Християнски танц | „Около трона, танцувай около него“ | Песен за възхвала

11 март 2024

Яви се Христос от последните дни,

небесното царство дойде на земята.

Въплътеният Бог изрази истината и отвори свитъка,

това е Словото, което се явява в плът.

Божиите слова имат такава власт,

те завоюват всички нации и народи, като разкриват Неговото величие.

Хвалете Го, всички възхвали за Него, всички танцуваме от радост!

Танцуваме около Неговия трон.

Чухме Божия глас и бяхме издигнати пред престола Му,

за да присъстваме на сватбеното угощение на Агнето.

Всеки ден се наслаждаваме на словата Му,

да живеем в Божието присъствие е щастие само по себе си.

Избягахме от мрака и получихме свобода,

колкото повече танцуваме, толкова повече се радваме.

Идваме пред Бог и приемаме обучението на царството.

Подлагаме се на съда и облагородяването на Божиите слова,

и животът ни нрав се променя.

Получаваме Божието спасение и се радваме на любовта Му —

това е Божията благодат.

Хвалете Го, всички възхвали за Него, всички танцуваме от радост!

Танцуваме около Неговия трон.

Небето и земята ликуват, звездите танцуват, луната се усмихва,

а птиците по дърветата чуруликат.

Изживяваме нов живот, благодарността ни е безгранична.

Предано изпълняваме дълга си,

стремим се към истината и свидетелстваме за Бог.

Царството на праведността се яви, Божиите слова властват на земята.

Понесохме потисничество и страдания,

и от все сърце мразим големия червен змей.

Твърдо сме решени да следваме Христос навеки.

Божиите слова завладяха света,

всички народи се прекланят пред Всемогъщия Бог.

Пеем в Негова възхвала!

Хвалете Го, всички възхвали за Него, всички танцуваме от радост!

Танцуваме около Неговия трон.

Бог създаде група от победители, великото Му дело е успешно.

Той напълно посрами дявола Сатана!

Божията воля е изпълнена както на небето, така и на земята.

Всички хора свидетелстват за Бог,

Царството е осъществено на земята!

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger