Ежедневни Божии слова: Въплъщението | Откъс 135

Днес познанието на хората за практическия Бог остава твърде едностранчиво и тяхното разбиране за значението на въплъщението все още е твърде ограничено. С Божията плът хората виждат чрез Неговото дело и думи, че Божият Дух включва толкова много, че Той е толкова богат. И все пак, независимо от всичко, Божието свидетелство в крайна сметка идва от Божия Дух: какво Бог прави в плътта, според кои принципи работи, какво прави в човешката природа и какво — в божествеността. Хората трябва да знаят това. Днес ти можеш да се прекланяш пред този човек, докато по същество се прекланяш пред Духа и това е най-малкото, което хората трябва да постигнат в познанието си за въплътения Бог: познаване на същността на Духа чрез плътта, познаване на божественото дело на Духа в плътта и въплътеното човешко дело, приемане на всички слова и изявления на Духа в плътта и виждане как Божият Дух ръководи плътта и изявява силата Си в плътта. Това означава, че човек опознава небесния Дух чрез плътта; появата на самия практически Бог сред хората е разсеяла неясния Бог в човешките представи. Преклонението на хората пред самия практически Бог е увеличило тяхното послушание пред Бог, а чрез божественото дело на Божия Дух в плътта и Неговото човешко дело в плътта човекът получава откровение и е воден, а в житейския нрав на човека се постигат промени. Това е действителното значение на въплътяването на Духа, чиято основна цел е хората да могат да се свържат с Бог, да разчитат на Бог и да достигнат до познание за Бог.

По принцип какво трябва да е отношението на хората към практическия Бог? Какво знаеш ти за въплъщението, за явяването на Словото в плътта, за явяването на Бог в плътта, за делата на практическия Бог? Какви са основните теми за разискване днес? Въплъщението, пристигането на въплътеното Слово и явяването на въплътения Бог са все въпроси, които трябва да бъдат разбрани. Вие трябва постепенно да разберете тези въпроси и да имате ясно познание за тях в своя житейски опит въз основа на вашия духовен ръст и въз основа на епохата. Процесът, чрез който хората изживяват Божиите слова, е същият като процеса, чрез който те познават появата на Божиите слова в плътта. Колкото повече хората изживяват Божиите слова, толкова повече опознават Божия Дух; чрез изживяване на Божиите слова хората вникват в принципите на работа на Духа и опознават самия практически Бог. Всъщност, когато Бог прави хората съвършени и ги печели, Той им позволява да познаят делата на практическия Бог; Той използва делото на практическия Бог, за да покаже на хората истинското значение на въплъщението, за да им покаже, че Божият Дух действително се е явил пред човека. Когато хората са спечелени и направени съвършени от Бог, изявите на практическия Бог са ги завоювали; думите на практическия Бог са ги променили и са влели Неговия собствен живот в тях, изпълвайки ги с това, което Той е (независимо дали е това, което е в Своята човешка природа, или това, което е в Своята божественост), изпълвайки ги със същността на Неговите думи и тласкайки хората да живеят според думите Му. Когато Бог печели хората, Той го прави предимно, като използва словата и изразите на практическия Бог като начин да се справи с недостатъците на хората и да прецени и разкрие техния непокорен нрав, карайки ги да спечелят това, от което се нуждаят, и като им показва, че Бог е дошъл сред хората. Най-важното от всичко е, че делото, извършено от практическия Бог, е да спаси всеки човек от влиянието на Сатана, като го отведе далеч от земята на нечистотата и прогони покварения му нрав. Най-дълбокото значение на това да бъдеш спечелен от практическия Бог е възможността да живееш в нормална човешка природа, чийто пример и модел е практическия Бог, да можеш да постъпваш според думите и изискванията на практическия Бог без ни най-малко отклонение или отстъпление, действайки по какъвто и да е начин, който Той каже, и да бъдеш в състояние да постигнеш всичко, което Той поиска. По този начин ще си бил спечелен от Бог. Когато си спечелен от Бог, ти не само притежаваш делото на Светия Дух; преди всичко ти си в състояние да изживееш изискванията на практическия Бог. Да си просто продукт от делото на Светия Дух не означава, че имаш живот. Разковничето е дали си в състояние да действаш според изискванията на практическия Бог към теб, което е свързано с това дали можеш да бъдеш спечелен от Бог. Това е най-великият смисъл на делото на практическия Бог в плътта. Това означава, че Бог печели група от хора, като наистина и действително се появява в плът и е жив и осезаем, видим за хората, наистина извършвайки делото на въплътения Дух и служейки като пример за хората чрез плътта. Божието въплътяване има за цел главно да позволи на хората да видят истинските Божии дела, да даде плътска форма на безформения Дух и да позволи на хората да Го видят и докоснат. По този начин онези, които са напълно оформени от Него, ще Го изживеят, ще бъдат спечелени от Него и ще следват сърцето Му. Ако Бог говореше само от небето и всъщност не беше дошъл на земята, тогава хората все още не биха могли да познаят Бог; те биха могли само да проповядват Божиите дела, използвайки куха теория, и нямаше да приемат Божиите думи за реалност. Бог е дошъл на земята преди всичко, за да действа като пример и модел за онези, които Той трябва да спечели; само така хората могат действително да познаят Бог, да се докоснат до Бог и да Го видят, и само тогава те наистина могат да бъдат спечелени от Бог.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Трябва да знаеш, че практическият Бог е самият Бог“)

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Свържете се с нас в Messenger