Xристиянско свидетелство „Обичта трябва да е принципна“

24 май 2024

След като я уволняват, помощта на една сестра я изпълва с признателност. След това при изпълнението на дълга си сестрата многократно нарушава принципи, но главната героиня от лична привързаност не практикува истината и многократно прикрива нещата, за да защити тази сестра, като така вреди на църковното дело. След като размишлява, какво научава за себе си? И до какво отношение към сестрата достига съгласно принципите на истината? Моля, гледайте този клип.

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger