Ежедневни Божии слова: Навлизане в живота | Откъс 546

Да вярваш в Бог означава да Му представиш всичките си дела и да приемеш Неговия надзор. Ако онова, което правиш, може да бъде представено пред Божия Дух, но не и пред Божията плът, това показва, че не си приел надзора на Неговия Дух. Кой е Божият Дух? Кой е този човек, за когото свидетелства Бог? Не са ли Те едно и също нещо? Повечето хора Ги приемат като две различни същности, като вярват, че Божият Дух е Божи Дух, а човекът, за когото свидетелства Бог, е просто човек. Но не се ли заблуждаваш? От чие име работи този човек? Онези, които не познават въплътения Бог, нямат духовно разбиране. Божият Дух и Неговото въплъщение са едно, защото Божият Дух е материализиран в плът. Ако този човек се държи недобре с теб, ще бъде ли добър Божият Дух? Това не те ли обърква? Днес хората, които не приемат Божия надзор, няма да получат Неговото одобрение, а хората, които не познават въплътения Бог, не могат да бъдат направени съвършени. Прегледай всичките си дела и виж дали могат да бъдат представени пред Бог. Ако не можеш да ги представиш пред Него, значи си нечестив. Могат ли да бъдат усъвършенствани нечестивите? Всичките ти дела, всяко действие, всяко намерение и всяка реакция трябва да бъдат представени пред Бог. Дори ежедневният ти духовен живот — молитвите ти, близостта ти до Бог, начинът, по който ядеш и пиеш Божиите слова, общението с твоите братя и сестри, животът ти в църквата — и участието ти в съвместни служения могат да бъдат представени пред Божия надзор. Точно това ще ти помогне да постигнеш растеж в живота. Процесът на приемане на Божия надзор е процес на пречистване. Колкото повече приемаш Божия надзор, толкова повече се пречистваш, толкова повече делата ти следват Божията воля. И тогава вече покварата няма да те привлича и сърцето ти ще живее в Божието присъствие. Колкото повече приемаш Неговия надзор, толкова по-големи са унижението на Сатана и способността ти да се отречеш от плътта. Затова приемането на Божия надзор е пътят, който хората трябва да следват. Каквото и да правиш, дори по време на общението с братята и сестрите си, ти можеш да представяш делата си пред Бог, да търсиш Неговия надзор и да се стремиш към подчинение на самия Бог; така всичко, което практикуваш, ще бъде по-правилно. Едва когато представиш всичките си дела пред Бог и приемеш Божия надзор, можеш да бъдеш човек, който живее в Божието присъствие.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Бог прави съвършени онези, които изпълняват Неговата воля“)

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Свържете се с нас в Messenger