Християнски танц | „Тези, които обичат Бог, живеят в светлината“ | Песен за възхвала

31 май 2024

I

Божият съд пречиства човешката поквара,

носи светлина на човека, носи светлина на човека.

Ние живеем в светлината и се наслаждаваме на Божиите слова,

възхваляваме Бог и сме истински щастливи.

За да обичаме Бог, трябва да сме искрени и отдадени

и да проявяваме внимание към Неговите намерения.

Като обичаме Бог, ние сме щастливи и живеем в светлината.

Небесното царство принадлежи на онези, които обичат Бог.

Пейте и танцувайте!

Събираме се заедно и възхваляваме Бог, и сме истински щастливи!

Танцувайте! Продължавайте напред! Ние следваме Бог и продължаваме напред,

никога не поглеждаме назад, никога не поглеждаме назад.

Пейте и танцувайте!

Събираме се заедно и възхваляваме Бог, и сме истински щастливи!

Танцувайте! Продължавайте напред! Ние следваме Бог и продължаваме напред,

никога не поглеждаме назад, никога не поглеждаме назад.

II

Ние преживяваме съда и наказанието на Божиите слова

и виждаме Божия праведен нрав.

Практикуваме истината и истински се покайваме,

и поквареният ни нрав се пречиства.

Пътят на живота е пълен с обрати,

но ние никога няма да отстъпим, няма да отстъпим.

Вървим по труден път и отдаваме всичко на Бог,

и ще бъдем предани докрай.

Пейте и танцувайте!

Събираме се заедно и възхваляваме Бог, и сме истински щастливи!

Танцувайте! Продължавайте напред! Ние следваме Бог и продължаваме напред,

никога не поглеждаме назад, никога не поглеждаме назад.

Пейте и танцувайте!

Събираме се заедно и възхваляваме Бог, и сме истински щастливи!

Танцувайте! Продължавайте напред! Ние следваме Бог и продължаваме напред,

никога не поглеждаме назад, никога не поглеждаме назад.

от „Следвайте Aгнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger