Xристиянско свидетелство „Приказка за това как се проповядва на пастор“

7 април 2024

Тя е работник на евангелието. Чува, че един пастор, който вярвал в Господ от много години, искал да изследва истинския път. Но в сърцето си тя решава, че повечето пастори като него се придържат към Библията, придават голямо значение на религиозните представи и вероятно няма надежда за него да приеме Божието дело в последните дни. Ще му предаде ли в крайна сметка евангелието? Прие ли пасторът делото на Всемогъщия Бог в последните дни?

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger