето си ще имаш безкрайна енергия и ще почувстваш, че Бог е толкова прекрасен и че си заслужава да бъде обичан. Това е моментът, в който ще си докоснат от Бог. Всички, които са имали такова преживяване, са били докоснати от Бог. За тези, които често са докосвани от Бог, настъпват промени в живота; те могат да вземат решения и са готови напълно да спечелят Бог; любовта към Бог в сърцата им е по-силна, сърцата им са се обърнали напълно към Бог; тези хора не се съобразяват със семейството, света, затрудненията или бъдещето си и са готови да посветят целия си живот на Бог. Всички, които са докоснати от Божия Дух, са хора, които се стремят към истината и имат надеждата да бъдат доведени до съвършенство от Бог.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Опознайте най-новото дело на Бог и следвайте Неговите стъпки“)

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger