Християнски танц | „Христовото царство е осъществено“ | Песен за възхвала

5 юни 2024

I

Христос от последните дни изрича Своите слова

и разкрива тайните на небесното царство.

Ние чуваме Божия глас и сме издигнати пред Неговия трон.

Наслаждаваме се на поенето и подхранването с Божиите слова,

присъстваме на сватбеното пиршество на Христос.

Всеки един от Божия народ се усмихва от радост.

Всеки един от Божия народ се усмихва от радост.

Тук има изобилна манна,

тук е изворът на жива вода.

Поени от Божиите слова на живота,

ние никога не можем да им се насладим достатъчно.

Явяването и делото на Бог

са осъществили мечтата на човечеството от две хиляди години.

Царството на Христос е осъществено на земята,

което наистина е несравнима радост.

II

Всемогъщият Бог изразява истината

и ни води в Епохата на царството.

Божията църква е царството на Христос.

Бог властва като Цар на земята.

Всички, които обичат истината, чуват Божия глас и виждат Неговия лик.

Всеки един от Божия народ ликува.

Всеки един от Божия народ ликува.

Бог е предопределил, че светиите от всички епохи

ще се върнат към живота в последните дни и ще останат непоколебими.

Да се родиш в последните дни и да срещнеш Бог е най-голямата благословия.

Като се наслаждава на живота на небесното царство,

целият Божий народ възхвалява и пее.

Царството на Христос, Божията скиния, е на земята.

Неговите обещания са изпълнени.

III

Божиите слова са истинската светлина,

всички сили на мрака са пропъдени.

Бог съди цялото човечество със Своите слова,

всички нации и народи Му се предават.

Божият народ е пречистен

и се събира радостно, за да величае святото Божие име.

Цялата вселена се радва.

Цялата вселена се радва.

Божият народ се отървава от влиянието на Сатана и живее пред Бог.

Да сме заедно с Бог ни прави щастливи и радостни.

Големите бедствия унищожават царството на Сатана,

праведното царство се появява на земята.

Възхвалявайте Всемогъщия Бог,

който е придобил Своето царство и е дошъл на земята.

Божията воля е изпълнена.

Възхвалявайте Божието царство, което е осъществено на земята.

Осъществено е на земята.

от „Следвайте Aгнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger