Ежедневни Божии слова: Разобличаване на човешката поквара | Откъс 338

23 август 2023

Спомнете си за миналото: кога погледът Ми е бил гневен и гласът Ми строг към вас? Кога съм бил дребнав с вас? Кога съм ви порицавал без основание? Кога съм ви порицавал в очите? Това, че призовавам Моя Отец да ви пази от всяко изкушение, не е ли заради Моето дело? Защо се отнасяте така с Мен? Нима някога съм използвал властта Си, за да поразя вашата плът? Защо Ми се отплащате по този начин? След като бяхте непостоянни към Мен, вие нито се приближихте, нито се отдалечихте от Мен, а после се опитвахте да Ме примамите и да скриете нещо от Мен, а устите ви са пълни с плюнката на неправедните. Мислите ли, че вашите езици могат да измамят Моя Дух? Мислите ли, че вашите езици могат да избегнат Моя гняв? Смятате ли, че вашите езици могат да съдят Моите дела — делата на Йехова, както пожелаят? Аз ли съм Богът, когото хората осъждат? Мога ли да позволя на един малък червей да Ме хули по този начин? Как бих могъл да поставя такива непокорни синове сред тези, които съм благословил завинаги? Вашите думи и действия отдавна са ви разобличили и осъдили. Когато разпрострях небесата и създадох всички неща, не позволих на нито едно създание да участва с каквото поиска, а още по-малко позволих на нещо да нарушава Моето дело и Моето управление, както пожелае. Не търпях нито човек, нито предмет; как бих могъл да пощадя онези, които са жестоки и безчовечни към Мен? Как мога да простя на онези, които се бунтуват срещу думите Ми? Как мога да пощадя онези, които не Ми се подчиняват? Не е ли съдбата на човека в Моите ръце — ръцете на Всемогъщия? Как бих могъл да смятам вашата нечестивост и непослушание за свещени? Как може вашите грехове да осквернят Моята святост? Не съм осквернен от нечистотата на неправедните, нито се радвам на техните дарове. Ако беше верен на Мен, Йехова, щеше ли да вземеш за себе си жертвите на Моя олтар? Щеше ли да използваш отровния си език, за да хулиш Моето свято име? Щеше ли да се опълчваш срещу думите Ми по този начин? Щеше ли да се отнасяш към Моята слава и свято име като към инструмент, с който да служиш на Сатана, на Лукавия? Животът Ми е предоставен за радост на светиите. Как бих могъл да ти позволя да си играеш с Моя живот, както пожелаеш, и да го използваш като инструмент за конфликт между вас? Как може да сте толкова безсърдечни и да не познавате пътя на доброто в отношението си към Мен? Не знаете ли, че вече съм записал вашите злодеяния в тези думи на живота? Как бихте могли да избегнете деня на гнева, когато наказвам Египет? Как бих могъл да ви позволя да се противопоставяте и да Ме предизвиквате по този начин отново и отново? Казвам ви ясно, че когато настъпи този ден, вашето наказание ще бъде по-непоносимо от това на Египет! Как можете да избегнете деня на Моя гняв? Истина ви казвам: Моето търпение беше подготвено за вашите злодеяния и ще оцелее до вашето наказание в онзи ден. Не сте ли вие тези, които ще понесат гневна присъда, след като дойде краят на Моето търпение? Не е ли всичко в Моите ръце — ръцете на Всемогъщия? Как бих могъл да ви позволя да не Ми се подчинявате по този начин, под небесата? Животът ви ще бъде много тежък, защото срещнахте Месията, за Когото беше казано, че ще дойде, но който никога не дойде. Не сте ли Негови врагове? Исус беше ваш приятел, но вие сте врагове на Месията. Не знаете ли, че макар да сте приятели на Исус, вашите злодеяния са напълнили съдовете на ненавистните? Въпреки че сте много близки с Йехова, не знаете ли, че вашите зли думи достигнаха до ушите на Йехова и предизвикаха Неговия гняв? Как би могъл Той да бъде близо до теб и как да не изгори тези твои съдове, пълни със злодеяния? Как би могъл Той да не бъде твой враг?

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Никой, който е от плът, не може да избегне деня на гнева“)

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger