Xристиянско свидетелство „Чрез свидетелството за Бог наистина изпълняваме дълга си“

4 май 2024

Тя отказва да напише свидетелства за жизнения си опит с мотива, че „е заета“ и „има ниско качество“. По-късно, чрез откровението на Божиите слова, тя променя отношението си към писането на свидетелства и започва истински да носи бреме в писането на статии и стремежа към истината. Как се променя гледната ѝ точка?

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger