Xристиянско свидетелство „Възходите и паденията на един войник по пътя на разпространението на евангелието“

6 април 2024

Главният герой е християнин и войник. Докато разпространява евангелието, става обект на унижение и присмех от другарите и началниците си и бива хвърлен в затвора и измъчван. Нападнат от всички страни, той чувства, че репутацията му е увредена и е изгубил достойнството си и за известно време става слаб и негативен. В крайна сметка той преодолява препятствията, справя се с преследването и устоява в разпространяването на евангелието с напътствията на Божиите слова.

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger