Християнски танц | „Човешкият син слиза на земята“ | Песен за възхвала

7 юни 2024

I

От изток идва мълния, която свети на запад.

Човешкият син е слязъл на земята.

Въплътеният Бог се явява и върши делото Си в Китай.

Той е Всемогъщият Бог, Христос от последните дни.

Той е изразил истини, разтърсващи всяка нация.

Делото на правосъдието започва от Божия дом.

Словата Му имат власт, завоюват сърцата на всички.

Напълно убедени, те се покланят с почит.

Всемогъщият Бог седи на Своя трон на славата.

Човешкият Син се е явил и върши делото Си,

като разтърсва всяка нация на земята.

Божиите слова се разпространяват по целия свят,

тръбният звук на Епохата на царството

се чува из целия свят.

II

Човешкият син говори и ходи из църквите,

Неговите слова и дела са сред нас.

Бог пасе и пои всеки от нас,

ядем и пием Неговите слова, лице в лице с Него.

Божиите слова на правосъдието са като двуостър меч,

разобличават и анализират истината за човешката поквара.

Правосъдието и наказанието изчистват

покварата и непокорството ни

и напълно ни спасяват от силите на Сатана.

Придобили сме истината и живота, ние принасяме възхвала на Бог.

Човешкият Син се е явил и върши делото Си,

като разтърсва всяка нация на земята.

Божиите слова се разпространяват по целия свят,

тръбният звук на Епохата на царството

се чува из целия свят.

III

Всемогъщият Бог изразява истини, за да съди и пречиства човека.

Той е създал група от победители в Китай.

Като побеждава Сатана, Бог печели слава.

Неговите слова се осъществяват едно след друго.

Човешкият Син се е явил и върши делото Си,

като разтърсва всяка нация на земята.

Божиите слова се разпространяват по целия свят,

тръбният звук на Епохата на царството

се чува из целия свят, се чува из целия свят.

Тръбите на ангелите, песните на ангелите,

всички те служат за прослава на Бог.

Всемогъщият Бог ще царува на земята

навеки, навеки.

от „Следвайте Aгнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger