Ежедневни Божии слова: Предназначения и изход | Откъс 584

Аз свърших доста работа сред вас и, разбира се, изказах немалко слова. При все това усещам, че думите Ми и работата Ми не са постигнали напълно целта на Моето дело в последните дни. Защото в тези последни дни делото Ми не е предназначено за определен човек или група хора, а цели да разкрие присъщия Ми нрав. Но по безброй причини — може би притиснати от времето или погълнати от задълженията си — хората така и не успяха да Ме опознаят чрез чертите на нрава Ми. Затова се залавям с новия Си план, с последното Свое дело и отгръщам нова страница в делото Си, та всеки, който Ме види, да започне да се удря в гърдите и непрекъснато да плаче и стене заради Моето съществуване. Това е защото Аз донасям на света края на човешкия род и оттук насетне напълно разкривам цялостния Си нрав пред човеците, така че всички, които Ме познават, и непознаващите Ме да напълнят очите си и да видят, че наистина съм слязъл в света на хората, на земята, където всичко се множи. Това е Моят план и единствената Моя „изповед“, откакто създадох човека. Обърнете изключително внимание върху всяко Мое движение, защото жезълът Ми отново идва близо до човеците — до всички, които Ми се противят.

Ведно с небесата начевам делото, което трябва да извърша. И тъй Си проправям път сред потоците от хора и се движа между небето и земята, без някой да долови движенията Ми или да забележи думите Ми. Затова Моят план продължава да се развива без спънки. Понеже всичките ви сетива са толкова притъпени, вие сте слепи за стъпките от делото Ми. Все пак, със сигурност ще настъпи денят, в който ще осъзнаете какви са намеренията Ми. Днес живея заедно с вас, страдам заедно с вас и отдавна съм разбрал какво е отношението на хората към Мен. Не желая да говоря повече за това, нито пък искам да ви засрамя, изтъквайки още примери по тази болезнена тема. Надявам се само, че в сърцата си помните всичко, което сте направили, за да разчистим сметките си, когато отново се срещнем. Не желая несправедливо да обвинявам никого от вас, защото винаги действам справедливо, честно и почтено. Естествено, надявам се също, че можете да живеете праведно и с никоя от постъпките си да не противоречите на небесните и земните повели, нито на собствената си съвест. Това е единствената Ми молба към вас. Множество хора са гузни и неспокойни, защото са извършили ужасяващи неправди, а мнозина се срамуват от себе си, защото никога не са сторили нито една добрина. Но са много и онези, които ни най-малко не се чувстват опозорени от греховете си и затъват все повече, като напълно свалят маската от чудовищните си лица, оставали донякъде прикрити досега, за да поставят на изпитание Моя нрав. Не ме е грижа и не обръщам никакво внимание на действията на никой човек. Вместо това извършвам делото, което трябва да извърша, било то да събирам информация, да пътувам по земята или да правя друго според интересите Си. В ключови времена продължавам да осъществявам делото Си сред хората съгласно първоначалния Свой замисъл, без никакво прибързване или забавяне, бързо и с лекота. На всяка стъпка от делото си обаче отхвърлям някои, защото презирам ласкателството им и престореното им раболепие. Онези, които са Ми противни, със сигурност ще бъдат изоставени, било то преднамерено или без умисъл. Накратко казано, предпочитам всички, които презирам, да стоят далеч от Мен. Естествено, не ще пожаля грешниците, останали в Моя дом. Тъй като денят, в който хората ще бъдат наказани, наближава, не бързам да отлъча от Своя дом всички тези презрени души, защото имам Свой собствен план.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Подгответе си достатъчно много добри дела за вашето назначение“)

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Свържете се с нас в Messenger