Християнски танц | „Всемогъщи Боже, сърцето ми принадлежи на Теб“ | Песен за възхвала

24 юни 2024

I

Чии слова са най-сладките и са подхранили духа ми?

Чия любов е най-красивата и е завладяла сърцето ми?

Чие дело е най-прекрасното, пречистващо покварата на човешката природа?

Кой ми дава велико спасение и ме води пред престола?

Кой изразява истината, за да спаси човека, и ми позволява да видя отново светлината?

Кой е най-обичливият човек, за когото винаги мисля?

О, Всемогъщи Боже, възлюблени мой, Ти си в сърцето ми.

О, Всемогъщи Боже, възлюблени мой, сърцето ми принадлежи на Теб.

II

Ти управляваш човечеството в продължение на шест хиляди години

и никога не си спирал делото Си.

Днес Ти отново се въплъти, за да придобиеш хората.

Ти въздишаш дълбоко сред облаците, покварата на човечеството е толкова дълбока.

Ти седиш на небето и наблюдаваш движенията на хората.

Разхождаш се сред хората и общуваш с тях,

изпитвайки земните трудности.

Ти говориш и работиш,

давайки от кръвта на сърцето Си, за да усъвършенстваш онези, които Те обичат.

О, Всемогъщи Боже, възлюблени мой, Ти си в сърцето ми.

О, Всемогъщи Боже, възлюблени мой, сърцето ми принадлежи на Теб.

III

Какво в крайна сметка трябва да получат хората за вярата си в Бог?

Познание за Бог и придобиване на истината.

Коя трудност най-много си струва?

Тази, която носи промяна в човешкия нрав.

Кой път в живота жъне успех? Пътят на Петър на любовта към Бог.

Коя любов към Бог е най-истинска?

Да те е грижа за Него от все сърце и ум.

Надяваш се, че хората могат да променят своя живот нрав

и да бъдат придобити от Теб.

Ще направя всичко, което мога, да Те удовлетворя и да успокоя сърцето Ти.

О, Всемогъщи Боже, възлюблени мой, Ти си в сърцето ми.

О, Всемогъщи Боже, възлюблени мой, сърцето ми принадлежи на Теб.

О, Всемогъщи Боже, възлюблени мой, сърцето ми принадлежи на Теб.

от „Следвайте Агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger